PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33, 163 - 176, 09.06.2015

Öz

MAYALARDAN GÜNÜMÜZE MEKSİKADA SERAMİK VE SERAMİK HEYKEL SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME S. Sibel SEVİM Prof., Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü sssevim@anadolu.edu.tr Cemalettin SEVİM Yrd. Doç., Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiSeramik Bölümücsevim@anadolu.edu.tr Öznur YILDIRIM Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiSeramik Bölümü oznuryildirim@anadolu.edu.tr

Kaynakça

 • Artesanianias de Mexico Con Mapfre, (2012) Mascaras, Mexico
 • Çobanlı Z., Genç P. (2009). Yirminci Yüzyılda Geleneksel Meksika Seramikleri. Seramik Türkiye Dergisi No: 29 sy:134-139
 • Guillermo, Rosario. (2010) Brief İntroduction To The History Of The Sculpture in Ceramic in Mexico.
 • Lee Hun-Gook, You Hwa-Yeol. (2010) The Aesthetics of Mayan
 • Civilization Reflected in Clay Dolls, Ceramics Technical, No:31 Sayfa:96-99
 • http://thematrix.sureste.com/cityview/cancun1/articulos/talavera.htm
 • http://centrodeartigos.com/articulos-utiles/article_105867.html
 • http://www.fusda.org/Revista25-26/Revista25
 • 26EL%20ARTE%20POPULAR%20MEXICANO.pdf
 • http://www.arqueomex.com/S2N3nDOSIER93.html
 • http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/mayas.htm

MAYALARDAN GÜNÜMÜZE MEKSİKADA SERAMİK VE SERAMİK HEYKEL SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33, 163 - 176, 09.06.2015

Öz

Seramik var olduğundan bu yana çeşitli kültürlerin birikimleri ile farklı formlarda vücut bulmuştur. Meksika seramikleri üzerinde yaşadığı çok renkli kültürlerin etkisiyle Orta Amerika’da çok önemli bir yere sahip olmuştur. Maya ve Aztek kültürünü içinde barındıran sanat anlayışı ile günümüz Meksika seramik heykel sanatının da temelleri oluşturulmuştur. “Anadolu ve Orta Amerika Ülkelerindeki Geleneksel Seramik El Dekorlarının Karşılaştırılması” isimli, (1306E224 numaralı) Anadolu Üniversitesi Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi kapsamında Meksika’ya yapılan araştırma gezisinde Meksika seramikleri ve Meksika’da seramik heykel sanatı tarihsel süreç içerisinde incelenerek günümüz çağdaş örneklerine kadar değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Artesanianias de Mexico Con Mapfre, (2012) Mascaras, Mexico
 • Çobanlı Z., Genç P. (2009). Yirminci Yüzyılda Geleneksel Meksika Seramikleri. Seramik Türkiye Dergisi No: 29 sy:134-139
 • Guillermo, Rosario. (2010) Brief İntroduction To The History Of The Sculpture in Ceramic in Mexico.
 • Lee Hun-Gook, You Hwa-Yeol. (2010) The Aesthetics of Mayan
 • Civilization Reflected in Clay Dolls, Ceramics Technical, No:31 Sayfa:96-99
 • http://thematrix.sureste.com/cityview/cancun1/articulos/talavera.htm
 • http://centrodeartigos.com/articulos-utiles/article_105867.html
 • http://www.fusda.org/Revista25-26/Revista25
 • 26EL%20ARTE%20POPULAR%20MEXICANO.pdf
 • http://www.arqueomex.com/S2N3nDOSIER93.html
 • http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/mayas.htm

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

S. Sibel SEVİM>

0000-0001-7378-027X


Cemalettin SEVİM>

0000-0002-6100-7746


Öznur YILDIRIM>

Yayımlanma Tarihi 9 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 9 Haziran 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 33

Kaynak Göster

APA Sevim, S. S. , Sevim, C. & Yıldırım, Ö. (2015). MAYALARDAN GÜNÜMÜZE MEKSİKADA SERAMİK VE SERAMİK HEYKEL SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (33) , 163-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2586/33279

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.