PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

Caferiye Mosque, situated on Cumhuriyet Street, was first designed as a külliye architecture. It is 17th century Ottoman külliye which consists of a mosque, a religious retirement, a madrasa, a school, Turkish bath, a fountain and toilets. Only the mosque, the school, the religious retirement and the fountain have reached to the present. Cafer Efendi, the founder of Külliye, was a prominent figure in 17th century Erzurum, and is known with his generosity, and intellectual personality. The mosque is square planned, one domed, and in front of it there is three sectioned the last community placement. It has been repaired by Regional Directorate of Foundations in 2006 and 2007

Kaynakça

 • Ay R. (2014), Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15. Yüzyıllar, İstanbul.
 • Evliya Çelebi (1993), Seyahatnâme, C.1-2, İstanbul,
 • Kılıç, Ü. (2009), “Erzurum’da Cafer Efendi Vakfı” Atatürk Üniversitesi
 • Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.41,Erzurum, s.173-187. Konukçu E. (1992), Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara.
 • Konyalı, İ.H. (1960); Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul
 • Köşklü Z. (2007), “Erzurum Kurşunlu (Feyzullah Efendi) Külliyesi” Atatürk
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.7, S.38, Erzurum, s.141-159. Mehmet Nusret (1338) 1922, Tarihçe-i Erzurum, İstanbul.
 • Seyyidoğlu B. (1978), Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Olarak Derlenmiş
 • Efsaneler Üzerine Bir İnceleme, Erzurum. Ünal, R. (1974), “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir
 • İnceleme” Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.6, Erzurum, Yurttaş H- Özkan H (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları, Erzurum.
 • Yurttaş H, Özkan H, Köşklü Z. V.D. (2008); Yolların, Suların ve Sanatın
 • Buluştuğu Şehir Erzurum, Erzurum. Yurttaş H. (2008), Bektaş ve Derviş Ağaların Hayratı, Erzurum. istemektedir. Eğer vakıf yapılarının tamiri mümkün olmaz ise mevcut vakıf gelirlerinin şehirde bulunan fukara ve miskinlere vakfedilmesini şart koşmuştur. gelirlerinin şehirde bulunan fukara ve miskinlere vakfedilmesini şart koşmuştur.
 • Allah bu hayır sahiplerine rahmet eylesin… Allah bu hayır sahiplerine rahmet eylesin… Kaynakça Kaynakça Ay R. (2014), Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15. Yüzyıllar, İstanbul.
 • Evliya Çelebi (1993), Seyahatnâme, C.1-2, İstanbul,
 • Evliya Çelebi (1993), Seyahatnâme, C.1-2, İstanbul,
 • Kılıç, Ü. (2009), “Erzurum’da Cafer Efendi Vakfı” Atatürk Üniversitesi
 • Kılıç, Ü. (2009), “Erzurum’da Cafer Efendi Vakfı” Atatürk Üniversitesi
 • Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.41,Erzurum, s.173-187. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.41,Erzurum, s.173-187. Konukçu E. (1992), Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara.
 • Konukçu E. (1992), Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara.
 • Konyalı, İ.H. (1960); Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul
 • Konyalı, İ.H. (1960); Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul
 • Köşklü Z. (2007), “Erzurum Kurşunlu (Feyzullah Efendi) Külliyesi” Atatürk
 • Köşklü Z. (2007), “Erzurum Kurşunlu (Feyzullah Efendi) Külliyesi” Atatürk
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.7, S.38, Erzurum, s.141-159. Mehmet Nusret (1338) 1922, Tarihçe-i Erzurum, İstanbul.
 • Mehmet Nusret (1338) 1922, Tarihçe-i Erzurum, İstanbul.
 • Seyyidoğlu B. (1978), Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Olarak Derlenmiş
 • Seyyidoğlu B. (1978), Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Olarak Derlenmiş
 • Efsaneler Üzerine Bir İnceleme, Erzurum. Efsaneler Üzerine Bir İnceleme, Erzurum. Ünal, R. (1974), “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir
 • Ünal, R. (1974), “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir
 • İnceleme” Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.6, Erzurum, Erzurum, Yurttaş H- Özkan H (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları,
 • Yurttaş H- Özkan H (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları, Erzurum. Erzurum.
 • Yurttaş H, Özkan H, Köşklü Z. V.D. (2008); Yolların, Suların ve Sanatın
 • Yurttaş H, Özkan H, Köşklü Z. V.D. (2008); Yolların, Suların ve Sanatın
 • Buluştuğu Şehir Erzurum, Erzurum. Buluştuğu Şehir Erzurum, Erzurum. Yurttaş H. (2008), Bektaş ve Derviş Ağaların Hayratı, Erzurum.
 • Yurttaş H. (2008), Bektaş ve Derviş Ağaların Hayratı, Erzurum.

ERZURUM CAFERİYE KÜLLİYESİ ve RESTORASYONLARI / Erzurum Caferiye Unıversal and Its Restoratıons

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Caferiye Camii, ilk
inşasında bir külliye olarak düzenlenmiştir. Külliye; cami, çilehane, medrese,
mektep, hamam, hazire, dokuz lüleli çeşme ve tuvaletlerden teşekkül etmiş bir
XVII. yüzyıl Osmanlı Külliyesidir. Külliye yapılarından sadece cami, mektep,
çilehane ve çeşmelerden biri günümüze ulaşmıştır. Külliyenin banisi Cafer
Efendi, XVII. yüzyılda Erzurum’un önde gelen şahsiyetlerinden olup, alimliği ve
hayırseverliği ile tanınmıştır. Cami, kare planlı tek kubbeli ve önünde üç gözlü
bir soncemaat yerine sahiptir. Yapı 2006-2007 yılında Erzurum Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Erzurum, Caferiye Camii, Osmanlı Dönemi, Külliye,
Restorasyon
Erzurum Caferiye Unıversal and Its Restoratıons

x

Abstract:
Caferiye Mosque, situated on Cumhuriyet Street, was first designed as a
külliye architecture. It is 17th century Ottoman külliye which consists of a
mosque, a religious retirement, a madrasa, a school, Turkish bath, a fountain and
toilets. Only the mosque, the school, the religious retirement and the fountain
have reached to the present. Cafer Efendi, the founder of Külliye, was a
prominent figure in 17th century Erzurum, and is known with his generosity, and
intellectual personality. The mosque is square planned, one domed, and in front
of it there is three sectioned the last community placement. It has been repaired
by Regional Directorate of Foundations in 2006 and 2007.
Keywords: Erzurum, Caferiye Mosque, Ottoman Period, Külliye, Restoration

Kaynakça

 • Ay R. (2014), Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15. Yüzyıllar, İstanbul.
 • Evliya Çelebi (1993), Seyahatnâme, C.1-2, İstanbul,
 • Kılıç, Ü. (2009), “Erzurum’da Cafer Efendi Vakfı” Atatürk Üniversitesi
 • Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.41,Erzurum, s.173-187. Konukçu E. (1992), Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara.
 • Konyalı, İ.H. (1960); Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul
 • Köşklü Z. (2007), “Erzurum Kurşunlu (Feyzullah Efendi) Külliyesi” Atatürk
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.7, S.38, Erzurum, s.141-159. Mehmet Nusret (1338) 1922, Tarihçe-i Erzurum, İstanbul.
 • Seyyidoğlu B. (1978), Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Olarak Derlenmiş
 • Efsaneler Üzerine Bir İnceleme, Erzurum. Ünal, R. (1974), “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir
 • İnceleme” Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.6, Erzurum, Yurttaş H- Özkan H (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları, Erzurum.
 • Yurttaş H, Özkan H, Köşklü Z. V.D. (2008); Yolların, Suların ve Sanatın
 • Buluştuğu Şehir Erzurum, Erzurum. Yurttaş H. (2008), Bektaş ve Derviş Ağaların Hayratı, Erzurum. istemektedir. Eğer vakıf yapılarının tamiri mümkün olmaz ise mevcut vakıf gelirlerinin şehirde bulunan fukara ve miskinlere vakfedilmesini şart koşmuştur. gelirlerinin şehirde bulunan fukara ve miskinlere vakfedilmesini şart koşmuştur.
 • Allah bu hayır sahiplerine rahmet eylesin… Allah bu hayır sahiplerine rahmet eylesin… Kaynakça Kaynakça Ay R. (2014), Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15. Yüzyıllar, İstanbul.
 • Evliya Çelebi (1993), Seyahatnâme, C.1-2, İstanbul,
 • Evliya Çelebi (1993), Seyahatnâme, C.1-2, İstanbul,
 • Kılıç, Ü. (2009), “Erzurum’da Cafer Efendi Vakfı” Atatürk Üniversitesi
 • Kılıç, Ü. (2009), “Erzurum’da Cafer Efendi Vakfı” Atatürk Üniversitesi
 • Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.41,Erzurum, s.173-187. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.41,Erzurum, s.173-187. Konukçu E. (1992), Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara.
 • Konukçu E. (1992), Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara.
 • Konyalı, İ.H. (1960); Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul
 • Konyalı, İ.H. (1960); Abideleri ve Kitabeleri İle Erzurum Tarihi, İstanbul
 • Köşklü Z. (2007), “Erzurum Kurşunlu (Feyzullah Efendi) Külliyesi” Atatürk
 • Köşklü Z. (2007), “Erzurum Kurşunlu (Feyzullah Efendi) Külliyesi” Atatürk
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.7, S.38, Erzurum, s.141-159. Mehmet Nusret (1338) 1922, Tarihçe-i Erzurum, İstanbul.
 • Mehmet Nusret (1338) 1922, Tarihçe-i Erzurum, İstanbul.
 • Seyyidoğlu B. (1978), Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Olarak Derlenmiş
 • Seyyidoğlu B. (1978), Erzurum’da Belli Yerlerle İlgili Olarak Derlenmiş
 • Efsaneler Üzerine Bir İnceleme, Erzurum. Efsaneler Üzerine Bir İnceleme, Erzurum. Ünal, R. (1974), “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir
 • Ünal, R. (1974), “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir
 • İnceleme” Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.6, Erzurum, Erzurum, Yurttaş H- Özkan H (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları,
 • Yurttaş H- Özkan H (2002), Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları, Erzurum. Erzurum.
 • Yurttaş H, Özkan H, Köşklü Z. V.D. (2008); Yolların, Suların ve Sanatın
 • Yurttaş H, Özkan H, Köşklü Z. V.D. (2008); Yolların, Suların ve Sanatın
 • Buluştuğu Şehir Erzurum, Erzurum. Buluştuğu Şehir Erzurum, Erzurum. Yurttaş H. (2008), Bektaş ve Derviş Ağaların Hayratı, Erzurum.
 • Yurttaş H. (2008), Bektaş ve Derviş Ağaların Hayratı, Erzurum.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Haldun ÖZKAN>

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 34

Kaynak Göster

APA Özkan, H. (2015). ERZURUM CAFERİYE KÜLLİYESİ ve RESTORASYONLARI / Erzurum Caferiye Unıversal and Its Restoratıons . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (34) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2587/33284

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.