PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

Byzantine coins, I. Anastasius and XI. Konstantinos (14481453) covers between the period. Anonymous folles, covering a period of about a hundred years in this period, I Ioannes Tzimiskes entered into circulation time. Anonymous Folles, depicted on the face of Jesus, the coins are four lines of text on the back. X. Konstantinos Dukas period, Jesus depicted portrait of the emperor was put in place. In this study, 107 located in Kayseri Archaeological Museum Anonymous folles were examined. Byzantine history of remaining in circulation in the years 970-1072 Anonymous Folles, at the museums A2, B, C, D, G and I are represented by Group. The study also was introduced to the front face and rear face of the Anonymous Folles drawings

Kaynakça

 • Akyürek, E. (1998). “M.S. IV.-XI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma
 • İmparatorluk Dönemi’nde Kappadokia Krallığı”, Kapadokya, (1. Baskı), Ayhan Şahenk Vakfı Yayınları, İstanbul. Baydur, N. (1998). Roma Sikkeleri, (1. Baskı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Bellınger, A. R. - Grıerson P. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Leo III to
 • Nicephorus III 717-1081, Volume 3-Part 2, (First Impressıon),
 • Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C. Çantay, D. (2008). Edirne-Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen
 • Bizans Sikkeleri ve Mühürleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. Eldem, H. E. (1982). Kayseri Şehri: Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, (1. Baskı),
 • (Çev. Kemal Göde), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Gökalp, Z. D. (2009). “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim
 • Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1), 2009, s. 217–250.
 • Gökalp, Z. D. (2007). Yalvaç Ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans
 • Sikkeleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Harl, K. W. (2002). Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber
 • (Bizans M.S. 498–1282), (1. Baskı), (Çev. Burçak Delikan), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • İpşirli, M. (2002). “Kayseri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye
 • Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 2002, XXV, 49 Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anonim Follisler için bkz., Zeliha Demirel
 • Gökalp, “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1). 2009, s. 217–250. Kaynakça Kaynakça
 • Akyürek, E. (1998). “M.S. IV.-XI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma
 • Akyürek, E. (1998). “M.S. IV.-XI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma
 • İmparatorluk Dönemi’nde Kappadokia Krallığı”, Kapadokya, (1. Baskı), Ayhan Şahenk Vakfı Yayınları, İstanbul. Baskı), Ayhan Şahenk Vakfı Yayınları, İstanbul. Baydur, N. (1998). Roma Sikkeleri, (1. Baskı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları,
 • Baydur, N. (1998). Roma Sikkeleri, (1. Baskı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. İstanbul.
 • Bellınger, A. R. - Grıerson P. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Bellınger, A. R. - Grıerson P. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Leo III to
 • Nicephorus III 717-1081, Volume 3-Part 2, (First Impressıon),
 • Nicephorus III 717-1081, Volume 3-Part 2, (First Impressıon),
 • Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C. Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C. Çantay, D. (2008). Edirne-Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen
 • Çantay, D. (2008). Edirne-Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen
 • Bizans Sikkeleri ve Mühürleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. Eldem, H. E. (1982). Kayseri Şehri: Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, (1. Baskı),
 • Eldem, H. E. (1982). Kayseri Şehri: Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, (1. Baskı),
 • (Çev. Kemal Göde), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. (Çev. Kemal Göde), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Gökalp, Z. D. (2009). “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim
 • Gökalp, Z. D. (2009). “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim
 • Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1), 2009, s. 217–250. 217–250.
 • Gökalp, Z. D. (2007). Yalvaç Ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans
 • Gökalp, Z. D. (2007). Yalvaç Ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans
 • Sikkeleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Harl, K. W. (2002). Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber
 • Harl, K. W. (2002). Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber
 • (Bizans M.S. 498–1282), (1. Baskı), (Çev. Burçak Delikan), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Sanat Yayınları, İstanbul. İpşirli, M. (2002). “Kayseri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye
 • İpşirli, M. (2002). “Kayseri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye
 • Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 2002, XXV, XXV, 49 Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anonim Follisler için bkz., Zeliha Demirel 49 Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anonim Follisler için bkz., Zeliha Demirel
 • Gökalp, “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1). 2009, s. 217–250.
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1). 2009, s. 217–250.

KAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BULUNAN BİZANS DÖNEMİ ANONİM FOLLİSLERİ / Byzantine Anonymous Folles in Kayseri Archeological Museum

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

Bizans sikkeleri, I. Anastasius (491–518) ile XI. Konstantinos (1448–
1453) arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu dönem içinde yaklaşık yüz yıllık bir
süreyi kapsayan Anonim Follisler, I. İoannes Tzimiskes (969–976) zamanında
tedavüle girmiştir. Anonim Follisler ön yüzünde Hz. İsa tasviri, arka yüzünde
dört satır yazı olan sikkelerdir. X. Konstantinos Dukas (1059–1067) döneminde
Hz. İsa tasviri yerine imparator portresi konmuştur. Bu çalışmada Kayseri
Arkeoloji Müzesi‘nde yer alan 107 Anonim Follis incelenmiştir. Bizans tarihinde
970–1072 yılları arasında tedavülde kalan Anonim Follisler müzede A2, B, C, D,
G ve I Grubu ile temsil edilmektedir. Çalışmada ayrıca Anonim Follisler’in ön
yüz ve arka yüz çizimleri yapılarak tanıtılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kayseri, Bizans, Sikke, Anonim Follis
Byzantine Anonymous Folles in Kayseri Archeological Museum

Abstract
Byzantine coins, I. Anastasius (491-518) and XI. Konstantinos (1448-
1453) covers between the period. Anonymous folles, covering a period of about
a hundred years in this period, I Ioannes Tzimiskes (969-976) entered into
circulation time. Anonymous Folles, depicted on the face of Jesus, the coins are
four lines of text on the back. X. Konstantinos Dukas (1059-1067) period, Jesus
depicted portrait of the emperor was put in place. In this study, 107 located in
Kayseri Archaeological Museum Anonymous folles were examined. Byzantine
history of remaining in circulation in the years 970-1072 Anonymous Folles, at
the museums A2, B, C, D, G and I are represented by Group. The study also was
introduced to the front face and rear face of the Anonymous Folles drawings.
Keywords: Kayseri, Byzantine, Coins, Anonymous Folles

Kaynakça

 • Akyürek, E. (1998). “M.S. IV.-XI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma
 • İmparatorluk Dönemi’nde Kappadokia Krallığı”, Kapadokya, (1. Baskı), Ayhan Şahenk Vakfı Yayınları, İstanbul. Baydur, N. (1998). Roma Sikkeleri, (1. Baskı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Bellınger, A. R. - Grıerson P. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Leo III to
 • Nicephorus III 717-1081, Volume 3-Part 2, (First Impressıon),
 • Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C. Çantay, D. (2008). Edirne-Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen
 • Bizans Sikkeleri ve Mühürleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. Eldem, H. E. (1982). Kayseri Şehri: Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, (1. Baskı),
 • (Çev. Kemal Göde), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Gökalp, Z. D. (2009). “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim
 • Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1), 2009, s. 217–250.
 • Gökalp, Z. D. (2007). Yalvaç Ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans
 • Sikkeleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Harl, K. W. (2002). Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber
 • (Bizans M.S. 498–1282), (1. Baskı), (Çev. Burçak Delikan), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • İpşirli, M. (2002). “Kayseri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye
 • Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 2002, XXV, 49 Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anonim Follisler için bkz., Zeliha Demirel
 • Gökalp, “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1). 2009, s. 217–250. Kaynakça Kaynakça
 • Akyürek, E. (1998). “M.S. IV.-XI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma
 • Akyürek, E. (1998). “M.S. IV.-XI. Yüzyıllar: Helenistik Çağ ve Roma
 • İmparatorluk Dönemi’nde Kappadokia Krallığı”, Kapadokya, (1. Baskı), Ayhan Şahenk Vakfı Yayınları, İstanbul. Baskı), Ayhan Şahenk Vakfı Yayınları, İstanbul. Baydur, N. (1998). Roma Sikkeleri, (1. Baskı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları,
 • Baydur, N. (1998). Roma Sikkeleri, (1. Baskı), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. İstanbul.
 • Bellınger, A. R. - Grıerson P. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Bellınger, A. R. - Grıerson P. (1999). Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Leo III to
 • Nicephorus III 717-1081, Volume 3-Part 2, (First Impressıon),
 • Nicephorus III 717-1081, Volume 3-Part 2, (First Impressıon),
 • Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C. Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Washington D.C. Çantay, D. (2008). Edirne-Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen
 • Çantay, D. (2008). Edirne-Makedonya Kulesi Kurtarma Kazılarında Ele Geçen
 • Bizans Sikkeleri ve Mühürleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara. Eldem, H. E. (1982). Kayseri Şehri: Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, (1. Baskı),
 • Eldem, H. E. (1982). Kayseri Şehri: Selçuklu Tarihinden Bir Bölüm, (1. Baskı),
 • (Çev. Kemal Göde), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. (Çev. Kemal Göde), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Gökalp, Z. D. (2009). “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim
 • Gökalp, Z. D. (2009). “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim
 • Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1), 2009, s. 217–250. 217–250.
 • Gökalp, Z. D. (2007). Yalvaç Ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans
 • Gökalp, Z. D. (2007). Yalvaç Ve Isparta Arkeoloji Müzelerinde Bulunan Bizans
 • Sikkeleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. Harl, K. W. (2002). Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber
 • Harl, K. W. (2002). Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber
 • (Bizans M.S. 498–1282), (1. Baskı), (Çev. Burçak Delikan), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Sanat Yayınları, İstanbul. İpşirli, M. (2002). “Kayseri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye
 • İpşirli, M. (2002). “Kayseri”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye
 • Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara 2002, XXV, XXV, 49 Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anonim Follisler için bkz., Zeliha Demirel 49 Malatya Arkeoloji Müzesi’nde bulunan Anonim Follisler için bkz., Zeliha Demirel
 • Gökalp, “Malatya Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bizans Anonim Follisleri”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1). 2009, s. 217–250.
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, (1). 2009, s. 217–250.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet YUKA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 34

Kaynak Göster

APA Yuka, A. (2015). KAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BULUNAN BİZANS DÖNEMİ ANONİM FOLLİSLERİ / Byzantine Anonymous Folles in Kayseri Archeological Museum . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (34) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2587/33286

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.