PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

Erzincan Altıntepe Castle has been excavated for the first time by Prof. Tahsin Özgüç between 1959 and 1968. Architectural findings belonging to the Urartian Period and small findings which were taken out during those excavations provided important contributions to the Anatolian archaeology and they were Urartian Period and small findings which were taken out during those excavations provided important contributions to the Anatolian archaeology and they were considered the unique samples of the culture they represented. The excavations considered the unique samples of the culture they represented. The excavations of Second term has been continued by a team under the chairmanship of Prof. Dr. of Second term has been continued by a team under the chairmanship of Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu on behalf Atatürk University and Culture and Tourism Mehmet Karaosmanoğlu on behalf Atatürk University and Culture and Tourism Ministry since 2003. Destructions and dating problems in the castle which is Ministry since 2003. Destructions and dating problems in the castle which is unprotected after the first excavations draws attention to scientific world. unprotected after the first excavations draws attention to scientific world. Ongoing excavations and restorations of the second term have provided Ongoing excavations and restorations of the second term have provided significant results. significant results. This paper will provide information about the results of the excavations This paper will provide information about the results of the excavations and restorations at Altıntepe in 2012. Keywords: Altıntepe, Urartian, Erzincan, Urartian Architecture, Byzantine and restorations at Altıntepe in 2012. Keywords: Altıntepe, Urartian, Erzincan, Urartian Architecture, Byzantine Church Church

ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI / Altıntepe Urartu Castle (2012) Digging and Restoration Works

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

Erzincan Altıntepe Kalesi ilk kez 1959-1968 yılları arasında Prof. Dr.
Tahsin Özgüç tarafından kazılmıştır. Bu kazılarda çıkarılan Urartu Dönemine ait
mimari kalıntılar ve küçük eserler Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlamış
ve temsil ettiği kültürün tek örnekleri olarak değerlendirilmiştir. 2003 yılından
itibaren Atatürk Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Prof. Dr.
Mehmet Karaosmanoğlu başkanlığındaki bir ekip tarafından kazılar devam
etmektedir. İlk Dönem kazılarının ardından korumasız kalan kaledeki tahribat ve
ortaya çıkarılan bazı mimari yapıların tarihlendirmesindeki sorunlar bilim
dünyasının dikkatini çekmiştir. Devam eden ikinci dönem kazı ve onarım
çalışmalarıyla önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
Bu makale 2012 yılında gerçekleştirilen kazı ve onarım çalışmalarının
sonuçları konusunda bilgiler verecektir.
Anahtar Kelimeler: Altıntepe, Urartu, Erzincan, Urartu Mimarisi, Bizans
Kilisesi
Altıntepe Urartu Castle (2012) Digging and Restoration Works

 

Abstract
Erzincan Altıntepe Castle has been excavated for the first time by Prof.
Tahsin Özgüç between 1959 and 1968. Architectural findings belonging to the 

Urartian Period and small findings which were taken out during those excavations
provided important contributions to the Anatolian archaeology and they were
considered the unique samples of the culture they represented. The excavations
of Second term has been continued by a team under the chairmanship of Prof. Dr.
Mehmet Karaosmanoğlu on behalf Atatürk University and Culture and Tourism
Ministry since 2003. Destructions and dating problems in the castle which is
unprotected after the first excavations draws attention to scientific world.
Ongoing excavations and restorations of the second term have provided
significant results.
This paper will provide information about the results of the excavations
and restorations at Altıntepe in 2012.
Keywords: Altıntepe, Urartian, Erzincan, Urartian Architecture, Byzantine
Church

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet KARAOSMANOĞLU>


Halim KORUCU>


Mehmet Ali YILMAZ>

0000-0002-3082-9691

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 34

Kaynak Göster

APA Karaosmanoğlu, M. , Korucu, H. & Yılmaz, M. A. (2015). ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI / Altıntepe Urartu Castle (2012) Digging and Restoration Works . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (34) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2587/33287

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.