PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

relation is scrutinized; thereafter some samples are given about the transition of

Kaynakça

 • Ahu ANTMEN (2013). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul. Sel Yayıncılık.
 • Ali AKAY (2006). Sanat Tarihi: Sıradışı Bir Disiplin. İstanbul. Yapıkredi Yayınları.
 • Ahu ANTMEN (2013). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul. Sel Yayıncılık.
 • Ali AKAY (2006). Sanat Tarihi: Sıradışı Bir Disiplin. İstanbul. Yapıkredi Yayınları.
 • Bourdieu P., Darbel A. (2011). Sanat Sevdası Avrupa Sanat Müzeleri ve Ziyaretçi Kitlesi. (Çev. Sertaç Canbolat). İstanbul. Metis Yayınları. (Eserin orijinali 1966’da yayımlandı). 4 Elçin Gen’in Eylül 2013 tarihli “Etkileşim, Taciz, Vandalizm? Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve İlişkisellik Üzerine Bazı Sorular” başlıklı skopbültendeki yazısından alınmıştır.
 • Brian O’DOHERTY (2010). Beyaz Küpün İçinde. (Çev. Ahu Antmen). İstanbul: Sel Yayıncılık. (Eserin orijinali 1976’de yayımlandı).
 • Nicholas BOURRIAUD (2005). İlişkisel Estetik. (Çev. Saadet Özen). İstanbul. Bağlam Yayınları. (Eserin orijinali 1998’de yayımlandı).
 • Richard WOLLHEIM (1984). “Nesne Olarak Sanat Eseri”. Charles Harrison, Paul Wood(Haz./Ed.). “Sanat ve Kuram 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi” (s.215). (Çev. Sabri Gürses), Küre Yayınları, İstanbul, 2011.
 • İnternet Kaynakları:
 • İnternet: Gen, E. (Eylül, 2013). Etkileşim, Taciz, Vandalizm? Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve İlişkisellik Üzerine Bazı Sorular http://www.e- skop.com/skopdergi/bir-arzu-nesnesi-olarak-ev/579 http://www.e- skop.com/skopbulten/etkilesim-taciz-vandalizm-cagdas-sanatta-katilimcilik-ve- iliskisellik-uzerine-bazi-sorular/1469 adresinden 25 Nisan 2015'de alınmıştır.
 • İnternet: Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts adresinden 23-05- 2015 tarihinde alınmıştır. Görsel Kaynakları:
 • Görsel 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
 • Görsel 2: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/kunst/80-aarig-femme- fatale-paa-louisiana
 • Görsel 3: http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/chaotic-putty- installation
 • Görsel 4: http://ebrunsulun.blogspot.com.tr/2010/12/arter-de- beklenen-sergi.html
 • Görsel 5: http://artfcity.com/2010/05/10/the-mysterious-location-of- marina-abramoviks-pee/
 • Görsel 6: http://ebrunsulun.blogspot.com.tr/2010/12/arter-de- beklenen-sergi.html

GÖRSEL SANATLARDA İZLEYİCİNİN ROLÜ / ROLE of AUDIENCES in VISUAL ART

Yıl 2015, Sayı 34, 01.09.2015

Öz

 

The participation process which started to shape in early 20th century,
accelarated after 1960s with the trends and formations and became more spread
todayb Therefore the audience profile is formed with Mona Lisa that is taken as
a basic sample but the participant audiences are formed with various art works
since 1960s. This process revealed that the profile of the audiences are
transformed from a passive position to an active position, became more
independent before tha art work and got closer to the artist.

Kaynakça

 • Ahu ANTMEN (2013). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul. Sel Yayıncılık.
 • Ali AKAY (2006). Sanat Tarihi: Sıradışı Bir Disiplin. İstanbul. Yapıkredi Yayınları.
 • Ahu ANTMEN (2013). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul. Sel Yayıncılık.
 • Ali AKAY (2006). Sanat Tarihi: Sıradışı Bir Disiplin. İstanbul. Yapıkredi Yayınları.
 • Bourdieu P., Darbel A. (2011). Sanat Sevdası Avrupa Sanat Müzeleri ve Ziyaretçi Kitlesi. (Çev. Sertaç Canbolat). İstanbul. Metis Yayınları. (Eserin orijinali 1966’da yayımlandı). 4 Elçin Gen’in Eylül 2013 tarihli “Etkileşim, Taciz, Vandalizm? Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve İlişkisellik Üzerine Bazı Sorular” başlıklı skopbültendeki yazısından alınmıştır.
 • Brian O’DOHERTY (2010). Beyaz Küpün İçinde. (Çev. Ahu Antmen). İstanbul: Sel Yayıncılık. (Eserin orijinali 1976’de yayımlandı).
 • Nicholas BOURRIAUD (2005). İlişkisel Estetik. (Çev. Saadet Özen). İstanbul. Bağlam Yayınları. (Eserin orijinali 1998’de yayımlandı).
 • Richard WOLLHEIM (1984). “Nesne Olarak Sanat Eseri”. Charles Harrison, Paul Wood(Haz./Ed.). “Sanat ve Kuram 1900-2000 Değişen Fikirler Antolojisi” (s.215). (Çev. Sabri Gürses), Küre Yayınları, İstanbul, 2011.
 • İnternet Kaynakları:
 • İnternet: Gen, E. (Eylül, 2013). Etkileşim, Taciz, Vandalizm? Çağdaş Sanatta Katılımcılık ve İlişkisellik Üzerine Bazı Sorular http://www.e- skop.com/skopdergi/bir-arzu-nesnesi-olarak-ev/579 http://www.e- skop.com/skopbulten/etkilesim-taciz-vandalizm-cagdas-sanatta-katilimcilik-ve- iliskisellik-uzerine-bazi-sorular/1469 adresinden 25 Nisan 2015'de alınmıştır.
 • İnternet: Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts adresinden 23-05- 2015 tarihinde alınmıştır. Görsel Kaynakları:
 • Görsel 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
 • Görsel 2: http://www.dr.dk/nyheder/kultur/kunst/80-aarig-femme- fatale-paa-louisiana
 • Görsel 3: http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/chaotic-putty- installation
 • Görsel 4: http://ebrunsulun.blogspot.com.tr/2010/12/arter-de- beklenen-sergi.html
 • Görsel 5: http://artfcity.com/2010/05/10/the-mysterious-location-of- marina-abramoviks-pee/
 • Görsel 6: http://ebrunsulun.blogspot.com.tr/2010/12/arter-de- beklenen-sergi.html

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seniha ÜNAY>

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2015
Başvuru Tarihi 1 Eylül 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 34

Kaynak Göster

APA Ünay, S. (2015). GÖRSEL SANATLARDA İZLEYİCİNİN ROLÜ / ROLE of AUDIENCES in VISUAL ART . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (34) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2587/33289

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.