Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAKÖY CAMİİ KEŞF-İ EVVEL DEFTERLERİ

Yıl 2016, Sayı 37, 198 - 239, 28.12.2016

Öz

Öz

1848-1854 yılları arasında Sultan Abdülmecid döneminde inşa edilmiş olan Ortaköy Camii, Boğaziçi'nin siluetine damga vuran yapılardan biridir. Büyük Mecidiye Camii olarak da bilinen yapı hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar yeteri kadar arşiv belgeleri kullanılmadığı için eksik kalmıştır.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde caminin ilk inşası için hazırlanan iki adet keşif defteri bize yapı hakkında detaylı bilgiler vermektedir. İlk defa bu çalışmada ele alınan defterlerde caminin çeşitli bölümlerine ilişkin tanımlamalar ve harcamalar ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Yapının en önemli sorunlarından birini oluşturan mimarı meselesi de defterlerde kayda geçen bu detaylardan aydınlığa kavuşturulmuştur.

Kaynakça

 • AĞIR, Aygül. (1999). “Balyan Ailesi'nin Mimarlığında Palladio İzleri”, EJOS, IV (2001), M. Kies, N. Landman & H. Theunnisses (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecth-The Netherlands, August 23-28, No:3, s.3.
 • ANONİM. (1940). “Ortaköy Camii”, İstanbul Abideleri, Yedigün Neşriyatı, İstanbul, s.81.
 • ANONİM. (1970). ''Ortaköy Camii'', Vakıflar Bülteni, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, s.63.
 • BANOĞLU, N. Ahmet. (1966). “Aksaray Valide ve Ortaköy Camileri”, Hayat Tarih Mecmuası, C.2, S.9,s.67.
 • BATUR, Afife. (1994). ''Ortaköy Camii'', Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.6, Ana Basım, İstanbul, s.143.
 • BATUR, Afife. (1998). “Ortaköy Camii”, Dünden Bugüne Beşiktaş, (ed.) Nuri Akbayar, Beşiktaş Belediye Başkanlığı, İstanbul, s.168.
 • BERBEROĞLU, Nevin, B. (2010). Boğazın İncileri Yalı Camileri, Portakal Basım Matbaacılık, İstanbul.
 • CAN, Selman. (2002). Osmanlı Mimarlık Teşkilatının XIX. Yüzyıldaki Değişim Süreci ve Eserleri İle Mimar Seyyid Abdülhalim Efendi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, İstanbul.
 • CAN, Selman. (2010). Bilinmeyen Aktörleri ve Olayları İle Son Dönem Osmanlı Mimarlığı, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul, s.19.
 • CAN, Selman. (2015). Sultan Abdülmecid Dönemi Mimarlık Örgütünün Yapısı ve İşleyişi, Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), (ed.) K. Kahraman, İ. Baytar, İBB Kültür A.Ş Yayınları, İstanbul, s.427.

Yıl 2016, Sayı 37, 198 - 239, 28.12.2016

Öz

Kaynakça

 • AĞIR, Aygül. (1999). “Balyan Ailesi'nin Mimarlığında Palladio İzleri”, EJOS, IV (2001), M. Kies, N. Landman & H. Theunnisses (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecth-The Netherlands, August 23-28, No:3, s.3.
 • ANONİM. (1940). “Ortaköy Camii”, İstanbul Abideleri, Yedigün Neşriyatı, İstanbul, s.81.
 • ANONİM. (1970). ''Ortaköy Camii'', Vakıflar Bülteni, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, s.63.
 • BANOĞLU, N. Ahmet. (1966). “Aksaray Valide ve Ortaköy Camileri”, Hayat Tarih Mecmuası, C.2, S.9,s.67.
 • BATUR, Afife. (1994). ''Ortaköy Camii'', Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.6, Ana Basım, İstanbul, s.143.
 • BATUR, Afife. (1998). “Ortaköy Camii”, Dünden Bugüne Beşiktaş, (ed.) Nuri Akbayar, Beşiktaş Belediye Başkanlığı, İstanbul, s.168.
 • BERBEROĞLU, Nevin, B. (2010). Boğazın İncileri Yalı Camileri, Portakal Basım Matbaacılık, İstanbul.
 • CAN, Selman. (2002). Osmanlı Mimarlık Teşkilatının XIX. Yüzyıldaki Değişim Süreci ve Eserleri İle Mimar Seyyid Abdülhalim Efendi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, İstanbul.
 • CAN, Selman. (2010). Bilinmeyen Aktörleri ve Olayları İle Son Dönem Osmanlı Mimarlığı, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul, s.19.
 • CAN, Selman. (2015). Sultan Abdülmecid Dönemi Mimarlık Örgütünün Yapısı ve İşleyişi, Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), (ed.) K. Kahraman, İ. Baytar, İBB Kültür A.Ş Yayınları, İstanbul, s.427.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selman CAN>

0000-0003-0424-0899


Zeynep TUNÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 28 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 37

Kaynak Göster

APA Can, S. & Tunç, Z. (2016). ORTAKÖY CAMİİ KEŞF-İ EVVEL DEFTERLERİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (37) , 198-239 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/26812/282080

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.