Sanat ve Edebiyat
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt , Sayı 39, 116 - 130, 06.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Baker, U. (1995). “Medyaya Nasıl Direnilir?”. < http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/4590/medyaya-nasil-direnilir#.WKbgVhqhmM8> 17.02.2017.
 • Berger, J. (1972).Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Bishop, C. (2006). "The Social Turn: Collaboration and its Discontents". Artforum.
 • Derrida, J. (2009). Philosophy in a Time of Terror. Philosophy in a time of terror: dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida içinde. Chicago: Univ. of Chicago Press.
 • Foucault, M. (1991). Burchell, G., & Foucault, M. The (Michel) Foucault effect. Studies in governmentality içinde. London: Harvester Wheatsheaf.
 • Ellis, C. (2004). The ethnographic I: a methodological novel about autoethnography. Walnut Creek: AltaMira Press.
 • Hutton, P. (2000). “Recent Scholarship on Memory and History”. The History Teacher, Vol. 33, No. 4.
 • Huyssen, A. (2000). “Present Pasts:Media, Politics, Amnesia”. Public Culture, Volume 12, Number 1.
 • Kitamura, K. (2010). "Recreating the Chaos". McCalman, I., & Pickering, P. A. (ed.). Historical reenactment: from realism to the affective turn. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Klein, K.L. (2000). "The emergence of Memory in Historical Discourse".
 • Klein, K.L. (2000). "The emergence of Memory in Historical Discourse". Representations, No. 69, Special Issue: Grounds for Remembering.
 • Nora, P. (2006). Hafıza Mekanları. Ankara: Dost Kitabevi.
 • North, M. (1990). “The Public as Sculpture: From Heavenly City to Mass Ornament”. Critical Inquiry, Vol. 16, No. 4.
 • Ranciere, J. (2010). Dissensus: On Politics and Aesthetics, London: Continuum International Publishing Group.
 • Renov, M. (2004). The subject of documentary. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Russell, C. (1999) Experimental ethnography: the work of film in the age of video. Durham, N.C.: Duke University Press.
 • Young, J.E. (1992). “The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today”. Critical Inquiry, Vol. 18, No. 2. 267-296

GÜNÜMÜZ SANATINDA TARİHİN YENİDEN CANLANDIRILMASI: JEREMY DELLER VE ORGREAVE ÇATIŞMASI ÖRNEĞİ

Yıl 2017, Cilt , Sayı 39, 116 - 130, 06.12.2017

Öz

Bu metin , tarih ve bellek, anıt ve karşı-anıt, kurgu ve gerçeklik, medyatik ve anti medyatik düşünce karşıtlıklarını 80'lerde Birleşik Krallığın gündemine damgasını vuran madenci grevinin temsillerinde incelemeyi amaçlar. Jeremy Deller’in “Orgrave Çatışması” yapıtını ana odağına koyarak  "kamunun heykele", anıtın anımsamaya tercüme edildiği bir pratiğin izini sürer. Kurgu ve gerçeği, geçmişle şimdiyi yan yana koyarken tarihsel olayları medyatik ve anti-medyatik düşünme biçimleri içinde değerlendirir. Bu anlamda gerek “anıtsal” düşüncenin teba üreten perpektifine gerekse medyatik düşüncenin "röntgenci" bakışına alternatif olarak seyircinin bizzat tarih yazımına müdahil olduğu bir eylemliliği irdeler. 

Kaynakça

 • Baker, U. (1995). “Medyaya Nasıl Direnilir?”. < http://www.birikimdergisi.com/birikim-yazi/4590/medyaya-nasil-direnilir#.WKbgVhqhmM8> 17.02.2017.
 • Berger, J. (1972).Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Bishop, C. (2006). "The Social Turn: Collaboration and its Discontents". Artforum.
 • Derrida, J. (2009). Philosophy in a Time of Terror. Philosophy in a time of terror: dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida içinde. Chicago: Univ. of Chicago Press.
 • Foucault, M. (1991). Burchell, G., & Foucault, M. The (Michel) Foucault effect. Studies in governmentality içinde. London: Harvester Wheatsheaf.
 • Ellis, C. (2004). The ethnographic I: a methodological novel about autoethnography. Walnut Creek: AltaMira Press.
 • Hutton, P. (2000). “Recent Scholarship on Memory and History”. The History Teacher, Vol. 33, No. 4.
 • Huyssen, A. (2000). “Present Pasts:Media, Politics, Amnesia”. Public Culture, Volume 12, Number 1.
 • Kitamura, K. (2010). "Recreating the Chaos". McCalman, I., & Pickering, P. A. (ed.). Historical reenactment: from realism to the affective turn. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Klein, K.L. (2000). "The emergence of Memory in Historical Discourse".
 • Klein, K.L. (2000). "The emergence of Memory in Historical Discourse". Representations, No. 69, Special Issue: Grounds for Remembering.
 • Nora, P. (2006). Hafıza Mekanları. Ankara: Dost Kitabevi.
 • North, M. (1990). “The Public as Sculpture: From Heavenly City to Mass Ornament”. Critical Inquiry, Vol. 16, No. 4.
 • Ranciere, J. (2010). Dissensus: On Politics and Aesthetics, London: Continuum International Publishing Group.
 • Renov, M. (2004). The subject of documentary. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Russell, C. (1999) Experimental ethnography: the work of film in the age of video. Durham, N.C.: Duke University Press.
 • Young, J.E. (1992). “The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today”. Critical Inquiry, Vol. 18, No. 2. 267-296

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harika Esra OSKAY MALİCKİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 9 Mart 2017
Kabul Tarihi 29 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 39

Kaynak Göster

APA Oskay Malicki, H. E. (2017). GÜNÜMÜZ SANATINDA TARİHİN YENİDEN CANLANDIRILMASI: JEREMY DELLER VE ORGREAVE ÇATIŞMASI ÖRNEĞİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (39) , 116-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/32733/297104

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.