Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Sayı 40, 150 - 164, 28.04.2018

Öz

Kaynakça

 • Ahızkalı, H. (2011, 12 Kasım). Irak’ın yağmalanan kütüphaneleri. Dünya Bülteni. Erişim adresi: http://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/183094/irakin-yagmalanan-kutuphaneleri
 • Akın, N. (1992). Osman Hamdi Bey, Asâr-ı Atîka Nizamnamesi ve dönemin koruma anlayışı üzerine. Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Atagök, T. (1997). Müzecilik. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi Cilt II içinde. İstanbul: YEM yayın.
 • Bardakçı, M. (2016, 4 Eylül). Cerablus kraliçesi Gertrude Bell. Habertürk. Erişim adresi: http://www.haberturk.com/gundem/haber/1291959-cerablus-kralicesi-gertrude-bell
 • Campbell, J. (1995). Batı mitolojisi. Kudret Emiroğlu (Çev.). Ankara: İmge Kitapevi.
 • Can, Y., Gün, R. (2012). Türk İslam sanatları ve estetiği. İstanbul: Kayıhan Yayıncılık.
 • Cotterell, A., Storm, R. (2011). Büyük Dünya mitoloji ansiklopedisi. Emel Lakşe (Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları
 • Darke, D. (2014, 11 Temmuz). Suriye’nin yok olan tarihi eserleri. Bbc. Erişim adresi: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/07/140710_suriye_tarihi_eserler Erbil, Ö. (2016, 24 Mayıs). Suriye’nin tarihi eserleri için kırmızı liste. Aktüel. Erişim adresi: http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/suriyenin-tarih-eserleri-icin-kirmizi-liste
 • Gombrich, E. H. (1992). Sanatın öyküsü. Bedrettin Cömert (Çev.). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Kozanoğlu, M. T. (1994). Yunan mitolojisi. İstanbul: Düşünen Adam Yayınları.
 • Meydan Larousse, (1997). “Arsenium Museum” maddesi, C. 10, s.370.
 • Nağış, M. (Ed.). (2015). “Aktüel Arkeoloji”, s. 47, (Eylül-Ekim 2015), İstanbul.
 • Özer, M. (2015, 5 Mart). Irak’ta tarihi eserleri ve kütüphaneleri kim yok etti?. Haksöz Haber. Erişim adresi: http://www.haksozhaber.net/irakta-tarihi-eserleri-ve-kutuphaneleri-kim-yok-etti-28880yy.htm
 • Pulhan, G. (2005). Körfez savaşları ve Irak’taki Assur eserleri. Atlas Arkeo, 4, 144-153.
 • Tulay, A. S. (2007). Eski eser yağması. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Yılmaz, Y. (2015). Anadolu’nun gözyaşları-yurt dışına götürülmüş tarihi eserlerimiz. İstanbul: Yem Yayınları.
 • Zorlu, B. (2015, 14 Mart). Suriye’nin savaşta yok olan kültür mirası. Bianet. Erişim adresi: https://m.bianet.org/biamag/toplum/163014-suriye-nin-savasta-yok-olan-kulturel-mirasi

SURİYE VE IRAK’TA YAĞMALANAN ESERLERİN TARİHİ, SOSYOLOJİK BOYUTU

Yıl 2018, Sayı 40, 150 - 164, 28.04.2018

Öz

 

Eser kavramı başlı başına bir değer ifade etmektedir. Tarihi eser ise döneme mal olmuş ve toplumları ilgilendirdiği için daha geniş kitleler tarafından korunması gereken unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Üretim biçimi olmasının yanında topluma ait değerleri içinde barındırması nedeniyle önemlidir. Devletler arasında meydana gelen anlaşmazlıklar neticesinde çıkan savaşlar, insan onurunu, can güvenliğini tehdit ettiği gibi, tarihi eserleri de tehdit etmektedir. Toplulukların millet olmasının teminatı olan tarihi eserler, geleceğinin de teminatıdır.

            Günümüzde Türkiye’nin doğusunda yer alan devletlerin gerek iç savaşlar gerek dış müdahaleler neticesinde bozulan istikrarı, tarihi eserler için risk teşkil etmektedir. Güvensizlik ortamı neticesinde normal zamanlarda olmadığı kadar tarihi eser yer değiştirmektedir. Yağmalanan müzeler, kütüphaneler, koleksiyonlar, milletlerin tarihlerinde yeri doldurulamayacak derin boşluklar açmaktadır. Irak ve Suriye gibi ülkelerden yağmalanan sadece eserler değil, taşıdıkları değerler nedeniyle bu milletlerin geleceğidir.

Kaynakça

 • Ahızkalı, H. (2011, 12 Kasım). Irak’ın yağmalanan kütüphaneleri. Dünya Bülteni. Erişim adresi: http://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/183094/irakin-yagmalanan-kutuphaneleri
 • Akın, N. (1992). Osman Hamdi Bey, Asâr-ı Atîka Nizamnamesi ve dönemin koruma anlayışı üzerine. Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Atagök, T. (1997). Müzecilik. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi Cilt II içinde. İstanbul: YEM yayın.
 • Bardakçı, M. (2016, 4 Eylül). Cerablus kraliçesi Gertrude Bell. Habertürk. Erişim adresi: http://www.haberturk.com/gundem/haber/1291959-cerablus-kralicesi-gertrude-bell
 • Campbell, J. (1995). Batı mitolojisi. Kudret Emiroğlu (Çev.). Ankara: İmge Kitapevi.
 • Can, Y., Gün, R. (2012). Türk İslam sanatları ve estetiği. İstanbul: Kayıhan Yayıncılık.
 • Cotterell, A., Storm, R. (2011). Büyük Dünya mitoloji ansiklopedisi. Emel Lakşe (Çev.). İstanbul: Alfa Yayınları
 • Darke, D. (2014, 11 Temmuz). Suriye’nin yok olan tarihi eserleri. Bbc. Erişim adresi: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/07/140710_suriye_tarihi_eserler Erbil, Ö. (2016, 24 Mayıs). Suriye’nin tarihi eserleri için kırmızı liste. Aktüel. Erişim adresi: http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/suriyenin-tarih-eserleri-icin-kirmizi-liste
 • Gombrich, E. H. (1992). Sanatın öyküsü. Bedrettin Cömert (Çev.). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Kozanoğlu, M. T. (1994). Yunan mitolojisi. İstanbul: Düşünen Adam Yayınları.
 • Meydan Larousse, (1997). “Arsenium Museum” maddesi, C. 10, s.370.
 • Nağış, M. (Ed.). (2015). “Aktüel Arkeoloji”, s. 47, (Eylül-Ekim 2015), İstanbul.
 • Özer, M. (2015, 5 Mart). Irak’ta tarihi eserleri ve kütüphaneleri kim yok etti?. Haksöz Haber. Erişim adresi: http://www.haksozhaber.net/irakta-tarihi-eserleri-ve-kutuphaneleri-kim-yok-etti-28880yy.htm
 • Pulhan, G. (2005). Körfez savaşları ve Irak’taki Assur eserleri. Atlas Arkeo, 4, 144-153.
 • Tulay, A. S. (2007). Eski eser yağması. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Yılmaz, Y. (2015). Anadolu’nun gözyaşları-yurt dışına götürülmüş tarihi eserlerimiz. İstanbul: Yem Yayınları.
 • Zorlu, B. (2015, 14 Mart). Suriye’nin savaşta yok olan kültür mirası. Bianet. Erişim adresi: https://m.bianet.org/biamag/toplum/163014-suriye-nin-savasta-yok-olan-kulturel-mirasi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup GÖKDAŞ> (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2018
Başvuru Tarihi 8 Mart 2018
Kabul Tarihi 25 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 40

Kaynak Göster

APA Gökdaş, Y. (2018). SURİYE VE IRAK’TA YAĞMALANAN ESERLERİN TARİHİ, SOSYOLOJİK BOYUTU . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (40) , 150-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/36820/403425

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.