Yıl 2018, Cilt , Sayı 41, Sayfalar 86 - 95 2018-10-24

2006 İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2018 İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMALI KURAMSAL ÇERÇEVE ANALİZİ

Aytekin ALBUZ [1] , Barış DEMİRCİ [2]


Eğitimde önem kazanan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının, etkili ve kalıcı bir öğrenme sağladığı birçok eğitimci tarafından kabul edilmiştir. Bu bağlamda İlköğretim müzik dersi öğretim programı (1-8. sınıflar) yeniden yapılandırılmış, öğrenci merkezli öğrenmeyi dikkate alan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve çoklu zeka kuramı, 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programına kaynaklık eden kuramlar olmuşlardır.

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve bazı kuramlara dayandırılarak hazırlanan 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programının uygulanabilirliği ve kalıcı öğrenmeye etkileri, araştırmacılar tarafından ele alınmış, bir çok, fikir ve düşünce dile getirilmiştir. On iki yıl süre ile yürürlükte kalan 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir karar doğrultusunda güncellenmeye gidilmiştir. Oluşturulan komisyon tarafından programın güncelleme çalışmaları tamamlanmış ve 2018 ilkokul ve ortaokul müzik dersi öğretim programı (1-8 sınıf) olarak  yürürlüğe girmiştir. 

Araştırma bu iki program ekseninde birçok açıdan ele alınarak karşılaştırılmış, kuramsal açıdan analiz edilerek değerlendirmeleri yapılmış ve tartışılmıştır. 

Sonuç olarak, temelde 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programına kaynaklık eden öğrenme yaklaşımları ve kuramları üzerine inşa edilen 2018 ilkokul ve ortaokul müzik dersi öğretim programının; öğrenme alanları, kazanımlar ve açıklamalar ekseninde yeniden ele alınıp güncellendiği, yeni kazanımlar eklendiği, bazı kazanımların değiştirildiği, bazı kazanımların programdan kaldırıldığı, kazanımlara ilişkin etkinlik örneklerine yer verilmediği, “Dinleme-söyleme-çalma” öğrenme alanının; “dinleme-söyleme” olarak değiştirildiği görülmüştür.

Program, Müzik Öğretim Programı
 • Albuz, A. Demirci, B. (2010). IX. Ulusal Müzik Eğitmi Sempozyumu. 15-17 Aralık Müzik Eğitmi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi.
 • Demir, K. (2005). ( Editör: Özcan Demirel), Eğitimde yeni Yönelimler. Çoklu Zeka Kuramı ve Eğitim. s. 3, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Demirci, C. (2010). Cooperative Learning Approach in the Science Teaching. Eurasian Journal of Educational Research. s. 51, Ankara. Anı Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2011). Eğitimde Program Geliştirme. s. 27-58-173-249, Ankara: Pegem Akademi.
 • Elliot, W. E. (1979). The Edicational Imagination. s. 42, New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
 • Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. s. 11-67, Ankara: Meteksan Matbaacılık ve Teknik Sanayi A.Ş.
 • Good, C. (1959). Dictionary of Education. s. 52, New York: Mc Graw-Hill Co.
 • Gülay, O., Mirzeoğlu, D., and Çelebi, M. (2010). Effects of Cooperative Games on Social Skill Levels and Attitudes Toward Physical Education. Eurasian Journal of Educational Research. ISSUE:41, s. 92, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Harrison, L. N. (1983). Getting Started in Elementary Music Education. s. 13 New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.
 • Küçükahmet, L. (1999). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. s. 9, İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Küçüktepe, C. (2010). ( Editör: Ayla Oktay), İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, ilköğretim ve Temel Özellikleri. s. 101, Ankara: Pegem Akademi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, (2007). 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı 1-8. sınıflar (1. Baskı). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018). 2018 İlkokul ve Ortaokul Müzik Dersi Öğretim Programı 1-8. sınıflar. Ankara.
 • Orff, S. (2003). Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. İstanbul: Info.
 • Orff, S. (2006). Eğitim ve Danışmanlık merkezi. İstanbul: Info 10.
 • Özçelik, D. A. (1992). Eğitim Programları ve Öğretim. s. 4, Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Smith, O. W., Stanley, D. and Shores, J.H. (1957). Foundations of Curriculum Development. s. 1, USA: Harcourt Brace and World Inc.
 • Sönmez, V. (1994). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. s. 72-218, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri. s. 34-148, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temiz, N. (2007). Çoklu Zeka Kuramı okulda ve Sınıfta. s. 19-26, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Varış, F. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. s. 13-14, Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aytekin ALBUZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Barış DEMİRCİ
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 8 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Ekim 2018

APA Albuz, A , Demirci, B . (2018). 2006 İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İLE 2018 İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMALI KURAMSAL ÇERÇEVE ANALİZİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (41) , 86-95 . DOI: 10.32547/ataunigsed.463634