Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 12 - 32 2019-03-26

Rönesans’tan Sürrealizme Resim Sanatının Tarihsel Gelişim Sürecinde Figür ve Kompozisyon
The Figure and Composition in the Historical Development Process of the Painting from the Renaissance to Surrealism

Kani ÜLGER [1]


Bu çalışmanın amacı, resim sanatının figür ve kompozisyon ögelerindeki gelişimi Rönesans döneminden Sürrealizm akımına kadar olan tarihsel süreç içinde incelemektir. Çalışmanın yöntemi ise alan yazın taraması biçimindedir. Bu amaçla araştırma konusu ile ilgili yayınlar taranmış, indirgeme tekniği kullanılarak çalışma örneklemi oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucuna göre, Rönesans’tan Sürrealizme dek resimdeki figür ve kompozisyon ögelerinde biçim ve içerik bağlamında büyük bir değişim olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu değişime neden olarak ressamın tuvale aktarmak istediği duygu ya da düşünceyi ifade etmede figür ve kompozisyona biçeceği rol arayışı gösterilebilir. Bu arayış, hiç kuşkusuz, tarihsel süreç içindeki değişimden kaynaklanmakta ve söz konusu değişim duyarlı büyük sanatçıları daha çok etkileyebilmektedir. Bu değişimin etkisi altında ressam tuvaline duygu ya da düşüncesini aktarırken, en çok resmin temel ögelerinden figür ve kompozisyonda yeni ifade ve biçim arayışlarına girmekte ve bu etkiyi tuvaline yansıtmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak, tarihsel süreç içindeki değişimin devam edeceğini öngördüğümüzde, resmin temel ögeleri olan figür ve kompozisyonda gelecekte de değişimin biçim-içerik bağlamında devam edeceğini söyleyebiliriz.

The aim of this study was to investigate the development in the painting regarding the figure and composition factors from Renaissance to Surrealism. The study method was the literature review conducted on publications with implementing a set of inclusion/exclusion criteria on these publications classified by hierarchical technique as related to research subjects. Consequently, it was observed that a big change in the figure and composition of the painting from the Renaissance to the Surrealism. This situation originates from the roles of the figure and composition formed by the painter under her/his thoughts or feelings. This role searching is determined mainly by the changing in the historical development that impresses the artists a lot. If it is considered that the changing in the historical development will follow in the next periods, then, it can be predicted that this changing will go on the painting in terms of the figure and composition factors.


 • Akademi Portal. (2016). Erişim adresi: https://www.akademiportal.com/italyan-ressam-giotto-kimdir-italyan-ressam-giottonun-hayati/
 • Baroque art and architecture. (t.y.). Erişim adresi: https://www.britannica.com/art/Baroque-art-and-architecture
 • Butler, D. L. & Kline, M. A. (1998). Good versus creative solutions: A comparison of brainstorming, hierarchical, and perspective-changing heuristics. Creativity research journal, 11 (4), 325-331. Erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1207/s15326934crj1104_6
 • Csikszentmihalyi, M. (2013). Creativity. Broadway, NY: Harper Perennial Modern Classics.
 • Gombrich, E. H. (2004). Sanatın öyküsü. (E. Erduran & Ö. Erduran, Çev.). (4. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • İnferno. (2015, 23 Mart). Yorum: Filippo Brunelleschi. [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.florenceinferno.com/filippo-brunelleschi/
 • Labno, J. (2008). Rönesans. (E. Dastarlı, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Newall, D. (2008). Empresyonistler-ayrıntıda sanat. (E. Dastarlı, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Ormond, B. (2011). Transformative shifts in art history teaching: the impact of standards-based assessment, The Curriculum Journal, 22(4), 567-590, Erişim adresi: https://doi.org/10.1080/09585176.2011.627225
 • Özbaşaran Dede, N. (2016, 12 Nisan). Picasso’nun “yeni bir şey öğrenmemişiz” dediği, 17 bin yıl öncesi mağaranın birebir kopyası [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/toplum/picassonun-yeni-bir-sey-ogrenmemisiz-dedigi-17-bin-yil-oncesi-magaranin-birebir-kopyasi
 • Rococo Art Style. (t.y). Erişim adresi: http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/rococo.htm
 • Sunal, B. (2016, 24 Aralık). Barok sanatı nedir? [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.makaleler.com/barok-sanati-nedir
 • Tepecik, A. (2002). Grafik sanatlar. Ankara: Detay & Sistem ofset.
 • Varlık Şentürk, L. (2012) Analitik resim çözümlemeleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4584-2052
Yazar: Kani ÜLGER (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Temmuz 2018
Kabul Tarihi : 7 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Ülger, K . (2019). Rönesans’tan Sürrealizme Resim Sanatının Tarihsel Gelişim Sürecinde Figür ve Kompozisyon . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 12-32 . DOI: 10.32547/ataunigsed.445575