Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fatih projesi kapsamında düzenlenen uzaktan hizmet içi eğitimlere yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2, 76 - 90, 30.04.2020

Öz

Bu araştırma, öğretmenlerin Fatih Projesi kapsamında düzenlenen uzaktan hizmet içi eğitimlere yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Araştırmada önce Türkiye’de 2015-2019 yılları arasında uzaktan hizmet içi eğitim alan öğretmenlere ait MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) kayıtlarının analizi doküman analizi şeklinde yapılmıştır. Daha sonra uzaktan hizmet içi eğitim alan öğretmenlere araştırma kapsamındaki görüşlerini belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak açık uçlu anket formu gönderilmiştir. Açık uçlu anket formlarından elde edilen nitel veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2015–2019 Öğretim yılında Fatih Projesi kapsamında uzaktan hizmet içi hizmet içi eğitim etkinliklerine katılmış 162 kadın ve 334 erkek toplam 496 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, 2015-2019 yılları arasında Fatih projesi kapsamında düzenlenen uzaktan hizmet içi eğitimlerin ve bu eğitimlere katılan öğretmenlerin sayıları, uzaktan hizmet içi eğitimlerin mesleki becerilerin gelişmesindeki katkıları, uzaktan hizmet içi eğitimlerde karşılaşılan sorunlar ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşılmıştır.

Kaynakça

  • Aytaç, T. (2000). Hizmet içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 147, 66-69.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4475-4923
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yıldırım, Y. (2020). Fatih projesi kapsamında düzenlenen uzaktan hizmet içi eğitimlere yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 76-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/761364