avatar
Yusuf YILDIRIM Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yayın 15 Hakemlik 2 CrossRef Atıf 13
15 Yayın
2 Hakemlik
13 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Yönetimi Öğretim Tasarımı Öğretim Teknolojileri Yetişkin Eğitimi

Biyografi

2004 yılında Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünü birincilikle bitirmiştir. 2004 yılında Kütahya Lisesi’nde göreve başlamıştır. İlkokul, ortaokul, lise, halk eğitim merkezleri ve üniversite gibi eğitim kurumlarında dersler vermiştir. 2014 yılında Osmangazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Yayınlanmış 5 kitap, 20 makale, 22 bildiri çalışması bulunmaktadır. Fatih Projesi kapsamında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetiçi eğitim kurslarında eğitici eğitmenliği yapmaktadır. Eskişehir Valiliğinin oluru ile Eskişehir ilinde resmi/özel tüm eğitim kurumlarında öğrenci velilerine "Dijital Kültürde Çocuk Yetiştirmek" isimli bilgilendirme seminerleri vermektedir. Çalışma alanları arasında uzaktan eğitim, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, robotik ve kodlama, teknoloji yeterlikleri, teknoloji kullanım standartları, bilgisayar etiği, öğretim tasarımı, öğretim programı değerlendirme, web tabanlı öğrenme, değerler eğitimi, eğitim yönetimi, özel eğitim yer almaktadır.

Kurum

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Popüler Yayınları

0

1

640

11

1

3609

0

1

5867

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL EĞİLİMLER
Yazarlar: Ali ŞİMŞEK, Nilgün ÖZDAMAR, Gökçe BECİT, Kerem KILIÇER, Yavuz AKBULUT, Yusuf YILDIRIM
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4178

0

1

4178

Yayınlar

0

511

1

3609

THE VIEWS OF INFORMATION TECHNOLOGIES GUIDE TEACHERS ON FATIH PROJECT
Yazarlar: SEMRA KIRANLI GÜNGÖR, YUSUF YILDIRIM
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1010

0

1010

0

1438

0

635

TECHNOLOGY USAGE COMPETENCIES OF TEACHERS: PRIOR TO FATIH PROJECT IMPLEMENTATION
Yazarlar: Semra KIRANLI, Yusuf YILDIRIM
Yayın Bilgisi: 2013 , Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1161

0

1161

1

640

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL EĞİLİMLER
Yazarlar: Ali ŞİMŞEK, Nilgün ÖZDAMAR, Gökçe BECİT, Kerem KILIÇER, Yavuz AKBULUT, Yusuf YILDIRIM
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4178

1

4178

Yayınlar

Öğrenci Bağlılığı Araştırmalarındaki Güncel Eğilimlerin İncelenmesi
DOI: 10.51460/baebd.823021
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 511

1

0

511

11

1

3609

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.