Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İbn Hazm. el-Fasl: Dinler ve Mezhepler Tarihi. Terc. Halil İbrahim Bulut. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017. 1. Baskı. 3 c. ISBN (takım): 978-975-17-3906-3

Yıl 2021, Cilt 62, Sayı 2, 573 - 600, 30.11.2021

Öz

This is the review of the Turkish translation of Ibn Ḥazm’s al-Faṣl by Halil İbrahim Bulut. The study limits its examination to the part of “on Judaism.”

Kaynakça

 • Adang, Camilla. Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible. Leiden: Brill, 1996.
 • Gulam, Haydar Asi. İslam’ın Diğer Dinlere Bakışı. Çev. İbrahim Hakan Karataş. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.
 • Bulut, Halil İbrahim. “Bir Yahudi Mezhebi Olarak Îseviyye Fırkası,” Köprü 93 (2006), ss.155-173.
 • el-Cevherī, ʿĪsmāīl b. Ḥammād. Eṣ-Ṣıḥāḥ, tah. Aḥmed ʿAbdulġafūr ʿAṭṭār. Beyrūt: Dāru’l-Kitābi’l-‘Arabī, 1979.
 • Hirschfeld, Hartwig. “Mohammedan Criticism of the Bible,” Jewish Quarterly Review 13:2 (1901), ss.222-240.
 • İbn Ḥazm, el-Faṣl fī’l-Milel ve’l-Ehvāʾi ve’n-Niḥal, haz. M. İbrāhīm Naṣr ve ʿAbdurraḥmān ʿUmeyre. Beyrut: Dāru’l-cīl, 1996.
 • İbn Ḥazm, el-Uṣūl ve’l-Furūʿ, tah. ʿAbdulḥaḳ et-Turkmānī. Beyrut: Dāru İbn Ḥazm, 2011.
 • İbn Ḥazm, el-Uṣūl ve’l-Furūʿ, tah. ʿĀtıf el-ʿIrāḳī vd. Kahire: Mektebetu’s̱-S̱eḳāfeti’d-Dinīyye, 2004.
 • el-Ḳirḳisānī, Yaʿḳūb. Kitāb al-Anwār wa al-Marāqib Code of Karaite Law, tah. Leon Nemoy. New York: The Alexander Kohut Memorial Foundation, 1939.
 • Ljamai, Abdelilah. Ibn Ḥazm et la polémique Islamo-chrétienne dans l'Histoire de l'Islam. Leiden: Brill, 2003.
 • Mazuz, Haggai. “Ibn Ḥazm and Midrash,” Journal of Semitic Studies 62:1 (2017), ss.137-152.
 • Meral, Yasin. “Yahudi Bilgin Şlomo ibn Adret’in İbn Hazm’a Reddiyesi: Maamar al Yişmael,” İSAM Dergisi 28 (2012), ss.45-59.
 • Meral, Yasin. “Tevrat Tenkit Geleneğinin Öncüsü: İbn Hazm mı Spinoza mı?,” Diyanet İlmi Dergi 50:4 (2014), ss.69-82.
 • Perlmann, Moshe. “Eleventh-Century Andalusian Authors on the Jews of Granada,” Proceedings of the American Academy for Jewish Research 18 (1948-1949) ss.269-290.
 • Sela, Shulamit. Sefer Yosef ben Guryon ha-ʿAravī. Kudüs: Ben-Zvi Institute and Tel Aviv University, 2009.
 • Vankulu Mehmed Efendi. Vankulu Lügati. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2004.
 • Wasserstrom, Steven M. “The Isawiyya Revisited,” Studia Islamica 75 (1992), ss.57-80.
 • Wasserstrom, Steven M. Between Muslim and Jew: The Problem of Symbiosis under Early Islam. Princeton: Princeton University Press, 1995.
 • Wasserstrom, Steven M. “Species of Misbelief: A History of Muslim Heresiography of the Jews,” Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Toronto, Toronto, 1985.

İbn Hazm. el-Fasl: Dinler ve Mezhepler Tarihi. Terc. Halil İbrahim Bulut. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017. 1. Baskı. 3 c. ISBN (takım): 978-975-17-3906-3

Yıl 2021, Cilt 62, Sayı 2, 573 - 600, 30.11.2021

Öz

Bu çalışma, İbn Ḥazm’a ait el-Fasl: Dinler ve Mezhepler Tarihi eserinin Halil İbrahim Bulut tarafından yapılan tercümesinin Yahudilik bölümünü değerlendirmektedir.

Kaynakça

 • Adang, Camilla. Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible. Leiden: Brill, 1996.
 • Gulam, Haydar Asi. İslam’ın Diğer Dinlere Bakışı. Çev. İbrahim Hakan Karataş. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.
 • Bulut, Halil İbrahim. “Bir Yahudi Mezhebi Olarak Îseviyye Fırkası,” Köprü 93 (2006), ss.155-173.
 • el-Cevherī, ʿĪsmāīl b. Ḥammād. Eṣ-Ṣıḥāḥ, tah. Aḥmed ʿAbdulġafūr ʿAṭṭār. Beyrūt: Dāru’l-Kitābi’l-‘Arabī, 1979.
 • Hirschfeld, Hartwig. “Mohammedan Criticism of the Bible,” Jewish Quarterly Review 13:2 (1901), ss.222-240.
 • İbn Ḥazm, el-Faṣl fī’l-Milel ve’l-Ehvāʾi ve’n-Niḥal, haz. M. İbrāhīm Naṣr ve ʿAbdurraḥmān ʿUmeyre. Beyrut: Dāru’l-cīl, 1996.
 • İbn Ḥazm, el-Uṣūl ve’l-Furūʿ, tah. ʿAbdulḥaḳ et-Turkmānī. Beyrut: Dāru İbn Ḥazm, 2011.
 • İbn Ḥazm, el-Uṣūl ve’l-Furūʿ, tah. ʿĀtıf el-ʿIrāḳī vd. Kahire: Mektebetu’s̱-S̱eḳāfeti’d-Dinīyye, 2004.
 • el-Ḳirḳisānī, Yaʿḳūb. Kitāb al-Anwār wa al-Marāqib Code of Karaite Law, tah. Leon Nemoy. New York: The Alexander Kohut Memorial Foundation, 1939.
 • Ljamai, Abdelilah. Ibn Ḥazm et la polémique Islamo-chrétienne dans l'Histoire de l'Islam. Leiden: Brill, 2003.
 • Mazuz, Haggai. “Ibn Ḥazm and Midrash,” Journal of Semitic Studies 62:1 (2017), ss.137-152.
 • Meral, Yasin. “Yahudi Bilgin Şlomo ibn Adret’in İbn Hazm’a Reddiyesi: Maamar al Yişmael,” İSAM Dergisi 28 (2012), ss.45-59.
 • Meral, Yasin. “Tevrat Tenkit Geleneğinin Öncüsü: İbn Hazm mı Spinoza mı?,” Diyanet İlmi Dergi 50:4 (2014), ss.69-82.
 • Perlmann, Moshe. “Eleventh-Century Andalusian Authors on the Jews of Granada,” Proceedings of the American Academy for Jewish Research 18 (1948-1949) ss.269-290.
 • Sela, Shulamit. Sefer Yosef ben Guryon ha-ʿAravī. Kudüs: Ben-Zvi Institute and Tel Aviv University, 2009.
 • Vankulu Mehmed Efendi. Vankulu Lügati. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2004.
 • Wasserstrom, Steven M. “The Isawiyya Revisited,” Studia Islamica 75 (1992), ss.57-80.
 • Wasserstrom, Steven M. Between Muslim and Jew: The Problem of Symbiosis under Early Islam. Princeton: Princeton University Press, 1995.
 • Wasserstrom, Steven M. “Species of Misbelief: A History of Muslim Heresiography of the Jews,” Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Toronto, Toronto, 1985.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Yayınlanma Tarihi Kasım
Bölüm Eser Değerlendirmeleri
Yazarlar

Yasin MERAL (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5794-721X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 62, Sayı 2

Kaynak Göster

Chicago Meral, Y. "İbn Hazm. el-Fasl: Dinler ve Mezhepler Tarihi. Terc. Halil İbrahim Bulut. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017. 1. Baskı. 3 c. ISBN (takım): 978-975-17-3906-3". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 62 (2021 ): 573-600

Creative Commons Lisansı
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.