Son Sayı

Cilt: 62 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Eser Değerlendirmeleri

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (AÜİFD), yılda iki kere yayımlanan, ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yayın yapan ve kör hakemlik sistemini uygulayan uluslararası akademik bir dergidir. 1952 yılında yayın hayatına başlamış ve Türkiye’de ilahiyat alanında uzunca bir süre tek akademik dergi olarak faaliyet göstermiştir. Derginin öncelikli amacı, ilahiyat ve sosyal bilimler alanında gerçekleştirilmiş nitelikli ve özgün çalışmaları akademik çevrelerin dikkatine sunmak, akademik bilginin üretilmesine ve yayılmasına olanak sağlamaktır. Bu kapsamda geçmişten günümüze ilahiyat ve sosyal bilimler alanında oluşmuş bilgi birikiminin değerlendirilmesi, gerektiğinde tashih edilerek geliştirilmesi, yeni ve özgün fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır. 

AÜİFD, belirlediği ve kendi platformunda ilan ettiği yayın ilkeleriyle uyumlu olduğu sürece akademik bilginin her türlü versiyonuna alan açmaktadır. Bu çerçevede araştırma makalesinin yanı sıra araştırma notu, söyleşi, kitap ve toplantı değerlendirmesi ve vefa notu gibi farklı yazı türlerini de değerlendirmeye almaktadır. AÜİF Dergisi‘nde İlahiyat Fakültesi’nde mevcut bütün çalışma alanlarıyla ilgili Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde makaleler değerlendirmeye alınır. Bu alanlar şunlardır:

İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku


Felsefe: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Tasavvuf


Tarih: Dinler Tarihi, İslam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, Sanat Tarihi


Edebiyat: Türk-İslam Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı


Beşeri Bilimler Alanı: Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dini Musiki

 • Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; intihal taraması, ön-değerlendirme, kör hakemlik ve editöryal okuma süreçlerinin işletildiği açık erişimli akademik bir dergidir.

 • Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılar kabul edilir.

 • Yazıların, İlahiyat alt alanlarından en az biriyle ilişkili olması beklenir.

 • Araştırma makalesi, araştırma notu, eser değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, söyleşi, vefa notu kategorilerinde çalışmalar yayınlanır.

 • 2016 yılından itibaren tercüme makale yayınına son verilmiştir.

 • Yayın periyodu, 31 Mayıs - 30 Kasım olmak üzere yılda iki kezdir. Araştırma makalesi kategorisindeki yazıların, derginin yayın periyodundan 3 ay önce (Mayıs sayısı için 28 Şubat-Kasım sayısı için 31 Ağustos), diğer kategorilerdeki yazıların ise yayın tarihinden 2 ay önce (Mayıs sayısı için 31 Mart-Kasım sayısı için 30 Eylül) gönderilmiş olması gerekmektedir. Derginin yayın tarihi geldiğinde, hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayıya tehir edilir.

 • Tüm yazılar ön-değerlendirme ve hakemleme süreçlerine tabi tutulur. Ön-değerlendirme süreci yaklaşık 15 gün, hakemleme süreci ise yaklaşık 30 gün sürmektedir. Belirtilen süreler, hakemlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle zaman zaman uzayabilmektedir.

 • Gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak gönderilmemiş olmalıdır. Yazı göndereceklerin Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Ahlakı ve Yayın İstismarı Belgesi'ni okuması beklenir.

 • Bir sayıda aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayınlanamaz. Farklı kategorilerde olmak kaydıyla aynı yazara ait birden fazla yazının yayınlanması mümkündür ve bu hususta Editörler Kurulu’nun kararı geçerlidir.

 • Editörler Kurulu üyeleri, yazı başvurularında derginin herkes için geçerli olan yayın süreçlerine tabidirler.

 • Yayınlanmasına karar verilen yazıların yayın hakkı dergiye  aittir. Bu nedenle hangi kategoride olursa olsun yazıların ilk başvurusunda, Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’nin usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve yazı ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 • Yazıların dergiye ulaştırılması öncesinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Rehberi’nin incelenmesi, Microsoft Office Word programında Cambria fontu ile 11 punto büyüklüğünde ve 1.5 aralıklı yazılıp (.doc) veya (.docx) uzantılı olarak kaydedilmiş, sola hizalanmış ve başlıklar dahil tüm metnin “normal metin” şeklinde tanımlanmış olması beklenir.

 • Tam transliterasyon sistemi uygulanmaktadır; bu nedenle yazıların hakem değerlendirmeleri sonrasında Yayın Rehberi dikkate alınarak transliterasyonunun yapılması beklenir. Oluşabilecek eksiklikler veya yanlışlıklar, Editörler Kurulu tarafından editöryal okuma sürecinde giderilir.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi; intihal taraması, ön-değerlendirme, kör hakemlik ve editöryal okuma süreçlerinin işletildiği açık erişimli akademik bir dergidir.
Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılar kabul edilir.
Yazıların, İlahiyat alt alanlarından en az biriyle ilişkili olması beklenir.
Araştırma makalesi, araştırma notu, eser değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, söyleşi, vefa notu kategorilerinde çalışmalar yayınlanır.
2016 yılından itibaren tercüme makale yayınına son verilmiştir.
Yayın periyodu, 31 Mayıs - 30 Kasım olmak üzere yılda iki kezdir. Araştırma makalesi kategorisindeki yazıların, derginin yayın periyodundan 3 ay önce (Mayıs sayısı için 28 Şubat-Kasım sayısı için 31 Ağustos), diğer kategorilerdeki yazıların ise yayın tarihinden 2 ay önce (Mayıs sayısı için 31 Mart-Kasım sayısı için 30 Eylül) gönderilmiş olması gerekmektedir. Derginin yayın tarihi geldiğinde, hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayıya tehir edilir.
Tüm yazılar ön-değerlendirme ve hakemleme süreçlerine tabi tutulur. Ön-değerlendirme süreci yaklaşık 15 gün, hakemleme süreci ise yaklaşık 30 gün sürmektedir. Belirtilen süreler, hakemlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle zaman zaman uzayabilmektedir.
Gönderilen yazıların tamamı veya bir kısmı, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak gönderilmemiş olmalıdır. Yazı göndereceklerin Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Ahlakı ve Yayın İstismarı Belgesi’ni okuması beklenir.
Bir sayıda aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayınlanamaz. Farklı kategorilerde olmak kaydıyla aynı yazara ait birden fazla yazının yayınlanması mümkündür ve bu hususta Editörler Kurulu’nun kararı geçerlidir.
Editörler Kurulu üyeleri, yazı başvurularında derginin herkes için geçerli olan yayın süreçlerine tabidirler.
Yayınlanmasına karar verilen yazıların yayın hakkı dergiye aittir. Bu nedenle hangi kategoride olursa olsun yazıların ilk başvurusunda, Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’nin usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve yazı ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Yazıların dergiye ulaştırılması öncesinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Rehberi’nin incelenmesi, Microsoft Office Word programında Cambria fontu ile 11 punto büyüklüğünde ve 1.5 aralıklı yazılıp (.doc) veya (.docx) uzantılı olarak kaydedilmiş, sola hizalanmış ve başlıklar dahil tüm metnin “normal metin” şeklinde tanımlanmış olması beklenir.
Tam transliterasyon sistemi uygulanmaktadır; bu nedenle yazıların hakem değerlendirmeleri sonrasında Yayın Rehberi dikkate alınarak transliterasyonunun yapılması beklenir. Oluşabilecek eksiklikler veya yanlışlıklar, Editörler Kurulu tarafından editöryal okuma sürecinde giderilir.

AÜİFD'ye makale göndermek ve sürecin işlemesi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Creative Commons Lisansı
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.