Yıl 2016, Cilt 16 , Sayı 5, Sayfalar 219 - 232 2016-11-15

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması

Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZDOĞAN [1] , Prof. Dr. Semra ÖNCÜ [2]


Çalışma ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun iç denetim mesleğine yönelik etkileri ve kanun sonrası iç denetim birimlerinin kurumsal yönetim kültürünün yerleşmesine yönelik sunabileceği katkılar tartışılmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında ise iç denetçilerin yasa sonrası mesleğin durumuna ilişkin algılarını ortaya koyma amacıyla gerçekleştirilen anket bulgu ve değerlendirmeleri paylaşılmıştır. 

Sonuç olarak, iç denetçilerin Yeni Türk Ticaret Kanunu sonrası iç denetim birimlerine yüklenen sorumluluğun farkında ve bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğu, ayrıca Türkiye’deki birçok işletme için en önemli gelişim alanlarından biri olan kurumsal yönetim gibi konularda, iç denetçilerin çok önemli katkıları bulunabileceği ortaya konmuştur. 

İç Denetim, Yeni Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim
  • Açıkalın, İ. (2011). Yeni Türk Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetimin Yeri. KPMG Gündem, 6, s.13-15. Bailey, A. J. (2010). The IIA’s Global Internal Audit Survey: A Component of the CBOK Study-Core Competencies for Today’s Internal Auditor. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Bolger, D. (2010). A Call to Action: Stakeholders’ Perspectives on Internal Auditing. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation. Cömert, N. (2008). Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Kapsamında İç Denetim ve İç Kontrol. İç Denetim Dergisi, 21, http://www.icdenetimdergisi.org, Erişim Tarihi: 06.06.2013. Doğan, M. (2007). Kurumsal Yönetim. Ankara: Siyasal Yayınevi. E&Y. (2012). The Future of Internal Audit is Now: Increasing Relevance by Turning Risk into Results. Ernst&Young, July, s.2-18, http://www.ey.com/Publication/, Erişim Tarihi:16.08.2013. Eşkazan, A. R. (2005). Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında İç Denetim. www.icdenetimmerkezi.com, Erişim Tarihi: 30.09.2013. Güreli, H. (2011). Yeni Türk Ticaret Kanunu Büyük Değişim Sürecinde Kurumsal Yönetim. İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi, İstanbul: Güreli Yayınları. Hatunoğlu, Z., Güneş N. (2012). Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Muhasebe Bilgi Sistemine Etkileri. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 1-2 Ekim 2012, s.417-244. Holzinger, G. A. (2013). Time to Seize the Opportunity- Global Report. A.B.D: Audit Executive Center of The Institute of Internal Auditors. İbiş, C., Çatıkkaş Ö. (2012). İşletmelerde İç Kontrol Sistemine Genel Bakış. Sayıştay Dergisi, 85, s.95- 121. İDM (İç Denetim Merkezi). (2012). Yeni TTK İç Denetim ve Risk Yönetimi Madde ve Gerekçeleri. İç Denetim Merkezi, www.icdenetimmerkezi.com, Erişim Tarihi: 03.10.2013. Karaege, Ö. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Koşulları. Gazi Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 16 (3), s.67-94. KYBP Kurumsal Yönetim Bilgi Platformu (2002), Kurumsal Yönetim Nedir ve İlkeleri Nelerdir?. http://www.yenittk.com/tr/kurumsal-yonetim- kurumsal-yonetim-genel-bilgiler-kurumsalyonetime- iliskin-genel-bilgiler.html, Erişim Tarihi: 16.09.2013. OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publications. Öz, E., Yağdır, S. (2012). UFRS Dönüşümünde İç Denetimin Etkisi ve Önemi. KPMG Gündem, s.80- 82,https://www.kpmg.com/TR/tr/Issues-And- Insights/Sayfalar/KPMG-Gundem.aspx,Erişim Tarihi: 12.08.2013. PWC. (2012a). Aligning Internal Audit: Are You on the Right Floor?. 2012 State of the Internal Audit Study,http://download.pwc.com/ie/pubs/2012, Erişim Tarihi: 16.07.2013. PWC. (2012b). Internal Audit 2012: A study Examining the Future of Internal Auditing and the Potential Decline of a Controls-Centric Approach. United States: PricewaterhouseCoopers. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu). (2005). Kurumsal Yönetim İlkeleri. Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara. TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği) (2005). OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri 2004. Yayın No: KYD-Y/2005-01-01, İstanbul: Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları. TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği), Deloitte. (2006). Nedir Bu Kurumsal Yönetim?. Deloitte Kurumsal Yönetim Serisi, http://www.tkyd.org, Erişim Tarihi: 08.10.2013. Ülgen, H., Mirze, S.K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. 5. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları. Uzun, A.K. (2011). Değişime Hazır Mısınız?. TTK İş Geliştirme Bülteni, Deloitte, Aralık, http://www. verginet.net/Dokumanlar/2014/Genel-Kurul- Toplantilari-TTK-Bulteni.pdf, Erişim Tarihi: 03.10.2013.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZDOĞAN
Ülke: Turkey


Yazar: Prof. Dr. Semra ÖNCÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Kasım 2016

Bibtex @araştırma makalesi { ausbd417464, journal = {Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-8683}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {219 - 232}, doi = {10.18037/ausbd.417464}, title = {Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması}, key = {cite}, author = {ÖZDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Burak and ÖNCÜ, Prof. Dr. Semra} }
APA ÖZDOĞAN, Y , ÖNCÜ, P . (2016). Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (5) , 219-232 . DOI: 10.18037/ausbd.417464
MLA ÖZDOĞAN, Y , ÖNCÜ, P . "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2016 ): 219-232 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd/issue/36671/417464>
Chicago ÖZDOĞAN, Y , ÖNCÜ, P . "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2016 ): 219-232
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması AU - Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZDOĞAN , Prof. Dr. Semra ÖNCÜ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18037/ausbd.417464 DO - 10.18037/ausbd.417464 T2 - Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 232 VL - 16 IS - 5 SN - -2667-8683 M3 - doi: 10.18037/ausbd.417464 UR - https://doi.org/10.18037/ausbd.417464 Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması %A Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZDOĞAN , Prof. Dr. Semra ÖNCÜ %T Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması %D 2016 %J Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2667-8683 %V 16 %N 5 %R doi: 10.18037/ausbd.417464 %U 10.18037/ausbd.417464
ISNAD ÖZDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Burak , ÖNCÜ, Prof. Dr. Semra . "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 5 (Kasım 2016): 219-232 . https://doi.org/10.18037/ausbd.417464
AMA ÖZDOĞAN Y , ÖNCÜ P . Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 16(5): 219-232.
Vancouver ÖZDOĞAN Y , ÖNCÜ P . Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Sonrası İç Denetimin Gelişen Rolü: Türkiye’de İç Denetçilerin Algısı Araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 16(5): 232-219.