Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 77, Sayı 4, 709 - 730, 16.12.2022
https://doi.org/10.33630/ausbf.1116212

Öz

Kaynakça

  • Referans 1 Akdağ, Mustafa (1945), "Tımar Rejiminin Bozuluşu", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 3(4): 419-431.

Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları

Yıl 2022, Cilt 77, Sayı 4, 709 - 730, 16.12.2022
https://doi.org/10.33630/ausbf.1116212

Öz

Bu çalışma âyanların Osmanlı ekonomisindeki konumuna ve sermaye üretim kapasitesine odaklanmaktadır. Osmanlı toplumu içerisinde özellikle 17. yüzyıldan itibaren önem kazanan ayanlar, lisansüstü düzeyde çeşitli âyan ailelerin faaliyetleri açısından tekil olarak sıklıkla ele alınmıştır. Ancak bir toplumsal grubun tek bir hanesini ele almak, onların ekonomik sahadaki tutarlılık arz eden davranışlarını genel bağlamdan kopararak “israf, lüks düşkünlüğü” olarak tanımlama yanılgısına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı âyanların ekonomik davranışlarının altında yatan bağlamsal sebepleri ortaya koymaktır. Bunun yanında âyanların servetlerinin mahiyeti ve tarihsel olarak karşılaştırılması da çalışmanın amaçları arasındadır. Enflasyondan arındırılmış biçimde bir karşılaştırma yapıldığında, âyanların Osmanlı siyasi ve iktisadi sistemini dönüşüme uğratacak derecede büyük bir maddi imkâna sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 19. yüzyıl ile başlayan merkezileşme sürecinin ardından âyanların iktidarı büyük ölçüde kırılmış ve Osmanlı Devletinde16. yüzyıldan beri devam eden adem-i merkezileşme eğilimi son bulmuştur. Yaklaşık üç asır boyunca Osmanlı toplumsal yapısında oldukça mühim bir yer işgal eden âyanların ticari tarım faaliyetleri ve sermaye birikim imkanları, dönemin önemli tarımsal müesseseleri olan plantasyonlar ile de karşılaştırılmaktadır. Hem tarımsal verimlilik hem de toprağın doyurması gereken iş gücü açısından kıyaslamanın yapıldığı çalışmada âyanların düşük verimlilik ve yüksek maliyet koşullarında faaliyetlerini sürdürdüğü ve bu nedenle sermaye birikim imkânlarının son derece kısıtlı olduğu ortaya konulmaktadır

Kaynakça

  • Referans 1 Akdağ, Mustafa (1945), "Tımar Rejiminin Bozuluşu", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 3(4): 419-431.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hüseyin Aliyar DEMİRCİ Bu kişi benim
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3079-8204
Türkiye


Utku AYBUDAK Bu kişi benim
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1859-5770
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 29 Mart 2021
Kabul Tarihi 18 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 77, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ausbf1116212, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {77}, number = {4}, pages = {709 - 730}, doi = {10.33630/ausbf.1116212}, title = {Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları}, key = {cite}, author = {Demirci, Hüseyin Aliyar and Aybudak, Utku} }
APA Demirci, H. A. & Aybudak, U. (2022). Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 77 (4) , 709-730 . DOI: 10.33630/ausbf.1116212
MLA Demirci, H. A. , Aybudak, U. "Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 (2022 ): 709-730 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/73906/1116212>
Chicago Demirci, H. A. , Aybudak, U. "Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 (2022 ): 709-730
RIS TY - JOUR T1 - Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları AU - Hüseyin AliyarDemirci, UtkuAybudak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.33630/ausbf.1116212 DO - 10.33630/ausbf.1116212 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 709 EP - 730 VL - 77 IS - 4 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.33630/ausbf.1116212 UR - https://doi.org/10.33630/ausbf.1116212 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları %A Hüseyin Aliyar Demirci , Utku Aybudak %T Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları %D 2022 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 77 %N 4 %R doi: 10.33630/ausbf.1116212 %U 10.33630/ausbf.1116212
ISNAD Demirci, Hüseyin Aliyar , Aybudak, Utku . "Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 / 4 (Aralık 2022): 709-730 . https://doi.org/10.33630/ausbf.1116212
AMA Demirci H. A. , Aybudak U. Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları. SBF Dergisi. 2022; 77(4): 709-730.
Vancouver Demirci H. A. , Aybudak U. Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2022; 77(4): 709-730.
IEEE H. A. Demirci ve U. Aybudak , "Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 77, sayı. 4, ss. 709-730, Ara. 2022, doi:10.33630/ausbf.1116212