Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama

Yıl 2022, Cilt 77, Sayı 4, 679 - 707, 16.12.2022
https://doi.org/10.33630/ausbf.1134690

Öz

Afetler sonucunda yaşanan can ve mal kayıplarının, afetlere karşı hazırlıklı olmayı gerektirdiği, bu süreçteki başarının ise bireylerin eğitilmesi ile mümkün olduğu bilinmektedir. Yapmış olduğumuz literatür analizi sonucunda, afet farkındalık düzeylerinde, müfredat kaynaklı farklılıkların incelendiği araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile bu alanlarda eğitime duyulan ihtiyaca işaret etmek ve literatürdeki bu boşluğa katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda eğitim müfredatında, acil durum ve afet yönetimi konularında içeriğin bulunduğu iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında, eğitim alan ve almayan bireyler üzerinde uygulama yapılmış, bu içeriklerin bireylerin acil durum ve afet bilinci konularında farkındalıklarını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Veriler, araştırma yöntemlerinden anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada; tanımlayıcı özelliklerin, İSG eğitimi alma ve İSG öğrenim düzeyi faktörlerinin, acil eylem planları farkındalığına etkisi bağlamında hipotezler geliştirilmiş ve test edilmiştir. Verilerin analizinde; Man Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi, ortalama ve standart sapma, frekans ve yüzdelik değerler kullanılmış, istatistiksel anlamlılık düzeyi ise p≤0,05 olarak alınmıştır. Çalışma bulgularında; acil durum ve afet yönetimi konularındaki farkındalığın, katılımcıların eğitim müfredatlarında bu alanlara yönelik içerik bulunması ve katılımcıların eğitim düzeyi kriterleri ile anlamlı bir biçimde farklılaştığı ortaya konulmuştur.

Kaynakça

  • Referans 1 Abbott, Martin L. (2014), Understanding Educational Statistics Using Microsoft Excel And SPSS. (United States: John Wiley & Sons)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Azize SUDAN ARAN>
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9592-2937
Türkiye


İsmail EROL Bu kişi benim
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3327-7068
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 16 Şubat 2021
Kabul Tarihi 19 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 77, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ausbf1134690, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {77}, number = {4}, pages = {679 - 707}, doi = {10.33630/ausbf.1134690}, title = {Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Sudan Aran, Azize and Erol, İsmail} }
APA Sudan Aran, A. & Erol, İ. (2022). Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 77 (4) , 679-707 . DOI: 10.33630/ausbf.1134690
MLA Sudan Aran, A. , Erol, İ. "Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 (2022 ): 679-707 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/73906/1134690>
Chicago Sudan Aran, A. , Erol, İ. "Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 (2022 ): 679-707
RIS TY - JOUR T1 - Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama AU - AzizeSudan Aran, İsmailErol Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.33630/ausbf.1134690 DO - 10.33630/ausbf.1134690 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 679 EP - 707 VL - 77 IS - 4 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.33630/ausbf.1134690 UR - https://doi.org/10.33630/ausbf.1134690 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama %A Azize Sudan Aran , İsmail Erol %T Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama %D 2022 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 77 %N 4 %R doi: 10.33630/ausbf.1134690 %U 10.33630/ausbf.1134690
ISNAD Sudan Aran, Azize , Erol, İsmail . "Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 77 / 4 (Aralık 2022): 679-707 . https://doi.org/10.33630/ausbf.1134690
AMA Sudan Aran A. , Erol İ. Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama. SBF Dergisi. 2022; 77(4): 679-707.
Vancouver Sudan Aran A. , Erol İ. Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2022; 77(4): 679-707.
IEEE A. Sudan Aran ve İ. Erol , "Acil Durum Eylem Planları Farkındalığında Eğitimin Etkisi: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanı Üzerinde Bir Uygulama", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 77, sayı. 4, ss. 679-707, Ara. 2022, doi:10.33630/ausbf.1134690