Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 31, 249 - 278, 25.06.2022

Öz

Salgınlar tarihin her döneminde insanlığın baş etmek durumunda kaldığı ölümcül felaketlerdendir. 2019 yılında insanlığın gündemine giren Covid-19 salgını da gerek insan sağlığı üzerindeki etkisi gerekse toplumların alışılmış yaşam biçimlerini dönüştürmesi bakımından tarihin önemli kırılma anlarından biri olmuştur. Salgının insan sağlığı ve toplum yaşamı üzerindeki yıkıcı etkilerinin en aza indirilmesi için ilgili otoritelerce (siyasi karar alıcılar ve sağlık otoriteleri) belirli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden biri de Covid-19 etkeninin bulaşma riskini azaltacak olan fiziksel mesafedir. Bir zorunluluk neticesinde insan hayatına giren fiziksel mesafenin, insan zihnindeki mesafe algısını değiştirip değiştirmeyeceği ve diğer insanlarla fiziksel bir mesafe koyma pratiğinin fiziksel olmaktan çıkıp zihni, duygusal ya da psikolojik bir mesafeye (diğer bir ifadeyle toplumsal mesafeye) dönüşüp dönüşmeyeceği üzerinde durulması gereken bir konudur. Buradan hareketle çalışmanın temel amacı, otoritelerce zorunlu hale getirilmiş fiziksel mesafe koyma pratiğinin kişilerin mesafe algısındaki etkilerinin izini sürmektir. Bu doğrultuda kişilerin fiziksel mesafe tedbirlerine karşı tutumları, bu tedbirlerin günlük yaşam pratikleri ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerine ilişkin kanaatleri ve diğer insanlarla aralarına fiziksel olmayan bir mesafe koyma tavırları incelenmiştir. Bu inceleme gerçekleştirilirken fiziksel mesafe temel boyutu ile bireysel farkındalık tutumu, yasal tedbirler tutumu ve toplumsal etki algısı alt boyutları üzerinde durulmuştur. Erzurum ili Yakutiye ilçesinde görev yapan ya da ikamet etmekte olan kamu sektörü çalışanları, özel sektör çalışanları ve çalışmayan yetişkin bireyler araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda fiziksel mesafe tutumunun toplumsal mesafe tutumu üzerinde anlamlı etkisinin olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Akerlof, George Arthur. 1997. “Social Distance and Social Decisions”. Econometrica: Journal of the Econometric Society 65(5): 1005-1027.
  • Ball, Richard. 2009. “Social distance in Japan: An Exploratory Study”. Michigan Sociological Review 23: 105-112.
  • Banks, Jaime, ve Autumn Edwards. 2019. “A Common Social Distance Scale for Robots and Humans”. 28th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication, Yeni Delhi, Hindistan.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Emirhan KULA>
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4564-0170
Türkiye


Burak BAŞKAN>
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2885-5911
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 31

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad1131629, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2022}, volume = {10}, number = {31}, pages = {249 - 278}, title = {FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Kula, Mehmet Emirhan and Başkan, Burak} }
APA Kula, M. E. & Başkan, B. (2022). FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 10 (31) , 249-278 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/70325/1131629
MLA Kula, M. E. , Başkan, B. "FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10 (2022 ): 249-278 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/70325/1131629>
Chicago Kula, M. E. , Başkan, B. "FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10 (2022 ): 249-278
RIS TY - JOUR T1 - FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ AU - Mehmet Emirhan Kula , Burak Başkan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 278 VL - 10 IS - 31 SN - 2147-2610- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ %A Mehmet Emirhan Kula , Burak Başkan %T FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ %D 2022 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 10 %N 31 %R %U
ISNAD Kula, Mehmet Emirhan , Başkan, Burak . "FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10 / 31 (Haziran 2022): 249-278 .
AMA Kula M. E. , Başkan B. FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. AVRASYAD. 2022; 10(31): 249-278.
Vancouver Kula M. E. , Başkan B. FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2022; 10(31): 249-278.
IEEE M. E. Kula ve B. Başkan , "FİZİKSEL MESAFE VE TOPLUMSAL MESAFE KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN COVID-19 SALGINI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, c. 10, sayı. 31, ss. 249-278, Haz. 2022