Hakkında

Baberti Dergimizin amacı; İlahiyat alanında ulusal ve uluslararası niteliğe sahip özgün akademik araştırmaları, makale, çeviri makale, kitap kritiği (review) vb. çalışmaları yayımlayarak ilahiyat alanında ilmi müktesebatı geliştirmeye yardımcı olmaktır. Dergimiz Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi adıyla yayımlanırken 17. sayıdan itibaren isim değişikliği yapılarak Baberti adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dergimiz, 30 HAZİRAN ve 31 ARALIK olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlanan hakemli akademik bir dergidir.