Amaç ve Kapsam

Dergimizin amacı; İlahiyat alanında ulusal ve uluslararası niteliğe sahip özgün akademik araştırmaları, makale, çeviri makale, kitap kritiği (review) vb. çalışmaları yayımlayarak ilahiyat alanında ilmi müktesebatı geliştirmeye yardımcı olmaktır. Üretilen bilginin yaygınlaşmasını ve herkesin bu bilgiye ulaşılabilmesini hedefleyen dergimiz ücretsiz açık erişime sahiptir. 

Mecmuamız ilahiyat ve sosyal bilimler alanında özgün makale, tercüme ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir. 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık