İletişim Bilgileri

Başeditör

Ahmet ÖZKAN
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
aozkan@bayburt.edu.tr

Editör

Doç. Dr. Abdurrahman OKUYAN
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
aokuyan@bayburt.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Nefise Selma PALA
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
nselmapala@bayburt.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Elif OĞUZ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
elifoguz@bayburt.edu.tr