Amaç

Bölgesel Araştırmalar Dergisi (e-ISSN 2587-1234) sürekli bir devinim içerisinde olan uluslararası sistemi ve uluslararası güvenlik sorunlarını bölgesel düzeyde ele alan çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere çeşitli Sosyal Bilim disiplinlerinden çalışmaların kabul edildiği Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin amacı kuramsal ve pratik bağlamda ülkelerin bölgesel, ikili ve çok taraflı ilişkilerini güncel ve tarihsel arka planı ile ortaya koyan çalışmalar yapmaktır. Bu nedenle Bölgesel Araştırmalar Dergisi; disiplinler arası ortak bir akademik platform oluşturmayı ve akademik bir bakış açısının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Kapsam

Uluslararası hakemli bir dergi olan ve DergiPark veri tabanında yer alan Bölgesel Araştırmalar Dergisi; AcademicKeys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index Copernicus, İdeal Online, İnfobase İndex, JIFACTOR, Journal Factor, Research Bible, Sindex ve TÜBİTAK DERGİPARK adlı uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır. Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça başta olmak üzere, çok dilli bir yayın politikasını benimseyen dergimiz, Kış (Aralık) ve Yaz (Mayıs) sayıları olarak yılda iki kez yayımlanmaktadır. Ayrıca dergimiz gerektiğinde özel sayılar da yayımlamaktadır. Söz konusu sayılarımızda yer alan çalışmalar; tarih, siyaset, ekonomi, sosyoloji, hukuk, jeopolitik, strateji, güvenlik, istihbarat, milli savunma, kültür, psikoloji ve coğrafya gibi alanlarla disiplinler arası işbirliğini içermektedir.