Hakkımızda

Odak ve Kapsam

Bölgesel Araştırmalar Dergisi (e-ISSN 2587-1234) sürekli bir devinim içerisine olan uluslararası sistemi ve uluslararası güvenlik sorunlarını bölgesel düzeyde ele alan çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir. Bölgesel dinamiklerin disiplinler arası bir yaklaşımla tartışılması amacıyla Bölgesel Araştırmalar Dergisi uluslararası ilişkiler, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, ekonomi, hukuk vb. bilim dallarından gelen makalelere yer vermeyi hedeflemektedir.


Yayım Sıklığı

Bölgesel Araştırmalar Dergisi Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan elektronik bir uluslararası hakemli dergidir.


Değerlendirme Süreci

Bölgesel Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen makaleler Çifte Kör Hakemlik Sisteminden geçmektedir.

Dergide yayımlanacak çalışmaların daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanmamış ya da aynı anda birden çok dergiye yayımlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir.

Dergi Yayın Kurulu, biçim ve kapsam açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı iki hakeme gönderir. Değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir.

Gönderilen yazılar en az iki hakemin “yayımlanabilir” onayından sonra, Yayın Kurulu’nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar.

Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayımlanır.

Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.


Açık Erişim Politikası

Bölgesel Araştırmalar Dergisi Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) lisansı aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergi editöründen izin alınması gereklidir.  


Gönderi / Makale İşlem Ücreti

Bölgesel Araştırmalar Dergisi yazarlardan herhangi bir gönderi ya da makale yayım ücreti talep etmemektedir.


İntihal Denetimi

Bölgesel Araştırmalar Dergisi yayın etiği gereği her çalışmanın intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışma yayın kurulunun uygun bulduğu intihal denetim sisteminden geçirilir.


Telif Hakkı Politikası

Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, Bölgesel Araştırmalar Dergisi'nde yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını Bölgesel Araştırmalar Dergisi'ne devretmiş olduğunu kabul eder. Yayınlanmış yazının başka bir mecrada tekrar yayımlanması, derginin iznine bağlıdır.

Dergimize gönderilen tercüme edilmiş yazılar için, çevrilen yazının sahibinin yayın izni ve metnin orijinali gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gönderilir.