Editör Kurulu

SAHİBİ
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

EDİTOR
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

EDİTÖR YARDIMCILARI
Dr. Abdrasul ISAKOV
Dr. Emre OZAN
Firas ELIAS

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Kadir Ertaç ÇELİK

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Doğacan BAŞARAN
Ayşenur KIRILMAZ
Cenk TAMER
Alper VURAL

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Muthana AL-MAHDAWI • Bağdat Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR • Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı DURAN • İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN • Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Güray KIRPIK • Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Darkhan KYDYRALI • Uluslararası Türk Akademisi
Prof. Dr. Asan ORMUŞEV • Kırgızistan Mahmud Kaşgari Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Şamil ÖÇAL • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Hale ŞIVGIN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Refik TURAN • Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Masa KOLANOVİC • Zagreb Üniversitesi
Doç. Dr. Ahad SALIHOV • Rusya Bilimler Akademisi
Doç. Dr. Katarzyna STOKLOSA • Güney Danimarka Üniversitesi

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Kuralai BAIZAKOVA • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN • Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Edward FOSTER • Stevens Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Muammer GÜL • Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. Sarmad Zeki HAMED • Al-Nahrain Üniversitesi
Prof. Dr. Celaleddin Sencer İMER • Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan KÖNİ • İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Nabizhan MUKHAMMEDKHAN • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Prof. Dr. Yelda Hatice ONGUN • Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Ban Ganım AHMED • Musul Üniversitesi
Doç. Dr. Fahimi AYDIN • İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Imad Khaleel IBRAHIM • Musul Üniversitesi
Doç. Dr. Nuri KORKMAZ • Bursa Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Abdugani MAMADAZIMOV • Tacikistan Ulusal Siyaset Bilimciler Birliği
Doç. Dr. Farhat TOLIPOV • Özbekistan Bilim Kervanı Enstitüsü Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Serpil GÜDÜL • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muwafaq Adil OMAR • Selahaddin Üniversitesi
Dr. Azhar E. SERIKKALIYEVA • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi