Yazım Kuralları

ANKASAM YAZIM KURALLARI

1.                           Yazım dili Türkçedir. Ancak Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça öncelikli olmak üzere diğer dillerde yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir.

2.                           Gönderilen yazıların redaksiyonunu Yazı Kurulu yapar. Yazım, noktalama ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumu (TDK) İmlâ Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğe, http://www.tdk.gov.tr adresinden de ulaşmak mümkündür.

3.                           Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dâhil asgari 6.000, azami 10.000 kelime arasında olmalıdır.

4.                           Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 100 kelimeyi aşmayan özet (abstract), Türkçe ve İngilizce 5 anahtar kelimeyle (keywords) beraber gönderilmelidir. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır. Ayrıca İngilizce yazılar haricinde, makalenin sonuna 700-1.000 kelimeyle sınırlandırılan İngilizce uzun özet (structured abstract) eklenmelidir.

5.                           Makalenin birinci sayfasına geliş tarihi (yazar tarafından dergimize gönderilen tarih) eklenmelidir. Yayına kabul tarihi ise Yazı Kurulu tarafından eklenecektir.

6.                           Yazar adı sağ köşeye, italik koyu, 12 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri, ORCID numarası ve elektronik posta adresi dipnotta yıldız (*) karakteri ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir.

7.                           ORCID numarası yazar tarafından alınıp eklenmelidir. ORCID numarası bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.                           Yazı karakteri; Times New Roman, 12 punto, tek satır aralıklı olmalıdır.

9.                           Dipnotlar; 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olmalıdır.

10.                    Metin içi başlıklandırma usulü:

·         Birinci derece başlıklar: Her kelimenin ilk harfi büyük – Koyu ve Düz Punto

·         İkinci derece başlıklar: Her kelimenin ilk harfi büyük – Koyu ve İtalik Punto

·         Üçüncü derece başlıklar: Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük – Koyu ve İtalik Punto

SAYFA DÜZENİNE İLİŞKİN ESASLAR

1.                           Paragraf yazısı; ilk satır 1.25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana yaslı, tek satır aralıklı olmalıdır.

2.                           Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üsten 5 cm, alttan 5.5 cm, sol 4.5 cm, sağ 4.5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25, alt bilgi 4.5 cm olmalıdır.

3.                           Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.

4.                           İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalarda yazar adı, tek numaralı sayfalarda makale adı 9 punto olarak üst bilgiye eklenmelidir.

REFERANS VE GÖNDERMELERE İLİŞKİN ESASLAR

1.                           Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir. Atıflar, metin içinde (örn: Karpat, 2001:101) kullanılmamalıdır.

2.                           Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilmeli, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilmemelidir.

3.                           Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik yazılmalıdır.

4.                           Atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası (s.) mutlaka belirtilmelidir.

5.                           Aynı kaynağa yapılan atıflarda kitaplar için, a.g.e., makaleler için a.g.m., tezler için a.g.t, aynı sayfa için aynı yer kısaltmaları italik olarak kullanılmalıdır.

DİPNOT YAZIMINDA KULLANILACAK KAYNAKLARIN YAZIMINA İLİŞKİN ESASLAR

1.             KİTAPLAR:

a.             Tek yazarlı kitaplar:

Yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Mehmet Seyfettin Erol, Hayalden Gerçeğe Türk Birleşik Devletleri, İrfan Yayınevi, İstanbul 1999, s. 90.

·         Baskın Oran, Türk Dış Politikası: 1919-1980, Cilt: 1, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 100.

·         Henry Kissinger, Dünya Düzeni, çev. Sinem Sultan Gül, Boyner Yayınları, İstanbul 2016, s. 117.

·         Kenneth N. Waltz, Man, the State, and War: A Theoretical Analysis, Columbia University Press, New York 2001, s. 87.

b.             İki yazarlı kitaplar:

Birinci yazar adı ve soyadı-İkinci yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Ünal Acar-Ömer Urhal, Devlet Güvenlik İstihbarat-Terörizm, Adalet Yayınevi, Ankara 2007, s. 50.

·         Daron Acemoğlu-James Robinson, Ulusların Düşüşü, çev. Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Kitap, İstanbul 2013, s. 230.


 

c.              İki yazardan fazla kitaplar:

Birinci yazar adı ve soyadı vd., eser adı, (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         İlknur Yantuna vd., Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul 2014, s. 111.

·         Erdem Ünlen vd., Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt: 1, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2017, s. 654.

d.             Derleme kitaplarda makale:

Yazar adı ve soyadı, “makalenin adı”, derleyenin adı ve soyadı, der., eser adı, yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Korkut Boratav, “Bir Çevrimin Yükselişi Aşamasında Türkiye Ekonomisi”, Nergis Mütevellioğlu, der., Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009, s. 50.

·         Yelda Demirağ, “Türkiye’nin Batı’yla Bütünleşme Çabalarının 200 Yıllık Tarihsel Geçmişi”, Mehmet Seyfettin Erol, der., Türkiye-AB İlişkileri, Orion Yayınevi, Ankara 2007, s. 375.

·         Kadir Ertaç Çelik, “Kazakistan’da Kimlik ve Dış Politika”, Mehmet Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, der., TÜRKSAV Türk Dünyası 25. Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, Akçağ Yayınları, Ankara 2016, s. 152.

·         Erik Ringmar, “The Making of the Modern World”, Stephen McGlinchey, der., International Relations, E-International Relations Publishing, Bristol 2017, s. 15.

·         Dana Gold-Stephen McGlinchey, “International Relations Theory”, Stephen McGlinchey, der., International Relations, E-International Relations Publishing, Bristol 2017, s. 46.

e.              Kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan kitap/kitapçıklar:

(Varsa yazar adı ve soyadı), resmi kurumun adı, (varsa dairenin adı), eser adı, (varsa rapor numarası), yayıncı, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa no.

·         World Bank Group, Global Economic Prospects: Weak Investments in Uncertain Times, Washington Ocak 2017, s. 57.

f.               Resmi yayınlar:

Eserin adı, (varsa cilt numarası), yayınevi, yayımlandığı ver ve tarih, sayfa numarası.

·         Kemal Atatürk, Nutuk-Vesikalar, Cilt: 3, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1960, s. 293.

g.             Yazar veya editör adı bulunmayan kitaplar:

Eserin adı, yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         Tarihi Yaratan 1000 Büyük Adam, Milliyet Yayınları, İstanbul 1985, s. 50.

·         Osmanlıca Türkçe Sözlük, Cihan Yayınları, İstanbul 2013, s. 250.

·         Cambridge Essential English Dictionary, Cambridge University Press, London 2011, s. 100.

2.             MAKALELER:

a.             Dergide yazarı belli olan makaleler:

Yazar adı ve soyadı, “makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı) yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

·         Mehmet Seyfettin Erol, “11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları ve ‘Dört Tarz-ı Siyaset’”, Gazi Akademik Bakış, 1(1), Kış 2007, s. 40.

·         Kadir Caner Doğan-Mürşit Recepoğlu, “Romanya’da Neo-Liberal Gelişmelere Bağlı Demokratikleşme Reformları: Romanya Ombudsmanı Örneği”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 13(51), Güz 2016, s. 105.

·         Aşkın İnci Sökmen Alaca, “Hybrid Threats and New Conflicts in the International System”, Journal of International Relations and Foreign Policy, 4(2), December 2016, s. 35.

·         Paul Rivlin, “Arap Dünyasında Liderlik ve Ekonomi: 1950-1996”, çev. Erhan Şener, Avrasya Dosyası, 6(1), Arap Dünyası Özel Sayısı, İlkbahar 2000, s. 270.

b.             Dergide yazarı belli olmayan makaleler:

“Makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

·         “Jeltoksan Ayaklanması ve Bu Ayaklanmanın Kazakistan Bağımsızlığındaki Rölü”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1(1), Mayıs 2017, s. 57.

·         “In Search of the Politics of Security”, The British Journal of Politics & International Relations, 17(4), November 2015, s. 590.

c.              Özel sayılı dergilerde makale:

Yazar adı ve soyadı, “makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), özel sayının ismi, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

·         Muharrem Ekşi, “AK Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik”, Gazi Akademik Bakış, 9(18), Ortadoğu Özel Sayısı, Yaz 2016, s. 65.

d.             Günlük gazetede makale/köşe yazısı:

Yazar adı ve soyadı, “makale/köşe yazısının adı”, gazetenin adı, yayımlandığı tarih.

·         Mehmet Seyfettin Erol, “ABD Lawrence’ı      McGurk’ün Türkiye Operasyonu”, Millî Gazete, 3 Ağustos 2017.

e.              İnternet dergisinde makale:

Yazar adı ve soyadı, “makalenin adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), yayımlandığı tarih, URL linki, (Erişim Tarihi).

·           Cenk Tamer, “Toplumsal Mutabakat Sorunundan Stratejik Düşünce Eksikliğine: Orta Afrika Cumhuriyeti Örneği”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(1), http://uksad.ankasam.org/index.php/uksad/article/view/32/4, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·           Nadine Dolby, “Research in Youth Culture and Policy: Current Conditions and Future Directions.” Social Work and Society: The International Online-Only Journal, 6(2), 2008, www.socwork.net/sws/article/view/60/362, (Erişim Tarihi: 20.07.2017).

f.               İndekslerde bulunan makale:

Yazar adı ve soyadı, “makalenin adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, Cilt(Sayı), yayımlandığı tarih, indeks adı, URL linki, (Erişim Tarihi).

·           Claire Langhamer, “Love and Courtship in Mid-Twentieth-Century England”, Historical                                    Journal,               50(1),               2007,               ProQuest, doi:10.1017/S0018246X06005966, (Erişim Tarihi: 03.08.2018)

3.             BİLDİRİLER

a.             Kongrede sunulan bildiriler:

Yazar adı ve soyadı, “bildirinin adı”, kongrenin adı, kongre tarihi, kongre yeri

·      Doğacan Başaran, “İran’ın Güvenlik Algısı ve Bunun Kafkasya Politikalarına Etkisi”, II. Uluslararası Hocalı ve Bölgesel Güvenlik Sempozyumu, 26-27 Şubat 2018, Giresun.

b.             Bildiri kitabında yer alan bildiriler:

Yazar adı ve soyadı, “bildirinin adı”, bildiri kitabının adı, editör (varsa), yayınevi veya yayıncı kuruluş, yayın yeri ve yılı

·         Mehmet Seyfettin Erol, “Yakın Çevrelerde Güç Mücadeleleri Bağlamında Latin Amerika”, Latin Amerika Çalıştayı Bildiriler Kitabı, LAMER&TİKA, Ankara 2013, s. 123.

 

4.             İNTERNET KAYNAKLARI

a.             Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları:

Resmi kurumun adı, “sitenin başlığı”, URL, (Erişim Tarihi).

·      T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Dış İlişkiler Terminoloji”, http://www.mfa.gov.tr/dis- iliskiler-terminolojisi.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 03.08.2017).

·      U.S. Department of State, “Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism”, https://www.state.gov/j/ct/index.htm, (Erişim Tarihi: 03.08.2017).

b.             Websitenin tamamından alıntı:

(Varsa yazar adı ve soyadı), Sitenin başlığı, kurum/kuruluşun adı, URL linki, (Erişim Tarihi).

·           CIA World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

c.                  Websitede bulunan bir sayfadan alıntı:

(Varsa yazar adı ve soyadı), “sayfanın başlığı”, kurum/kuruluşun adı, URL linki, (Erişim Tarihi).

·           “What is the European Union? How it Works and its History”, The Balance, https://www.thebalance.com/what-is-the-european-union-how-it-works-and- history-3306356, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·           “Ekonomi                       Terimleri                   Sözlüğü”,                  Ekonomitrend, http://www.ekonomitrend.com/ekonomi-terimleri-sozlugu/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·           Mehmet Seyfettin Erol, ““Süleyman Mabedi” ya da Kaos Düzeni!”, ANKASAM, https://ankasam.org/suleyman-mabedi-ya-da-kaos-duzeni/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

d.                  İnternetten alınan köşe yazısı:

Yazar adı ve soyadı, “köşe yazısının adı”, Gazetenin adı, yayımlanma tarihi, URL, (Erişim Tarihi).

·           Murat Yetkin, “Uluslararası Hukuk Çökerken Yaygın Savaş Tehlikesi”, Hürriyet, 5 Ağustos 2017, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat- yetkin/uluslararasi-hukuk-cokerken-yaygin-savas-tehlikesi-40540963, (Erişim Tarihi: 06.08.2017).

e.                  İnternet Haberleri

“Haberin adı”, Gazetenin adı, URL, (Erişim Tarihi).

·             “Büyükelçinin Sızan Mailinde Türkiye’ye Çirkin Sözler”, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/buyukelcinin-sizan-mailinde-turkiyeye-cirkin- sozler-40541023, (Erişim Tarihi: 05.08.2017).

f.                   Tweet:

@twitterkullanıcıadı, “tweetin içeriği”, Twitter, paylaşım tarihi, URL, (Erişim Tarihi).

·         @RT_Erdogan, “Kıbrıs Türkü’nün mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43. yıldönümü kutlu olsun.”, Twitter, 20 Temmuz 2017, https://twitter.com/RT_Erdogan/status/888060927391748, (Erişim Tarihi: 21.01.2019).

@JZarif, “Congratulations to brave people & Government of Iraq upon liberation of Mosul. When Iraqis join hands, no limits to what they can achieve.”,    Twitter,            9      Temmuz          2017, https://twitter.com/JZarif/status/8841059680738, (Erişim Tarihi: 21.01.2019).

g.                  Video paylaşım platformları:

“Videonun ismi”, Platform adı, videoyu yükleyen, yükleme tarihi, URL, (Erişim Tarihi).

·         “ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL TRT Haber’de (07.01.2019)”, Youtube, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, 7 Ocak 2019, https://www.youtube.com/watch?v=T6oiI7c_mtU, (Erişim Tarihi: 21.01.2019).

5.             TEZLER:

Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin hazırlandığı kurum, enstitü, yer ve tarih, (tezin akademik derecesi), sayfa numarası.

·         Kadir Ertaç Çelik, Kimlikler, Güç Dengesi ve İttifaklar: Kazakistan Örneği, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2014, s. 59.

6.             RAPORLAR/ANALİZLER:

a.                  Yazarı belli olan rapor/analiz:

Yazar adı ve soyadı, eser adı, kurumun adı, yayımlandığı ver ve tarih, sayfa numarası.

·         Cenk Tamer, İkinci Ruhani Dönemi Türkiye-İran İlişkilerinin Geleceği, ANKASAM, Ankara 2017, s. 23.

b.                  Yazar belli olmayan rapor/analiz:

Eser adı, kurumun adı, yayımlandığı ver ve tarih, sayfa numarası.

·         Ulusal Özelliklerin Türk Dış Politikasına Yansımaları, Barış Kitabevi, Ankara 2011, s. 59.

·         2017 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Raporu, ANKASAM, Ankara 2017, s. 40.

7.      ANSİKLOPEDİ MADDESİ

“Maddenin adı”, eserin adı, (varsa cilt numarası), (varsa sayı numarası), yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         “Silistre”, DİA, Sayı: 37, İstanbul 2009, s. 203.

8.      BROŞÜR

Yazar adı ve soyadı, Eserin adı, Yayınevi/Kurum, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Cihat Akçakayaoğlu, Devrim İlkeleriyle Atatürk, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 3.

9.      HARİTALAR VE ŞEMALAR

Harita/şema ismi, Harita/Şema, kurum, yayımlandığı yer.

·         Ortadoğu Fiziki Haritası, Harita, Ulusal Haritacılık Kurumu Yayını, 2001.

10.   BÜLTEN

Bülten adı, kurum, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

·         İstanbul Bilgi Üniversitesi Haber Bülteni, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2001, s. 9.

11.   ARŞİV BELGELERİ

BOA., Y.A.HUS., D: 624, G: 36, Belge no (lef): 8, ATASE., BHK., K: 987, A: 2-7444, D: 3, F: 8.

KAYNAKÇA YAZIMINDA UYGULANACAKLAR ESASLAR

1.                 Kaynakçada yazar soyadı BÜYÜK ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacaktır.

2.                 Kaynaklar alfabetik sırayla verilecektir.

3.                 Derleme kitaplarda ve makalelerde sayfa aralıkları tam olarak belirtilecektir.

ÖRNEKLER:

·           ACAR, Ünal-Ömer Urhal, Devlet Güvenlik İstihbarat-Terörizm, Adalet Yayınevi, Ankara 2007.

·           ACEMOĞLU, Daron-James Robinson, Ulusların Düşüşü, çev. Faruk Rasim Velioğlu, Doğan Kitap, İstanbul 2013.

·           CIA World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·           ÇELİK, Kadir Ertaç, “Kazakistan’da Kimlik ve Dış Politika”, Mehmet Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, der., Türksav Türk Dünyası 25. Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, Akçağ Yayınları, Ankara 2016, s. 90-110.

·           ÇELİK, Kadir Ertaç, Kimlikler, Güç Dengesi ve İttifaklar: Kazakistan Örneği, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2014

·           DEMİRAĞ, Yelda, “Türkiye’nin Batı’yla Bütünleşme Çabalarının 200 Yıllık Tarihsel Geçmişi”, Mehmet Seyfettin Erol, der., Türkiye-AB İlişkileri, Orion Yayınevi, Ankara 2007, s. 100-120.

·           DOĞAN, Kadir Caner-Mürşit Recepoğlu, “Romanya’da Neo-Liberal Gelişmelere Bağlı Demokratikleşme Reformları: Romanya Ombudsmanı Örneği”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 13(51), Güz 2016, s. 105-120.

·           EKŞİ, Muharrem, “AK Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik”, Gazi Akademik Bakış, 9(18), Ortadoğu Özel Sayısı, s. 65-90.

·           EROL, Mehmet Seyfettin, Hayalden Gerçeğe Türk Birleşik Devletleri, İrfan Yayınevi, İstanbul 1999.

·           EROL, Mehmet Seyfettin, “11 Eylül Sonrası Türk Dış Politikasında Vizyon Arayışları ve ‘Dört Tarz-ı Siyaset’”, Gazi Akademik Bakış, 1(1), Kış 2007, s. 40-70.

·         EROL, Mehmet Seyfettin, “Yakın Çevrelerde Güç Mücadeleleri Bağlamında Latin Amerika”, Latin Amerika Çalıştayı Bildiriler Kitabı, LAMER, Ankara 2013, s. 123-144.

·           KISSINGER, Henry, Dünya Düzeni, çev. Sinem Sultan Gül, Boyner Yayınları, İstanbul 2016.

·           TAMER, Cenk, “Toplumsal Mutabakat Sorunundan Stratejik Düşünce Eksikliğine: Orta Afrika Cumhuriyeti Örneği”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(1), http://uksad.ankasam.org/index.php/uksad/article/view/32/4, (Erişim Tarihi: 04.08.2017).

·           U.S. Department of State, “Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism”, https://www.state.gov/j/ct/index.htm, (Erişim Tarihi: 03.08.2017).

·           YANTUNA, İlknur-vd., Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul 2014.

·           YETKİN, Murat, “Uluslararası Hukuk Çökerken Yaygın Savaş Tehlikesi”, Hürriyet, 5 Ağustos                                 2017,               http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/murat- yetkin/uluslararasi-hukuk-cokerken-yaygin-savas-tehlikesi-40540963, (Erişim Tarihi: 06.08.2017).

BELGE, TABLO, ŞEKİL VE GRAFİKLERİN KULLANIMINDA UYULACAK ESASLAR

·                      Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.

·                      Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda tablo, şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKÇA’dan sonra verilmelidir.

Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

DEĞERLENDİRME

1.  Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı hakemlere (iki hakeme) gönderir. Değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise makale yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dahil) 15 gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

2.  Gönderilen yazılar iki alan uzmanının (hakem) “yayımlanabilir” onayından sonra, Yayın Kurulu’nun son kararıyla yayımlanır. Yazarlar hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleriyle ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

3.  Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.

4.  Yayımlanmak üzere gönderilen yazılara ilişkin telif hakkı yazarlarca tarafımıza devredilmiş olup makale, kitap incelemesi, analiz, rapor vb. çalışmaları gönderen yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemekte ve yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

5.  Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

6.  Yayımlanan makale ve görüşler, yazarların şahsi görüşleri olup, kurumumuzun resmi görüşünü yansıtmaz.