Makale Çağrısı

Bölgesel Araştırmalar Dergisi (BAD), 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimizde Uluslararası İlişkiler disiplini başta olmak üzere çeşitli Sosyal Bilimler alanlarında hazırlanan çalışmalara yer verilmektedir. Uluslararası hakemli bir dergi olan ve DergiPark veri tabanında yer alan Bölgesel Araştırmalar Dergisi; Academic Keys, ASOS Index, CEEOL, Cite Factor, DRJI, Index Copernicus, İdeal Online, İnfobase İndex, Research Bible, Sindex ve Journal Factor adlı uluslararası indeksler tarafından taranmakta olup; TÜBİTAK ULAKBİM Veritabanı için de değerlendirme sürecinde bulunmaktadır.

Bölgesel Araştırmalar Dergisi’nin amacı jeopolitik ve stratejik bağlamda ülkelerin bölgesel, ikili ve çok taraflı ilişkilerini güncel ve tarihsel arka planıyla ilgili konularda çalışmalar yapmaktır. Dolayısıyla söz konusu çalışmalar; tarih, siyaset, ekonomi, sosyoloji, hukuk, jeopolitik, strateji, güvenlik, istihbarat, milli savunma, kültür, psikoloji ve coğrafya gibi alanlarla disiplinler arası işbirliğini içermektedir. Bu nedenle Bölgesel Araştırmalar Dergisi; farklı disiplinlerden istifade ederek ortak bir akademik platform oluşturmayı ve akademik bir bakış açısının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça başta olmak üzere, çok dilli bir yayın politikasını benimseyen dergimiz, yılda iki sayı olarak (Mayıs ve Aralık) yayımlanmaktadır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılara ilişkin telif hakkı dergimize devredilmiş olup, makale gönderen yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemekte ve yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.

Dergimizin Aralık 2021 tarihinde çıkacak olan yeni sayısı için makale, araştırma, derleme ve ilgili yazardan ya da yayımlandığı yerden onayı alınmak suretiyle çeviri türünde yazılar kabul edilecektir. Makale gönderimi için son tarih
15 Ekim 2021’dir. Bilgilerinize sunulur.

İrtibat Bilgileri:

Tel: +90 312 474 00 46
Fax: +90 312 474 00 45
E-Posta: bad@ankasam.org
Web: http://dergipark.gov.tr/bader