Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 789 - 806 2019-12-31

An Investigation Primary Scholl Mathematics Curriculum by Principles for School Mathematics
İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi

Lütfi ÜREDİ [1] , Hakan ULUM [2]


The aim of this study was to evaluate the primary school mathematics curriculum (2018) in terms of principles for school mathematics, published by the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), the world's largest mathematics education organization. The study group of the study is the Primary School Mathematics Education Program published by the Ministry of National Education in 2018. In this study, document analysis of the qualitative research model was used. Descriptive analysis was used in the study. The 1st, 2nd, 3rd and 4th grade mathematics curriculum, which began in 2018, is in general compatible with the principles developed by NCTM for school mathematics. However, the mathematics curriculum does not fully comply with the NCTM principles developed for school mathematics.

Bu çalışmanın amacı İlkokul Matematik Öğretim Programı’nın (2018) , dünyanın en büyük matematik eğitimi organizasyonu National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tarafından yayımlanan, Principles and Standards for School Mathematics (PSSM) dokümanında yer alan, okul matematiği için belirlenen prensipleri yansıtıp yansıtmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan, İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı (İMDÖP) oluşturmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma modelinin desenlerinden belge (doküman) incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi ile elde edilen bulguların NCTM tarafından geliştirilen okul matematiğinin prensipleri çerçevesinde betimsel analizi yapılmıştır. 2018’de uygulanmaya başlayan 1, 2, 3 ve 4. sınıf matematik öğretim programı genel olarak, matematik öğretiminde ve öğreniminde yüksek kaliteyi hedefleyen NCTM’ nin okul matematiği için geliştirilen prensiplerini kısmen karşılamaktadır diyebiliriz. Ancak İMDÖP, NCTM’ nin okul matematiği için geliştirilen prensiplerini tam anlamıyla karşılamamaktadır.

  • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 2. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • İMDÖP (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).Ocak 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMATİK%20ÖĞRETİM%20PROGRAMI%202018v.pdf
  • Kalkınma Bakanlığı, (2014). 2014 yılı kalkınma programı. 25 Ekim 2013 tarihinde, Kalkınma Bakanlığı tarafından, Erişim adresi: http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/View/15386/2014_programi.pdf
  • MEB, (2018). 2023 eğitim vizyonu. Ekim 2018 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Erişim adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
  • NCTM (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va. NCTM.
  • NCTM (2018). About NCTM. 19.10.2018 tarihinde https://www.nctm.org/About/ adresinden erişilmiştir.
  • Umay, A., Akkuş, O., & Duatepe, A. P. (2006). Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 198-211.
  • Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği: Gelişimsel yaklaşımla öğretim. (7. Baskı). (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık.
  • YEGİTEK, (2018). STEM eğitimi öğretmen el kitabı. Mart 2018 tarihinde, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından, Erişim adresi: http://scientix.meb.gov.tr/images/upload/Event_35/Gallery/STEM%20Eğitimi%20Öğretmen%20El%20Kitabı.pdf
  • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1705-1325
Yazar: Lütfi ÜREDİ
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1398-6935
Yazar: Hakan ULUM
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef531760, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {789 - 806}, doi = {10.17522/balikesirnef.531760}, title = {İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÜREDİ, Lütfi and ULUM, Hakan} }
APA ÜREDİ, L , ULUM, H . (2019). İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 789-806 . DOI: 10.17522/balikesirnef.531760
MLA ÜREDİ, L , ULUM, H . "İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 789-806 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/531760>
Chicago ÜREDİ, L , ULUM, H . "İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 789-806
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi AU - Lütfi ÜREDİ , Hakan ULUM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.531760 DO - 10.17522/balikesirnef.531760 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 789 EP - 806 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.531760 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.531760 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi %A Lütfi ÜREDİ , Hakan ULUM %T İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.531760 %U 10.17522/balikesirnef.531760
ISNAD ÜREDİ, Lütfi , ULUM, Hakan . "İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 789-806 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.531760
AMA ÜREDİ L , ULUM H . İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 789-806.
Vancouver ÜREDİ L , ULUM H . İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 806-789.