Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 1141 - 1165 2019-12-31

Examination of Experienced Chemistry Teachers' Usage of Education Information Network (EIN) Contents in their Chemistry Courses
Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi

Canan NAKİBOĞLU [1] , Şengül GACANOĞLU [2]


Education Information Network (EIN), which is an online social education platform, is one of the components of the FATIH Project. EIN contains the preparation and management of e-content, and e-content of EIN consists of different learning/teaching materials such as lessons, e-books, videos, simulations/animations, questions, experiments. In this study, it was aimed to examine experienced chemistry teachers' usage of EIN chemistry course e-contents in their courses. The sample consisted of 40 (26 female and 14 male) experienced chemistry teachers working in different provinces and different types of secondary schools in Turkey. The data  collected with an instrument which contains ten open-ended questions developed by the authors and analyzed through content analysis. In the study, it was found that vocational high school teachers were the teachers who benefited the most from the e-contents of the EBA. It was concluded that vocational high school teachers preferred to use simulation, animation and chemistry experiments, and science high school teachers mostly used test questions. At the end of the study, recommendations were made for the use of EIN e-contents more effectively by the chemistry teachers.

Çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), FATİH Projesi'nin bileşenlerinden biridir. e-içeriğin hazırlanmasını ve yönetimini içeren EBA’nın e-içeriği, dersler, e-kitaplar, videolar, simülasyonlar / animasyonlar, sorular, deneyler gibi farklı öğrenme / öğretim materyallerinden oluşur. Bu çalışmada deneyimli kimya öğretmenlerinin EBA kimya dersi e-içeriklerinin derslerinde kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Örneklem, Türkiye'de farklı illerde ve farklı türde ortaöğretim okullarında çalışan 40 (26 kadın ve 14 erkek) deneyimli kimya öğretmeninden oluşmuştur. Veriler, yazarlar tarafından geliştirilen açık uçlu on soruluk bir görüş formu ile toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmada meslek lisesi öğretmenlerinin EBA e-içeriklerinden en fazla yararlanan öğretmenler olduğu belirlenmiştir. Meslek lisesi öğretmenlerinin simülasyon, animasyon ve kimya deneylerini kullanmayı tercih ettikleri, fen lisesi öğretmenlerinin daha çok test sorularından yararlandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda EBA e-içeriklerinin kimya öğretmenleri tarafından daha etkin kullanılması konusunda önerilere yer verilmiştir. 
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-360.Çakmak, Z. & Taşkıran, C. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin perspektifinden eğitim bilişim ağı (EBA) platformu. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017(9), 284-295.
 • Demircioğlu, G. & Yadigaroğlu, M. (2014). Kimya öğretmenlerinin Fatih projesine ilişkin görüşleri., Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 302-310.EBA (2019)http://fatihprojesi.meb.gov.tr/icerik.html Erişim Tarihi:04/09/2019
 • Elçiçek, Z.(2019). Öğretmen adaylarının akıllı tahta uygulamalarına ilişkin tutumlarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1215-1221.
 • Gay, L.R. & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Gürfidan, H. & Koç, M. (2016). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. X. International Computer and Instructional Technologies Symposium’da sunulan bildiri., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • Güvendi, G. M. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere sunmuş olduğu çevrimiçi eğitim ve paylaşım sitelerinin öğretmenlerce kullanım sıklığının belirlenmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • İşçitürk, B.G. & Turan, E. Z. (2018). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı'na ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 13(29), 35-45.
 • Kalemkuş, F. (2016). Ortaöğretimdeki Öğretmen ve Öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ya İlişkin Görüşleri. Yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kurtdede, F.N., Erbasan, Ö., & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı'ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal Of International Social Research, 9(45), 626-637.
 • Kuyubaşıoğlu, R. M. & Kılıç, F. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre EBA (eğitimde bilişim ağı) kullanım düzeylerinin incelenmesi. Journal of Advanced Education Studies, 1(1), 32-52.
 • Öner, G. (2017).Sosyal Bilgiler ve tarih dersleri için alternatif bir kaynak: eba.gov.tr. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (9), 227-257.
 • Şahin, M. & Erman, E. (2019). Tarih Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (49), 256-275.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim bilişim ağı (EBA) sitesine yönelik olarak öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • URL-1: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/en/about.html
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7292-9690
Yazar: Canan NAKİBOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9287-8096
Yazar: Şengül GACANOĞLU
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef633128, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {1141 - 1165}, doi = {10.17522/balikesirnef.633128}, title = {Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {NAKİBOĞLU, Canan and GACANOĞLU, Şengül} }
APA NAKİBOĞLU, C , GACANOĞLU, Ş . (2019). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 1141-1165 . DOI: 10.17522/balikesirnef.633128
MLA NAKİBOĞLU, C , GACANOĞLU, Ş . "Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1141-1165 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/633128>
Chicago NAKİBOĞLU, C , GACANOĞLU, Ş . "Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1141-1165
RIS TY - JOUR T1 - Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi AU - Canan NAKİBOĞLU , Şengül GACANOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.633128 DO - 10.17522/balikesirnef.633128 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1141 EP - 1165 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.633128 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.633128 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi %A Canan NAKİBOĞLU , Şengül GACANOĞLU %T Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.633128 %U 10.17522/balikesirnef.633128
ISNAD NAKİBOĞLU, Canan , GACANOĞLU, Şengül . "Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 1141-1165 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.633128
AMA NAKİBOĞLU C , GACANOĞLU Ş . Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1141-1165.
Vancouver NAKİBOĞLU C , GACANOĞLU Ş . Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1165-1141.