Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER

Yayımlama sürecinde yer alan yazarlar, yayın kurulu ve hakemlerin etik ilkelere uygun karar vermesi gerekir. Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, etik ilkeleri garanti altına almak için bütün tarafların uymasını beklediği standartlar belirlemiştir. Yayıncı olarak Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, yayıncılığın tüm aşamalarında görevini son derece ciddiye alır, etik de dâhil olmak üzere bütün sorumluluklarını kabul eder.

Yazar İlkeleri:

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, bir makalenin tüm yazarlarından imzalı başvuru mektubu istemez ve yazarlara emir verici uygulamalarda bulunmaz. Dergiye yayın için başvuran yazarların Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) belirlediği etik ilkelere gönüllü olarak uyması beklenir. Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları’nda intihal, sahtecilik, yinelenen yayın, palavracılık, veri üretimi vb. yasaktır.

1) Yazarlar araştırmaya katılanlara fiziksel ve yasal zarar vermemelidirler. Herhangi bir psikolojik istismarda bulunmamalı ve araştırmalarına katılanlara özel yaşama gizlilik ve her türlü kimlik gizliliği garantisi vermelidirler.

2) Yazarlar dergiye sundukları eserlerinin orijinal olduğunu onaylamalıdır. 

3) Yazarlar, eserlerinin daha önce yayımlanmadığını ve Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları’na başvurduktan sonra başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirilmeye sunmadıklarını onaylamalıdır.

4) Yazarlar çalışmalarını destekleyen kişilerin, kurum veya kuruluşların sponsorluklarını, desteklerini tanımlayıp belirtmelidir.

5) Yazarlar, yazılarının oluşumunda kullanılan her türlü kaynağı tam olarak kaynakçalarına eklemelidir.

6) Yazarlar, dergiye sundukları eserlerinde herhangi bir bilgiyi, belgeyi veya kanıtı gizlemediklerini, değiştirmediklerini onaylamalıdır.

7) Yazarlar, eserleriyle ilgili herhangi bir çıkar durumunu (çatışma, ilgi) Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları’na bildirmelidir.

8) Değerlendirme veya yayın sürecinde olan eserinde önemli bir yanlışlık veya sorun olduğunu fark eden yazar, ivedilikle dergi editörünü haberdar ettikten sonra, makaleyi geri çekme, düzeltme gibi seçenekler için editörle iş birliği yapmak zorundadır.
Yayın Kurulu İlkeleri:

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları editörünün ve yayın kurulu üyelerinin Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) belirlediği etik ilkelere gönüllü olarak uyması beklenir.

1) Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları’na yayımlanmak üzere yollanan yazılara iThenticate aracı kullanılarak intihal kontrolu yapılmaktadır. Yazarlar, her türlü intihalden kesinlikle kaçınmalıdır. 

2) Yayın Kurulu, yayımlanmak üzere yollanan her türlü yazının bilgilerini gizli tutmalıdır.

3) Yayın Kurulu, yayımlanmak üzere yollanan her türlü yazı için değerlendirme ve yayın sürecini yürütmekle sorumludur.

4) Yayın Kurulu, Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları’nın yayın ve temsil kalitesini geliştirmek için çaba harcamalıdır. Bu hususta bilimsel kaliteye, orijinalliğe, dergi kimliğine önem vermelidir.

5) Yayın Kurulu, çalışma sahasının araştırılma düzeyini arttırmak, literatürü geliştirmek konularında çaba sarf etmelidir.

6) Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını yanıtlamada gayretli olmalıdır.

7) Yayın Kurulu gerekli durumlarda açıklama, düzeltme, karar değiştirme ve özür yayımlamaya hazır olmalıdır.
Hakem İlkeleri:

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları hakemlerinin Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) belirlediği etik ilkelere gönüllü olarak uyması beklenir.

1) Hakemler, yayımlanmak üzere yollanan her türlü yazının bilgilerini gizli tutmalıdır.

2) Hakemler, her türlü yazıyı bilimsellik açısından değerlendirmelidir.

3) Hakemler, atandıkları bir yazı için var olan herhangi bir çıkar çatışmasını Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları’na bildirmelidir.

4) Hakemler, reddetme durumunda oldukları bir çalışma için bütün bilgileri editöre sunmalıdır.

5) Hakemler, yazıları objektif olarak değerlendirmelidir.

6) Hakemler, Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları’nda yayımlanacak eserlerin orijinal ve daha önce yayımlanmamış olduğundan emin olmalıdır. 

7) Hakemler, dergiye gönderilen çalışmaları başka bir yerde yayımlamaya sunmamalıdır.


YAYIN POLİTİKASI

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları ve kısa adıyla BALTED, Balkan sahasında Türk dili ve edebiyatı konulu akademik çalışmaları, ilgili alan uzmanlarının değerlendirmesine sunmak ve yine bu alanda çalışan diğer bilim insanları ile söz konusu yayımları buluşturmayı amaçlayan uluslararası-hakemli-açık erişimli bilimsel bir dergidir. Yazar ve okuyucularından herhangi bir ücret talep etmez.

Dergiye yayın başvurusunda bulunan makaleler ön kontrol aşamasında bilimsel etiğe uygunluk bakımından intihal programıyla denetlenir. Makale gönderimi DergiPark sistemi üzerinden yapılmakta ve makalelerin değerlendirme süreci "DergiPark" sistemi üzerinden nesnel ölçütler dikkate alınarak tamamlanmaktadır. Aday makale 15 gün içinde ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sonrası BALTED yayın ilkelerine uymayan çalışmalar yazarlarına iade edilir. Olumlu sonuçlanan ön değerlendirme sonrasında iki hakem ataması yapılan makalenin hakemde bekleme süresi 30 gün, uzatma süresi ise 7 gündür. Hakem değerlendirmesinde bir olumlu, bir olumsuz rapor çıkması durumunda aday makalenin yayın kararı 3. hakem değerlendirmesi ve 3/2 olumlu çoğunluğun sağlanması ile verilir. Dergide yer alan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarlarının uhdesindedir. Yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları'na aittir.