ISSN: 2667-6699
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atıf AKGÜN
Kapak Resmi
       
Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları ve kısa adıyla BALTED, Balkan sahasında Türk dili ve edebiyatı konulu akademik çalışmaları, ilgili alan uzmanlarının değerlendirmesine sunmak ve yine bu alanda çalışan diğer bilim insanları ile söz konusu yayımları buluşturmayı amaçlayan ULUSLARARASI-HAKEMLİ bilimsel bir dergidir.

Dergiye yayın başvurusunda bulunan makaleler ön kontrol aşamasında bilimsel etiğe uygunluk bakımından intihal programıyla denetlenir. Makale gönderimi DergiPark sistemi üzerinden yapılmakta ve makalelerin değerlendirme süreci "DergiPark" sistemi üzerinden nesnel ölçütler dikkate alınarak tamamlanmaktadır. Dergide yer alan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarlarının uhdesindedir. Yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları'na aittir.

İNDEKS BİLGİSİ


Index Copernicus (ICI)
Modern Language Association (MLA Bibliography)
Academic Resource Index (ResearchBib)
Directory Of Research Journal Indexing (DRJI)
Open Science Aggregated (Paperity)
OCLC WorldCat
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS İndex)
TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
Türk Eğitim İndeksi (TEİ), İdealOnline
İdealonline