ISSN: 2667-6699
e-ISSN: 2667-6699
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Atıf AKGÜN
Kapak Resmi
YENİ SAYI MAKALE GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH: 
15 Haziran 2024

Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları ve kısa adıyla BALTED, Balkan sahasında Türk dili ve edebiyatı konulu akademik çalışmaları, ilgili alan uzmanlarının değerlendirmesine sunmak ve yine bu alanda çalışan diğer bilim insanları ile söz konusu yayımları buluşturmayı amaçlayan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.


  • Dergiye yayın başvurusunda bulunan makaleler ön kontrol aşamasında bilimsel etiğe uygunluk bakımından intihal programıyla denetlenir. Makale gönderimi DergiPark sistemi üzerinden yapılmakta ve makalelerin değerlendirme süreci "DergiPark" sistemi üzerinden nesnel ölçütler dikkate alınarak tamamlanmaktadır. Dergide yer alan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü sorumluluk yazarlarının uhdesindedir. Yayımlanan makalelerin tüm yayın hakları Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları'na aittir.
  • Hakem değerlendirme sürecinin başlaması için Telif Hakkı Devir Formunun ve eğer çalışma gerektiriyorsa Etik Kurul İzin Formunun başvuru aşamasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu formu olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.
  • Makale kabulünde benzerlik oranını gösteren belge talep edilmektedir.  %20 ve üzeri benzerlik oranı tespit edilen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

İNDEKS BİLGİSİ

ProQuest
Index Copernicus (ICI)
Modern Language Association (MLA Bibliography)
Academic Resource Index (ResearchBib)
Directory Of Research Journal Indexing (DRJI)
Open Science Aggregated (Paperity)
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS İndex)
ACARINDEX (Academic Researches Index)
TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)
Türk Eğitim İndeksi (TEİ)
İdealonline
OCLC WorldCat
Crossref
ROAD 

Creative Commons Lisansı
Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları (BALTED), Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.