Cilt: 17 Sayı: 25, 15.12.2015

Yıl: 2015

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. TO PROJECT FOREST ROADS BY USING COMPUTER AIDED DESIGN METHOD

Araştırma Makalesi

6. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bartın İli’nin Arazi Kullanım Uygunluk Analizi


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Tel: +90 (378) 223 5094, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com