Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The relationships between length-weight, and meat yield of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) of Aktaş Lake

Yıl 2017, Cilt: 19 Sayı: 2, 283 - 295, 24.10.2017
https://doi.org/10.25092/baunfbed.346123

Öz

In this study, determination of morphometric analysis and meat yields
were aimed in male and female crayfish caught from Aktaş Lake, where commercial
crayfish hunting is prohibited. The length distribution of 157 crayfish (nmale=
81 and nfemale= 76) was examined in the study. It was determined
that there was a strong linear relationship between carapace length and weight
of both male and female crayfish (r = 0.962, r =
0.976, r ♂ + ♀ = 0.9712). The "b values" obtained as a
result of regression analysis showed that male crayfish had positive weight
gain, and female crayfish had negative weight gain, and all individuals had
positive allometric weight gain (b= 3.041, b= 2.954 ve
b♂+♀=3.0167). It was shown that there was a linear relationship
between abdominal meat quantities and carapace lengths of male and female
crayfish. Abdominal meat yield, chelae meat yield and total meat yield in male
crayfish was 10.03%, 4.60% and 14.63%, respectively, abdominal meat yield,
chelae meat yield and total meat yield in female crayfish was 11.59%, 2.73% and
14.32%, respectively.

Kaynakça

 • Hogger, J.B., Ecology, population biology and behaviour, in Holdich, D.M. and Lowery, R.S., Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, Chapman and Hall, 114-144, Cambridge, England (1988).
 • Momot, W.T., Redefining the role of crayfish in aquatic ecosystems, Reviews in Fisheries Science, 3, 1, 33-63, (1995).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Holdich, D.M., Meat yields in the introduced crayfish, Pacifastacus leniusculus and Astacus leptodactylus, from British waters, Aquaculture Research, 32, 411-417, (2001).
 • Goddard, J.S., Food and Feeding, Holdich, D.M. and Lowery, R.S., Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, Chapman and Hall, 145-166, Cambridge, England, (1988).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Köprücü, K., An investigation on the vitamin A2, C, E and β-carotene contents of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz., Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12, 2, 277-281, (2000).
 • Skurdal, J. ve Taugbøl, T., Crayfish of commercial importance Astacus, in Holdich, D.M., Biology of Freshwater Crayfish, Blackwell Science, 467-510, Oxford, (2002).
 • Utku, G. ve Harlioğlu, M.M., Status of freshwater crayfish distribution in Thrace region of Turkey, Reviews in Fisheries Science, 18, 1, 1-6, (2009).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Güner, U., A new record of recently discovered crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey, Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 387, 1-5, (2007).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Güner, U., Studies on the recently discovered crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey: morphological analysis and meat yield, Aquaculture Research, 37, 538-542 (2006).
 • Köksal, G., Astacus leptodactylus in Europa, Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, in Holdich, D.M. and Lowery, R.S., Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, Chapman and Hall, 365-400, Cambridge, England, 498p, (1988).
 • Bolat, Y., Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus salinus Normdan 1842) populasyon büyüklüğünün tahmini, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, (2001).
 • Burba, B., Investigations of the effects of anthropogenic factors on crayfish behavioural reactions, Freshwater Crayfish, 9, 259-265, (1993).
 • Lodge, D.M. ve Hill, A.M., Factors governing species composition, population size, and productivity of cool-water crayfishes, Nordic Journal Freshwater Research, 69, 111-136, (1994).
 • Harlıoğlu, M.M., Tatlı su istakozu yetiştiriciliği, Fırat Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı, Elazığ, (2004).
 • Mason, J.C., Crayfish production in a small woodland stream, Freshwater Crayfish, 2, 449-479, (1975).
 • Stein, R.A., Sexual dimorphizm in crayfish chelae: functional significance linked to reproductive activites, Canadian Journal of Zoology, 54, 220-227, (1976).
 • Adegboye, D., The “crayfish condition factor”: a tool in crayfish research, Freshwater Crayfish, 5, 3-11, (1983). Skurdal, J., Crayfish Management in the Nordic and Baltic countries, Nordic Journal Freshwater Research, 69, 181-184, (1994).
 • Pursiainen, M., Saarela, M. ve Westman, K., Moulting and growth of the noble crayfish Astacus astacus in an oligotrophic lakle, Freshwater Crayfish, 7, 155-164, (1988).
 • Rhodes, C.P. ve Holdich, D.M., On size and sexuel dimorphism in Austropotamobius pallipes (Lereboullet) – A step in assessing the commercial exploitation potential of the native British freshwater crayfish, Aquaculture, 17, 345-358, (1979).
 • Lindqvist, O.V. ve Lahti, E., On the sexuel dimorphism and condition indexs in the crayfish Astacus astacus L. in Finland, Freshwater Crayfish, 5, 3-11, (1983).
 • Harlıoğlu, M.M., Keban Baraj Gölü Ağın bölgesinde yaşayan tatlı su ıstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un alt tür teşhisi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 14, 31-47, (2002).
 • Doğanay, H. ve Zaman, S., Aktaş Gölü ve yakın çevresinin coğrafyası, Türk Coğrafya Dergisi, 46, 23-39, (2006). http://cografyaharita.com/haritalarim/2eturkiye-akarsular-haritasi.png, (19.10.2017).
 • Rhodes, C.P. ve Holdich, D.M., Length-weight relationship, muscle production and proximate composition of the freshwater crayfish Austropotamobius pallipes (Lereboullet), Aquaculture, 37, 107-123, (1984).
 • Harlıoğlu, M.M., The relationships between length-weight, and meat yield of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, in the Ağın Region of Keban Dam Lake, Turkish Journal of Zoology, 23, 3, 949-957, (1999).
 • Romaire, R.P., Forester, J.S. ve Avault, J.V., Length-weight relationships of two commercially important crayfishes of the genus Procambarus, Freshwater Crayfish, 3, 463-470, (1977).
 • Erdemli, A.Ü., Beyşehir, Eğirdir, Akşehir ve Apa baraj gölü tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus Esch., 1823) populasyonları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma, Doğa Bilim Dergisi, 7, 313-318, (1983).
 • Karabatak, M. ve Tüzün, İ., Mogan Gölü'ndeki kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) populasyonunun bazı özellikleri, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Dergisi, 2, 1-34, (1989).
 • Güner, U., Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) kerevitleri Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un bazı morfolojik özellikleri ile büyüme parametreleri, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1, 1, 37-42, (2008).
 • Köksal, G., Biometric analysis on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) which is produced in Turkey, relationship between the major body components and meat yield, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26, 3-4, 93-114, (1980).
 • Bolat, Y. ve Aksoylar, M.Y., Eğirdir gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Esch., 1823)’nin uzunluk ağırlık ile karapaks boyu-total boy ilişkileri ve kabuk değiştirme periyodunun saptanması, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2, 10, 26-31, (2003).
 • Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R. ve Uysal, R., Some biological characterics of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir, Turkish Journal of Zoology, 29, 295-300, (2005).
 • Güner, U., Terkos Gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nin bazı morfolojik özellikleri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, 1-2, 163-167, (2006).
 • Yılmaz, E., Harlıoğlu, A.G. ve Yılmaz, A., Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)’nden yakalanan tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nda ağırlık-uzunluk ilişkisi ve et verimi, Su Ürünleri Dergisi, 28, 3, 75-80, (2011).
 • Köksal, G., Korkmaz, A.Ş. ve Kırkağaç, M., Anakara Dikilitaş Göleti tatlı su istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) populasyonunun incelenmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 9, 1, 51-58, (2003).
 • Berber, S. ve Balık, S., Manyas Gölü (Balıkesir) tatlı su ıstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) bazı büyüme ve morfometrik özelliklerinin belirlenmesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, 1-2, 83-91, (2006).
 • Dartay, M. ve Ateşşahin, Y., A study on catching freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823, and its some population characteristics, Turkish Journal of Science and Technology, 8, 2, 125-130, (2013).
 • Yüksel, F. ve Duman, E., Keban Baraj Gölü kerevitlerinin (Astacus leptodactylus Esch., 1823) bazı morfolojik özelliklerinin incelenmesi, Journal of Fisheries Sciences.com, 6, 4, 271-281, (2012).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Harlıoğlu, A.G., Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölü'nden avlanan tatlı su istakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un morfometrik analizleri ile et verimlerinin karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17, 2, 412-423, (2005).
 • Barım, Ö., Keban Baraj Gölü, Çemişgezek Bölgesi tatlı su istakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823’un morfometrik analizi ve et verimi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19, 3, 301-307, (2007).
 • İnanlı, A.G. ve Çoban, Ö.E., Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi’ndeki tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus Esch., 1823) et verimi ve kimyasal kalitesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 79-82, (2007).
 • Büyükçapar, H.M., Alp, A., Kaya, M. ve Çiçek, Y., Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) tatlısu istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun boy-ağırlık ilişkisi ve et verimi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, 1-2, 21-25, (2006).
 • Berber, S. ve Balık, S., Apolyont Gölü (Bursa-Türkiye) tatlısu istakozunun (Astacus leptodactylus eschscholtz, 1823) boy-ağırlık ilişkisi ve et verimi, Journal of Fisheries Sciences.com, 3, 2, 86-99, (2009).
 • Yıldırım, Z.M., Gülyavuz, H. ve Ünlüsayın, M., Eğirdir gölü kerevitlerinin (Astacus leptodacytlus salinus Nordman, 1842) et verimi üzerine bir araştırma, Turkish Journal of Zoology, 21, 101–105, (1997).

Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi

Yıl 2017, Cilt: 19 Sayı: 2, 283 - 295, 24.10.2017
https://doi.org/10.25092/baunfbed.346123

Öz

Bu çalışmada ticari kerevit avcılığının yasak
olduğu Aktaş Gölü'nden yakalanan erkek ve dişi kerevitlerin morfometrik
analizlerinin ve et verimlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 157
adet kerevitin (nerkek= 81 and ndişi= 76) boy dağılımı
incelendi. Hem erkek ve hem de dişi kerevitlerin karapaks uzunlukları ile
ağırlıkları arasında güçlü bir doğrusal ilişkinin olduğu tespit edildi (r=0.962,  r=0.976, r♂+♀=0.9712).
Regresyon analizleri sonucunda elde edilen “b değerleri” erkek kerevitlerde
pozitif, dişi kerevitlerde negatif ve tüm bireylerde ise pozitif allometrik
ağırlık artışının olduğunu gösterdi (b= 3.041, b= 2.954
ve b♂+♀=3.0167). Erkek ve dişi kerevitlerde abdomen et miktarları
ile karapaks uzunlukları arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu görüldü. Erkek
kerevitlerde abdomen et verimlerinin, kıskaç et verimleri ve toplam et
verimlerinin sırasıyla %10.03, % 4.60 ve %14.63 olduğu, dişi kerevitlerde
abdomen et verimlerinin, kıskaç et verimleri ve toplam et verimlerinin
sırasıyla %11.59, % 2.73 ve % 14.32 olduğu belirlendi.

Kaynakça

 • Hogger, J.B., Ecology, population biology and behaviour, in Holdich, D.M. and Lowery, R.S., Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, Chapman and Hall, 114-144, Cambridge, England (1988).
 • Momot, W.T., Redefining the role of crayfish in aquatic ecosystems, Reviews in Fisheries Science, 3, 1, 33-63, (1995).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Holdich, D.M., Meat yields in the introduced crayfish, Pacifastacus leniusculus and Astacus leptodactylus, from British waters, Aquaculture Research, 32, 411-417, (2001).
 • Goddard, J.S., Food and Feeding, Holdich, D.M. and Lowery, R.S., Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, Chapman and Hall, 145-166, Cambridge, England, (1988).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Köprücü, K., An investigation on the vitamin A2, C, E and β-carotene contents of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz., Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12, 2, 277-281, (2000).
 • Skurdal, J. ve Taugbøl, T., Crayfish of commercial importance Astacus, in Holdich, D.M., Biology of Freshwater Crayfish, Blackwell Science, 467-510, Oxford, (2002).
 • Utku, G. ve Harlioğlu, M.M., Status of freshwater crayfish distribution in Thrace region of Turkey, Reviews in Fisheries Science, 18, 1, 1-6, (2009).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Güner, U., A new record of recently discovered crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey, Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 387, 1-5, (2007).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Güner, U., Studies on the recently discovered crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey: morphological analysis and meat yield, Aquaculture Research, 37, 538-542 (2006).
 • Köksal, G., Astacus leptodactylus in Europa, Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, in Holdich, D.M. and Lowery, R.S., Freshwater Crayfish, Biology, Menagement and Exploitation, Chapman and Hall, 365-400, Cambridge, England, 498p, (1988).
 • Bolat, Y., Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus salinus Normdan 1842) populasyon büyüklüğünün tahmini, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, (2001).
 • Burba, B., Investigations of the effects of anthropogenic factors on crayfish behavioural reactions, Freshwater Crayfish, 9, 259-265, (1993).
 • Lodge, D.M. ve Hill, A.M., Factors governing species composition, population size, and productivity of cool-water crayfishes, Nordic Journal Freshwater Research, 69, 111-136, (1994).
 • Harlıoğlu, M.M., Tatlı su istakozu yetiştiriciliği, Fırat Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı, Elazığ, (2004).
 • Mason, J.C., Crayfish production in a small woodland stream, Freshwater Crayfish, 2, 449-479, (1975).
 • Stein, R.A., Sexual dimorphizm in crayfish chelae: functional significance linked to reproductive activites, Canadian Journal of Zoology, 54, 220-227, (1976).
 • Adegboye, D., The “crayfish condition factor”: a tool in crayfish research, Freshwater Crayfish, 5, 3-11, (1983). Skurdal, J., Crayfish Management in the Nordic and Baltic countries, Nordic Journal Freshwater Research, 69, 181-184, (1994).
 • Pursiainen, M., Saarela, M. ve Westman, K., Moulting and growth of the noble crayfish Astacus astacus in an oligotrophic lakle, Freshwater Crayfish, 7, 155-164, (1988).
 • Rhodes, C.P. ve Holdich, D.M., On size and sexuel dimorphism in Austropotamobius pallipes (Lereboullet) – A step in assessing the commercial exploitation potential of the native British freshwater crayfish, Aquaculture, 17, 345-358, (1979).
 • Lindqvist, O.V. ve Lahti, E., On the sexuel dimorphism and condition indexs in the crayfish Astacus astacus L. in Finland, Freshwater Crayfish, 5, 3-11, (1983).
 • Harlıoğlu, M.M., Keban Baraj Gölü Ağın bölgesinde yaşayan tatlı su ıstakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un alt tür teşhisi, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 14, 31-47, (2002).
 • Doğanay, H. ve Zaman, S., Aktaş Gölü ve yakın çevresinin coğrafyası, Türk Coğrafya Dergisi, 46, 23-39, (2006). http://cografyaharita.com/haritalarim/2eturkiye-akarsular-haritasi.png, (19.10.2017).
 • Rhodes, C.P. ve Holdich, D.M., Length-weight relationship, muscle production and proximate composition of the freshwater crayfish Austropotamobius pallipes (Lereboullet), Aquaculture, 37, 107-123, (1984).
 • Harlıoğlu, M.M., The relationships between length-weight, and meat yield of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, in the Ağın Region of Keban Dam Lake, Turkish Journal of Zoology, 23, 3, 949-957, (1999).
 • Romaire, R.P., Forester, J.S. ve Avault, J.V., Length-weight relationships of two commercially important crayfishes of the genus Procambarus, Freshwater Crayfish, 3, 463-470, (1977).
 • Erdemli, A.Ü., Beyşehir, Eğirdir, Akşehir ve Apa baraj gölü tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus Esch., 1823) populasyonları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma, Doğa Bilim Dergisi, 7, 313-318, (1983).
 • Karabatak, M. ve Tüzün, İ., Mogan Gölü'ndeki kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) populasyonunun bazı özellikleri, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Dergisi, 2, 1-34, (1989).
 • Güner, U., Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) kerevitleri Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un bazı morfolojik özellikleri ile büyüme parametreleri, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1, 1, 37-42, (2008).
 • Köksal, G., Biometric analysis on the freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) which is produced in Turkey, relationship between the major body components and meat yield, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26, 3-4, 93-114, (1980).
 • Bolat, Y. ve Aksoylar, M.Y., Eğirdir gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Esch., 1823)’nin uzunluk ağırlık ile karapaks boyu-total boy ilişkileri ve kabuk değiştirme periyodunun saptanması, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2, 10, 26-31, (2003).
 • Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R. ve Uysal, R., Some biological characterics of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir, Turkish Journal of Zoology, 29, 295-300, (2005).
 • Güner, U., Terkos Gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nin bazı morfolojik özellikleri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, 1-2, 163-167, (2006).
 • Yılmaz, E., Harlıoğlu, A.G. ve Yılmaz, A., Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)’nden yakalanan tatlısu ıstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nda ağırlık-uzunluk ilişkisi ve et verimi, Su Ürünleri Dergisi, 28, 3, 75-80, (2011).
 • Köksal, G., Korkmaz, A.Ş. ve Kırkağaç, M., Anakara Dikilitaş Göleti tatlı su istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) populasyonunun incelenmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, 9, 1, 51-58, (2003).
 • Berber, S. ve Balık, S., Manyas Gölü (Balıkesir) tatlı su ıstakozunun (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) bazı büyüme ve morfometrik özelliklerinin belirlenmesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, 1-2, 83-91, (2006).
 • Dartay, M. ve Ateşşahin, Y., A study on catching freshwater crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823, and its some population characteristics, Turkish Journal of Science and Technology, 8, 2, 125-130, (2013).
 • Yüksel, F. ve Duman, E., Keban Baraj Gölü kerevitlerinin (Astacus leptodactylus Esch., 1823) bazı morfolojik özelliklerinin incelenmesi, Journal of Fisheries Sciences.com, 6, 4, 271-281, (2012).
 • Harlıoğlu, M.M. ve Harlıoğlu, A.G., Eğirdir, İznik Gölleri ve Hirfanlı Baraj Gölü'nden avlanan tatlı su istakozu Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’un morfometrik analizleri ile et verimlerinin karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17, 2, 412-423, (2005).
 • Barım, Ö., Keban Baraj Gölü, Çemişgezek Bölgesi tatlı su istakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823’un morfometrik analizi ve et verimi, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19, 3, 301-307, (2007).
 • İnanlı, A.G. ve Çoban, Ö.E., Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi’ndeki tatlı su istakozlarının (Astacus leptodactylus Esch., 1823) et verimi ve kimyasal kalitesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 79-82, (2007).
 • Büyükçapar, H.M., Alp, A., Kaya, M. ve Çiçek, Y., Mamasın Baraj Gölü (Aksaray-Türkiye) tatlısu istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nun boy-ağırlık ilişkisi ve et verimi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, 1-2, 21-25, (2006).
 • Berber, S. ve Balık, S., Apolyont Gölü (Bursa-Türkiye) tatlısu istakozunun (Astacus leptodactylus eschscholtz, 1823) boy-ağırlık ilişkisi ve et verimi, Journal of Fisheries Sciences.com, 3, 2, 86-99, (2009).
 • Yıldırım, Z.M., Gülyavuz, H. ve Ünlüsayın, M., Eğirdir gölü kerevitlerinin (Astacus leptodacytlus salinus Nordman, 1842) et verimi üzerine bir araştırma, Turkish Journal of Zoology, 21, 101–105, (1997).
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makale
Yazarlar

Önder Aksu

Gülderen Kurt Kaya

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 24 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 19 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aksu, Ö., & Kurt Kaya, G. (2017). Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 283-295. https://doi.org/10.25092/baunfbed.346123
AMA Aksu Ö, Kurt Kaya G. Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi. BAUN Fen. Bil. Enst. Dergisi. Ekim 2017;19(2):283-295. doi:10.25092/baunfbed.346123
Chicago Aksu, Önder, ve Gülderen Kurt Kaya. “Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) Kerevitlerinin (Astacus Leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık Uzunluk ilişkisi Ve Et Verimi”. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19, sy. 2 (Ekim 2017): 283-95. https://doi.org/10.25092/baunfbed.346123.
EndNote Aksu Ö, Kurt Kaya G (01 Ekim 2017) Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19 2 283–295.
IEEE Ö. Aksu ve G. Kurt Kaya, “Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi”, BAUN Fen. Bil. Enst. Dergisi, c. 19, sy. 2, ss. 283–295, 2017, doi: 10.25092/baunfbed.346123.
ISNAD Aksu, Önder - Kurt Kaya, Gülderen. “Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) Kerevitlerinin (Astacus Leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık Uzunluk ilişkisi Ve Et Verimi”. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 19/2 (Ekim 2017), 283-295. https://doi.org/10.25092/baunfbed.346123.
JAMA Aksu Ö, Kurt Kaya G. Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi. BAUN Fen. Bil. Enst. Dergisi. 2017;19:283–295.
MLA Aksu, Önder ve Gülderen Kurt Kaya. “Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) Kerevitlerinin (Astacus Leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık Uzunluk ilişkisi Ve Et Verimi”. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 19, sy. 2, 2017, ss. 283-95, doi:10.25092/baunfbed.346123.
Vancouver Aksu Ö, Kurt Kaya G. Aktaş Gölü (Ardahan, Türkiye) kerevitlerinin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ağırlık uzunluk ilişkisi ve et verimi. BAUN Fen. Bil. Enst. Dergisi. 2017;19(2):283-95.