PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EDEBİ ELEŞTİRİ VE ELEŞTİREL HERMENÖTİK

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 170 - 181, 01.12.2014

Öz

Kaynakça

  • Jonathan, Roberge, 2011, What Is Critical Hermeneutics, ª The Author(s) 2011 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions. nav DOI: 10.1177/0725513611411682 the.sagepub.com
  • Kinsella, E.A, 2006, ‘Hermeneutics and critical hermeneutics: exploring possibilities within the art of interpretation’, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 7(3), Art. 19, view/145/319, accessed 28 May 2013.
  • Wheeler, Kathllen M., 2011, Romantizm Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon, Çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yay., İstanbul

EDEBİ ELEŞTİRİ VE ELEŞTİREL HERMENÖTİK

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 170 - 181, 01.12.2014

Öz

Edebi eleştirinin üzerine oturduğu temel, anlama ve yorumlama etkinliğidir. Hermenötik kuramları işte bu gereksinime karşılık vermek üzere vardır. Edebi eleştiri ile hermenötik arasındaki bu doğal yakınlık edebiyat alanında yeterli ölçüde değerlendirilmiş değildir. Hangi eleştiri okulu olursa olsun edebi eleştirinin hermenötik çalışmalarından sağlayacağı kazanımlar çok fazladır. Yorum ve anlama etkinliklerine dil ve metin bağlamından kopmadan yanıt arayan bir hermenötik kavrayışı her şeyden önce edebiyata ve edebi eleştiriye hizmet edecektir. Eleştirel hermenötik ve genel olarak hermenö- tik, bir edebi eleştiri okulu olarak değilse de edebi eleştirinin zemini olarak anlama ve yorumlama uğraşılarına yön verebilecek imkânlar sunmaktadır. Bu imkânların neler olabileceğini değerlendirmek ve edebi eleştiri yaklaşımlarına yeni ufuklar kazandırmak üzere edebi eleştiri geleneklerinden çok daha eski ve köklü bir geleneğe sahip olan hermenötiği yakından tanımakla mümkündür

Kaynakça

  • Jonathan, Roberge, 2011, What Is Critical Hermeneutics, ª The Author(s) 2011 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions. nav DOI: 10.1177/0725513611411682 the.sagepub.com
  • Kinsella, E.A, 2006, ‘Hermeneutics and critical hermeneutics: exploring possibilities within the art of interpretation’, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 7(3), Art. 19, view/145/319, accessed 28 May 2013.
  • Wheeler, Kathllen M., 2011, Romantizm Pragmatizm ve Dekonstrüksiyon, Çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yay., İstanbul

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet A. AKINCI Bu kişi benim


Prof. Dr. Yakup ÇELİK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akıncı, M. A. & Çelik, P. D. Y. (2014). EDEBİ ELEŞTİRİ VE ELEŞTİREL HERMENÖTİK . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 170-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15929/167523