Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Adına Sahibi

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI

Bülent Ecevit Üniversitesi

EDİTÖR

EDİTÖR 

Doç. Dr.
Murat AKIN

İletişim: murat.akin@beun.edu.tr

Konular: İlahiyat 

Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Yardımcı Editör

Arş. Gör. Dr. 

Halil ORTAKÇI

İletişim: halil.ortakci@beun.edu.tr    

Konular: İlahiyat

Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

Alan Editörleri (Temel İslam Bilimleri Bölümü)

Alan Editör Yardımcısı (Temel İslam Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Adem GÖRMÜŞ

ademgormus@yandex.com.

Konular: İlahiyat

Kurum:Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat FakültesiArş. Gör. Salih ERDEN

salih.erden@beun.edu.tr    

Konular: İlahiyat

Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Arş. Gör. Yasemin HOLOĞLU AKDOĞAN

yasemin.hologlu@beun.edu.tr   

Konular: İlahiyat

Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Fatmanur DİKMEN

fnur227@gmail.com    

Konular: İlahiyat

Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Arş. Gör. Mustafa DİKMEN

mustafadikmen1617@gmail.com    

Konular: İlahiyat

Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi)


Prof. Dr. Ali KÖSE (Marmara Üniversitesi)


Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA (İstanbul Üniversitesi)


Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ (Bursa Uludağ Üniversitesi)


Prof. Dr. Seyfullah KARA (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Hasan MEYDAN (Sakarya Üniversitesi)


Doç. Dr. Harun SAVUT (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Recep ÇETİNTAŞ (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Murat AKIN (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Ali ARSLAN (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Salih AYBEY (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÇETİN (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Emre YILMAZ (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Bahattin TURGUT (Kocaeli Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Zeki YAKA (Akdeniz Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Ali SOYLU (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniversitesi)


Prof. Dr. Ahmet İNAM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)


Prof. Dr. Ali KÖSE (Marmara Üniversitesi)


Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA (İstanbul Üniversitesi)


Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ (Uludağ Üniversitesi)


Prof. Dr. Celal TÜRER (Ankara Üniversitesi)


Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER (Karabük Üniversitesi)


Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)


Prof. Dr. Oliver LEAMAN (Kentucky Üniversitesi)


Prof. Dr. Seyfullah KARA (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Ali ARSLAN (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Harun SAVUT (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Recep ÇETİNTAŞ (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Hasan MEYDAN (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Murat Akın (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Doç. Dr. Saim KAYADİBİ (Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TÜRKOĞLU (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Zeki YAKA (Akdeniz Üniversitesi)


Dr. Öğr. Üyesi Ali SOYLU (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)