Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Adına Sahibi

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI

Bülent Ecevit Üniversitesi

EDİTÖR

EDİTÖR 

Dr. Öğretim Üyesi 

Behram HASANOV

İletişim: behram79@hotmail.com

Konular: İlahiyat 

Kurum: Bülent Ecevit Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi

Murat AKIN

İletişim: murat.akin@beun.edu.tr

Konular: İlahiyat

Kurum: Bülent Ecevit Üniversitesi 

Alan Editörleri (Temel İslam Bilimleri Bölümü)

Alan Editör Yardımcısı (Temel İslam Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Adem GÖRMÜŞ

ademgormus@yandex.com.

Konular: İlahiyat

Kurum: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat FakültesiArş. Gör. Halil ORTAKÇI

halil.ortakci@beun.edu.tr    

Konular: İlahiyat

Kurum: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Fatmanur DİKMEN

fnur227@gmail.com    

Konular: İlahiyat

Kurum: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Arş. Gör. Mustafa DİKMEN

mustafadikmen1617@gmail.com    

Konular: İlahiyat

Kurum: Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

adnan.demircan@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. Ali KÖSE    

alikose@marmara.edu.tr    

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA

bacetinkaya@gmail.com   

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

bkemikli@gmail.com    

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Doç. Dr. Hasan MEYDAN

hasanmeydan77@gmail.com    

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Doç. Dr. Harun SAVUT

harun.savut@beun.edu.tr

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Behram HASANOV

behram79@hotmail.com

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLAN

ali.arslan@beun.edu.tr

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇETİNTAŞ

recep.cetintas@beun.edu.tr    

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Tahyr ASHYROV

tahir.ashirov@beun.edu.tr    

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Murat AKIN

murat.akin@beun.edu.tr

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Salih AYBEY

salih.aybey@beun.edu.tr    

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Orazsahet ORAZHOV

orazsahet.orazhov@beun.edu.tr

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÇETİN

nuran.cetin@beun.edu.tr

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Şemsettin IŞIK

semsettin.isik@beun.edu.tr

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Emre YILMAZ

emre.yilmaz@beun.edu.tr

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Zeki YAKA

zekiyelten@hotmail.com    

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan Demircan

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. Celal TÜRER

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. Ali KÖSE

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER 

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Prof. Dr. Olivier LEAMAN

Kentucky University


Doç. Dr. Hasan MEYDAN

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Doç. Dr. Saim KAYADİBİ

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi


Doç. Dr. Harun SAVUT

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Behram HASANOV

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Murat AKIN

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLAN

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Dr. Öğr. Üyesi Zeki YAKA

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi