Dergi Kurulları

Sahibi

Adli Sosyal Bilimler, Coğrafya Eğitimi Müfredatı ve Pedagojisi

Editör

Doç. Dr. Metin IŞIK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4577-0095 Türkiye Web
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış

Sekreterya

Arş. Gör. Özgür YILMAZ Bitlis Eren Üniversitesi 0000-0001-7559-7583 Türkiye
Uluslararası İlişkiler

İngilizce Dil Editörü

Dr. Arş. Gör. Yunus SAVAŞ Bitlis Eren Üniversitesi Türkiye
Uluslararası İktisat

Türkçe Dil Editörü

Arş. Gör. Mustafa ATEŞ BITLIS EREN UNIVERSITY 0000-0003-4336-0391 Türkiye
Uluslararası İlişkiler

Yazı İşleri Sorumlusu

Arş. Gör. Çağrı SEVİNÇLİ Bitlis Eren Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Türkiye
Ceza Hukuku, Hukuk ve Yasal Çalışmalar

İndex Editörü

Arş. Gör. Erhan ERGİN BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6281-3654 Türkiye
Finansal Öngörü ve Modelleme, Davranışsal Finans

Derleme ve Mizanpaj

Dr. Hakan KAYA BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9084-6987 Türkiye
İktisat Teorisi, Para Politikası, Enflasyon, Makro İktisat

Grafik ve Tasarım Sorumlusu

Arş. Gör. Çağlar ÇAKIR BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0092-9448 Türkiye
Uluslararası İlişkiler

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.