Amaç ve Kapsam

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi alanda mevcut bilginin geliştirilmesine, yeni bilginin oluşturulmasına ve bu bilginin ilgili çevrelere sunulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Dergi,  işletme bilim dalının yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, ticaret hukuku, halkla ilişkiler gibi farklı alanlarında ve ayrıca işletme bilimi ile bağlantılı olarak istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması, iktisat gibi alanlarda üretilmiş bilimsel makalelere yer vermektedir.   


Yayımlanma Ayları
Nisan Ekim