ISSN: 2602-4403
e-ISSN: 2667-4963
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kapak Resmi
 

Bilim Armonisi Dergisi, 2018 yılında Antalya Valiliği oluru ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş hakemli bir dergidir. Bilim Armonisi’ nin amacı özellikle Lise dengi okullar, Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans seviyesinde yer alan gençlerimizi bilimsel camia ve bilimsel misyon ile tanıştırmak, kendilerini, fikirlerini ifade edebilecekleri ve çalışmalarını paylaşabilecekleri evrensel bilim ve etik kurallarına dayalı bir bilimsel yayın ortamı hazırlamaktır. Bu kapsamda kurulan ilk bilimsel hakemli dergi olan Bilim Armonisi' nde,  bilimsel makalelerin yanında sanat eserleri de yayımlanarak Bilim ve Sanat aynı platformda buluşturulmuştur. Böylelikle, gençlerimizin hayal güçlerini kullandıkları, daha üretken oldukları dönemde onlara çalışmalarını yayımlamaları için fırsatlar sunmak istiyoruz.

Yılda iki kez yayımlanacak olan Bilim Armonisi Dergisi' nde yayımlanan yazıların ve sanat eserlerinin bilimsel, hukuki sorumluluğu eser sahiplerine aittir. Makaleler ve sanat eserleri en az iki hakem uzmanına gönderilerek "Yayımlanabilir" onayından sonra Yayın Kurulu' nun son kararı ile yayımlanır. Gönderilen eserler yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yayım dili Türkçe olup dergide yer alan bütün eserlerin yayım hakları Bilim Armonisi Dergisi' ne aittir. Yayımcının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz.  

2024 - Cilt: 6 Sayı: 2

Sanat ve Edebiyat

1. BİÇARE

Diğer

3. VEYSEL

Diğer

4. SULU BOYA ÇALIŞMASI... GALATA KULESİ