BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 1, 95 - 106, 01.05.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı, sosyal görünüş kaygısı ile utangaçlık arasındaki
ilişkileri incelemektir. Çalışma, ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür.
Çalışma grubunu, 17-23 yaşları arasında 141 kadın ve 122 erkek olmak
üzere toplam 263 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı
olarak, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği ve Utangaçlık Ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, korelasyon ve basit regresyon
analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, sosyal
görünüş kaygısı, utangaçlığı anlamlı ve pozitif yönde açıkladığı bulunmuştur. Araştırma sonuçlarında sosyal görünüş kaygısı, utangaçlığı açıklayan önemli değişken olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Carducci, J. B. (2000). Shyness: The new solution. Psychology Today, 33
 • (1), 38-46.
 • Cheek, M.J. ve Buss, H.A. (1981). Shyness and sociability. Journal of Personality
 • and social Psychology, 41 (2), 330-339.
 • Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (1990). Body images: Development, deviance,
 • and change. New York: Guilford Press.
 • Cash, T. F. (2002). Cognitive-behavioral perspectives on body image. In
 • T. F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.), Body ımage: A handbook of theory,
 • research, and clinical practice (pp. 38–46). New York: Guilford Press.
 • Cash, T. F. (2004). Body image: Past, present and future. An İnternational
 • Journal of Research. 1, 1-5.
 • Çınar, H., & Keskin, N. (2015). Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısının
 • öğrenim yeri tercihlerine etkisi. Electronic Journal of Vocational
 • Colleges, 14, 457-464.
 • Demir, A., & Koydemir, S. (2008). Shyness and cognitions: An examination
 • of turkish university students. The Journal Of Psychology,
 • (6), 633-644
 • Demirbaş, E. (2009). Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının
 • fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi. Yüksek Lisans
 • Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Doğan, T. 2010. “Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin türkçe uyarlaması:
 • Geçerlik ve güvenirlik çalışması.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Dergisi 39: 151-159.
 • Erozkan, A. (2009). The relationship between humour styles and shyness:
 • an investigation of Turkish university students. Cypriot Journal
 • of Educational Sciences, 4(2), 87-96.
 • Güngör, A. (2001). Utangaçlık ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik
 • çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,
 • (2), 17–22.
 • Hart, T. A., D. B. Flora, S. A. Palyo, D. M. Fresco, C. Holle and R. G. Heimberg.
 • (2008). Development and examination of the social appearance
 • anxiety scale. Assessment 15, 48–59. doi:10.1177/1073191107306673.
 • Haynes-Clements, L. A., & Avery, A. W. (1984). A cognitive-behavioral
 • approach to social skills training with shy persons. Journal Of Clinical
 • Psychology, 40, 710-713.
 • Henderson, L & Zimbardo, F.G. (1998) Shyness. encyclopedia of mental
 • health . San Diego: Academic Press.
 • Henderson, L., & Zimbardo, P. (2001). Shyness, social anxiety, and social
 • phobia. In S. G.
 • Hofmann & P. M. DiBartolo (Eds.), From anxiety to social phobia: Multiple
 • perspectives (pp. 46-85). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Johnson, J. E., Aikman, K. O., Danner, C. C., & Elling, K. A. (1995). Attributions
 • of shy persons in romantic relationships. Journal of clinical
 • psychology, 51(4), 532-536.
 • Leary, M. R., & Kowalski, R. M. (1995). Social anxiety. New York: Guilford.
 • Moe, B. (1999). Understanding the causes of a negative body ımaje. The
 • Rozen PublishingGroup, Inc/Newyork.
 • Pilkonis, P. A. (1977b). The behavioral consequences of shyness. Journal
 • of Personality, 45(4), 596-611.
 • Ponti, L., & Tani, F. (2015). Shyness and psychological adjustment: the
 • moderating role of friendship relationships. Journal of Psychopathology,
 • , 30-39.
 • Umeh, C. S. (2013). assessment and management of shyness using group
 • cognitive behavioural therapy among selected nigerian adolescents.
 • Ife Psychologia, 21(3), 268.
 • Yüksel, G. (2003) Üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerini etkileyen
 • faktörler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 37-57.
Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 1, 95 - 106, 01.05.2016

Öz

Kaynakça

 • Carducci, J. B. (2000). Shyness: The new solution. Psychology Today, 33
 • (1), 38-46.
 • Cheek, M.J. ve Buss, H.A. (1981). Shyness and sociability. Journal of Personality
 • and social Psychology, 41 (2), 330-339.
 • Cash, T. F., & Pruzinsky, T. (1990). Body images: Development, deviance,
 • and change. New York: Guilford Press.
 • Cash, T. F. (2002). Cognitive-behavioral perspectives on body image. In
 • T. F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.), Body ımage: A handbook of theory,
 • research, and clinical practice (pp. 38–46). New York: Guilford Press.
 • Cash, T. F. (2004). Body image: Past, present and future. An İnternational
 • Journal of Research. 1, 1-5.
 • Çınar, H., & Keskin, N. (2015). Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısının
 • öğrenim yeri tercihlerine etkisi. Electronic Journal of Vocational
 • Colleges, 14, 457-464.
 • Demir, A., & Koydemir, S. (2008). Shyness and cognitions: An examination
 • of turkish university students. The Journal Of Psychology,
 • (6), 633-644
 • Demirbaş, E. (2009). Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının
 • fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi. Yüksek Lisans
 • Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Doğan, T. 2010. “Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin türkçe uyarlaması:
 • Geçerlik ve güvenirlik çalışması.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Dergisi 39: 151-159.
 • Erozkan, A. (2009). The relationship between humour styles and shyness:
 • an investigation of Turkish university students. Cypriot Journal
 • of Educational Sciences, 4(2), 87-96.
 • Güngör, A. (2001). Utangaçlık ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik
 • çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,
 • (2), 17–22.
 • Hart, T. A., D. B. Flora, S. A. Palyo, D. M. Fresco, C. Holle and R. G. Heimberg.
 • (2008). Development and examination of the social appearance
 • anxiety scale. Assessment 15, 48–59. doi:10.1177/1073191107306673.
 • Haynes-Clements, L. A., & Avery, A. W. (1984). A cognitive-behavioral
 • approach to social skills training with shy persons. Journal Of Clinical
 • Psychology, 40, 710-713.
 • Henderson, L & Zimbardo, F.G. (1998) Shyness. encyclopedia of mental
 • health . San Diego: Academic Press.
 • Henderson, L., & Zimbardo, P. (2001). Shyness, social anxiety, and social
 • phobia. In S. G.
 • Hofmann & P. M. DiBartolo (Eds.), From anxiety to social phobia: Multiple
 • perspectives (pp. 46-85). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Johnson, J. E., Aikman, K. O., Danner, C. C., & Elling, K. A. (1995). Attributions
 • of shy persons in romantic relationships. Journal of clinical
 • psychology, 51(4), 532-536.
 • Leary, M. R., & Kowalski, R. M. (1995). Social anxiety. New York: Guilford.
 • Moe, B. (1999). Understanding the causes of a negative body ımaje. The
 • Rozen PublishingGroup, Inc/Newyork.
 • Pilkonis, P. A. (1977b). The behavioral consequences of shyness. Journal
 • of Personality, 45(4), 596-611.
 • Ponti, L., & Tani, F. (2015). Shyness and psychological adjustment: the
 • moderating role of friendship relationships. Journal of Psychopathology,
 • , 30-39.
 • Umeh, C. S. (2013). assessment and management of shyness using group
 • cognitive behavioural therapy among selected nigerian adolescents.
 • Ife Psychologia, 21(3), 268.
 • Yüksel, G. (2003) Üniversite öğrencilerinin utangaçlık düzeylerini etkileyen
 • faktörler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 37-57.
Toplam 57 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Kara

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kara, A. (2016). Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 95-106.
AMA Kara A. Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Eylül 2016;6(1):95-106.
Chicago Kara, Ahmet. “Sosyal Görünüş Kaygısı Ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6, sy. 1 (Eylül 2016): 95-106.
EndNote Kara A (01 Eylül 2016) Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6 1 95–106.
IEEE A. Kara, “Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sy. 1, ss. 95–106, 2016.
ISNAD Kara, Ahmet. “Sosyal Görünüş Kaygısı Ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 6/1 (Eylül 2016), 95-106.
JAMA Kara A. Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6:95–106.
MLA Kara, Ahmet. “Sosyal Görünüş Kaygısı Ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sy. 1, 2016, ss. 95-106.
Vancouver Kara A. Sosyal Görünüş Kaygısı ile Utangaçlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;6(1):95-106.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.