Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM ÖRNEĞİ OLARAK RUM DANSLARI VE DANS MÜZİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 15 - 25, 20.04.2020

Öz

Kültür dinamik bir yapıya sahiptir ve sürekli değişmektedir. Kültürel etkileşim, kültürel unsurların ana vatanından farklı coğrafyalara yayılmasıyla gerçekleşir. Bu durum dünya üzerindeki tüm toplumlar için geçerlidir. Herhangi bir zamanda aynı coğrafyayı paylaşmış halkların benzer kültürel mirasa sahip olmaları bu sebeple olağandır.

Bu çalışmada; geleneksel Rum dansları ve dans müzikleri tarihsel kökenleri ile birlikte incelenmiş, ardından bu çalışmanın örneklemini teşkil eden; Çiftetelli, Zeybek, Kasap Havası ve Sirto dansları ve bu dansların müzikleri kültürel etkileşim bağlamında ele alınmıştır.

Kaynakça

 • BEEKES, R. P. S. (2010). Etymological Dictionary of Greek, Brill, pp. 1260–1264, Boston. https://www.docdroid.net/mgTxkdr/robert-beekes-etymological-dictionary-of-greek-vols-1-2-brill-2010.pdf Erişim Tarihi: 31.01.2020.
 • CROSFIELD, Domini Elliadi (1950). Dances of Greece, London. https://archive.org/details/dancesofgreece00cros/mode/2up Erişim Tarihi: 31.01.2020.
 • ÇOLAKOĞLU SARI, Gözde (2013). Kültürel Kimliğin Girit’teki Üç Sembolü: Lira–Lavta ve Dans, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 3.
 • DEMİRTAŞ, Deniz – SAY, Ozan (2005). İmroz (Gökçeada) Derleme Gezisi Notları, Dans Müzik Kültür / Folklora Doğru, Sayı:66.
 • DERZINEVESI, Habib – KOZANOĞLU, Samet (2016). Kuzey Kıbrıs Danslarında Anadolu Esintisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 47, Aralık.
 • http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi47_pdf/1dil_edebiyat/kozanoglu_samet_habib.pdf Erişim Tarihi: 31.01.2020. FEYZİ, Ahmet (2016). XIX. yüzyıl Bizans Müziği Kuramsal Yapı İfadesinde Geleneksel Türk Müziği Etkileri, ZfWT, Vol. 8, No. 2.
 • HAYWOOD, Christina, 1998, Music And Dance In Angient Greek Society, The Classical Museum Department Of Classics, Dublin, https://www.ucd.ie/classics/t4media/UCD_Classics_Music_%20and_Dance_in_Ancient_Greek_Society_pdf.pdf Erişim Tarihi: 31.01.2020.
 • HUNT, Yvonne, 2004, Traditional Dance in Greek Culture, Atina, Anadolu Çalışmaları Merkezi.
 • HUNT, Yvonne, 1996, Rebetika ya da Rembetika, Dans-Müzik-Kültür, Folklora Doğru, sayı 66, Alan Araştırmaları Dosyası, Ege, (Çev.Kadir Gökgöz) http://www.bufk.boun.edu.tr/?page_id=424 Erişim Tarihi: 31.01.2020.
 • KANOL, Kani (2006). Kıbrıs Halkdanslarının Yakın Geçmişi, Hasder Yayınları, Lefkoşa.
 • KAYAPINAR, Levent (2015). Bizans Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • LEMERLE, Paul (2013). Bizans Tarihi, Çev. Galip Üstün, 6. Baskı, İletişim Yayınlar, İstanbul.
 • MANUEL, Roland (1960). Histoire de la Musique, Encylopedie de la Pleiade, Vol.1, Edition Gallimard, Paris.
 • OSTROGORSKY, Georg (2015). Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • ÖZBİLGİN, Mehmet Öcal. (2004). The Cross Cultural Affects on Today’s West Anatolian Folk Dances, ICTM 23. Uluslararası Etnokoreoloji Sempozyumu, Szeged.
 • PAICH, Slobodan Dan (2005). Magna Graecia/Tarantella. http://www.artship.org/inquiry_paper_magnagraeca.html Erişim Tarihi: 31.01.2020. RODD, Rennell (1892). The Customs and Lore of Modern Greece, London.
 • https://archive.org/details/CustomsLoreModernGreeceRodd330pgs/page/n117 Erişim Tarihi: 31.01.2020. SACHS, Curt (1965). Kısa Dünya Müzik Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 15 - 25, 20.04.2020

Öz

Kaynakça

 • BEEKES, R. P. S. (2010). Etymological Dictionary of Greek, Brill, pp. 1260–1264, Boston. https://www.docdroid.net/mgTxkdr/robert-beekes-etymological-dictionary-of-greek-vols-1-2-brill-2010.pdf Erişim Tarihi: 31.01.2020.
 • CROSFIELD, Domini Elliadi (1950). Dances of Greece, London. https://archive.org/details/dancesofgreece00cros/mode/2up Erişim Tarihi: 31.01.2020.
 • ÇOLAKOĞLU SARI, Gözde (2013). Kültürel Kimliğin Girit’teki Üç Sembolü: Lira–Lavta ve Dans, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 3.
 • DEMİRTAŞ, Deniz – SAY, Ozan (2005). İmroz (Gökçeada) Derleme Gezisi Notları, Dans Müzik Kültür / Folklora Doğru, Sayı:66.
 • DERZINEVESI, Habib – KOZANOĞLU, Samet (2016). Kuzey Kıbrıs Danslarında Anadolu Esintisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 47, Aralık.
 • http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi47_pdf/1dil_edebiyat/kozanoglu_samet_habib.pdf Erişim Tarihi: 31.01.2020. FEYZİ, Ahmet (2016). XIX. yüzyıl Bizans Müziği Kuramsal Yapı İfadesinde Geleneksel Türk Müziği Etkileri, ZfWT, Vol. 8, No. 2.
 • HAYWOOD, Christina, 1998, Music And Dance In Angient Greek Society, The Classical Museum Department Of Classics, Dublin, https://www.ucd.ie/classics/t4media/UCD_Classics_Music_%20and_Dance_in_Ancient_Greek_Society_pdf.pdf Erişim Tarihi: 31.01.2020.
 • HUNT, Yvonne, 2004, Traditional Dance in Greek Culture, Atina, Anadolu Çalışmaları Merkezi.
 • HUNT, Yvonne, 1996, Rebetika ya da Rembetika, Dans-Müzik-Kültür, Folklora Doğru, sayı 66, Alan Araştırmaları Dosyası, Ege, (Çev.Kadir Gökgöz) http://www.bufk.boun.edu.tr/?page_id=424 Erişim Tarihi: 31.01.2020.
 • KANOL, Kani (2006). Kıbrıs Halkdanslarının Yakın Geçmişi, Hasder Yayınları, Lefkoşa.
 • KAYAPINAR, Levent (2015). Bizans Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • LEMERLE, Paul (2013). Bizans Tarihi, Çev. Galip Üstün, 6. Baskı, İletişim Yayınlar, İstanbul.
 • MANUEL, Roland (1960). Histoire de la Musique, Encylopedie de la Pleiade, Vol.1, Edition Gallimard, Paris.
 • OSTROGORSKY, Georg (2015). Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • ÖZBİLGİN, Mehmet Öcal. (2004). The Cross Cultural Affects on Today’s West Anatolian Folk Dances, ICTM 23. Uluslararası Etnokoreoloji Sempozyumu, Szeged.
 • PAICH, Slobodan Dan (2005). Magna Graecia/Tarantella. http://www.artship.org/inquiry_paper_magnagraeca.html Erişim Tarihi: 31.01.2020. RODD, Rennell (1892). The Customs and Lore of Modern Greece, London.
 • https://archive.org/details/CustomsLoreModernGreeceRodd330pgs/page/n117 Erişim Tarihi: 31.01.2020. SACHS, Curt (1965). Kısa Dünya Müzik Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe TURAN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 7 Şubat 2020
Kabul Tarihi 11 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Turan, A. (2020). KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM ÖRNEĞİ OLARAK RUM DANSLARI VE DANS MÜZİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Balkan Müzik ve Sanat Dergisi , 2 (1) , 15-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bmsd/issue/54328/686216

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.