Cilt: 2 Sayı: 2, 15.10.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

İnceleme Makalesi

Çeviri

Sayı Editör Kurulu

Müzik (Diğer), Orkestra Şefliği, Müzik Performansı, Müzik Eğitimi, Klasik Batı Müziğinde Kompozisyon, Performans Sanatları, Klasik Batı Müziğinde Yorumculuk, Müzik, Sanat ve Edebiyat
Öğretim Görevlisi Nilgün İŞCAN Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 0000-0002-7312-9652
Müzik Antropolojisi, Müzikoloji ve Etnomusikoloji, Müzik

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.