Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE ÜFLEMELİ ÇALGILAR ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 26 - 41, 20.04.2020

Öz

Araştırmada, Türkiye'de üflemeli çalgılar alanında yazılan lisansüstü tezler belirlenmiş ve bu tezler ile ilgili bilgiler incelenmiştir. 1991-2019 yılları arasında tamamlanmış olan 230 lisansüstü tez farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma Yüksek Öğretim Kurumu Tez Dokümasyon Merkezine kayıtlı ve erişim izni olan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik düzeyinde tamamlanmış olan tezlerle sınırlı tutulmuştur. Bu araştırma, nitel bir araştırma olup, verilerin toplanmasında doküman analizi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) değerlerinden yararlanılmış ve sonuçlar ilgili tablolarla gösterilmiştir. Araştırma sonucunda üflemeli çalgılar alanında yazılmış olan lisansüstü tezlerin büyük bir kısmının yüksek lisans tezi olduğu, en çok çalışmanın flüt çalgısı ile ilgili olduğu, en çok çalışmanın Gazi Üniversitesi'nde yapıldığı, en çok çalışılan konunun eser inceleme olduğu, yapılan araştırmalarda çoğunlukla nitel yöntemlerin kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Ataman, G. Ö. (2009). Ülkemizde Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 341-352 Baines, A. (1959). Woodwind İnstruments and Their History. Journal of The American Musicological Society. Volume 12 Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388 Bando MYO (2020). Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programı. http:// www.kkk. tsk.tr/Okullar/Bando_Okullari/myo/erasmus/Prgm_Drs_% C4%B0c erik/Uf_Vur_Clg_TUR.html adresinden erişilmiştir. Çeşit, C. (2015). Türkiye'de Viyola Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. 38, 445-462 Hacettepe Üniversitesi (2020). Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı. http://www.konser.hacettepe.edu.tr/sayfa/bolumler/uflemelivurmalicalgilar ASD adresinden erişilmiştir. Uçan, A. (2005). Müzik Eğitimi. Ankara: Evrensel Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 7. Baskı, Tıpkı Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık. YÖK (2016). Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine dair İlkeler. https://docplayer.biz.tr/45475416-Lisansustu-egitim-ogretim- programi-acilmasi-ve-yurutulmesine-dair-ilkeler.html adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hamza ÜSTÜN (Sorumlu Yazar)
Dr.
0000-0001-8084-7946
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2020
Başvuru Tarihi 27 Mart 2020
Kabul Tarihi 11 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Üstün, H. (2020). TÜRKİYE'DE ÜFLEMELİ ÇALGILAR ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ . Balkan Müzik ve Sanat Dergisi , 2 (1) , 26-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bmsd/issue/54328/710428

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.