Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2, 155 - 163, 28.06.2019

Öz

ÖZET
Amaç: Bölümümüze gastroözefagial reflü hastalığı şüphesiyle gastroözefagial reflü sintigrafisi (GERS) için
refere edilmiş infantlarda ve çocuklarda gastroözefagial reflü varlığının yanı sıra ilk reflü zamanı, reflü episodu
sayısı, reflü indeksi (RI), gastrik boşalma yüzdesi, ve gastrik boşalma yarı zamanını retrospektif olarak
değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntemler: 2007-2019 Yılları arasında GERS çekilmiş infantların ve çocukların verileri tekrar değerlendirildi.
Tüm hastalarin dinamik GERS görüntüleri öncelikle vizüel olarak değerlendirildi. Sonrasında özefagus,
mide ve gastrointestinal sistem dışı alanlara çizilen belli alanların, alınan tüm görüntüler üzerine
eklenmesi ile zaman-radyoaktivite değişim grafikleri oluşturuldu (Figür 1). Elde edilen veriler istatistiksel
olarak değerlendirildi.
Bulgular: Toplam 208 çocuk hastanın %38.5’i reflü pozitif (80/208) olarak değerlendirildi. Hastalar reflü
episodu sayısına göre sınıflandırıldılar. Reflü sınıfı ile gastrik boşalma yarı zamanı arasında pozitif korelasyon
(p<0.001, r= 0.274) ve reflü sınıfı ile gastrik boşalma yüzdesi arasında negatif korelasyon (p<0.001, r=
-0.259) bulundu. İlk reflü zamanları arasında veya RI’leri arasında gruplar arası farklılık saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: Çalışmamızda her iki grupta da fazla sayıda reflüsü olan hastalarda gastrik boşalma yarı zamanının
uzadığını ve gastrik boşalma yüzdesinin de azaldığını saptadık. Ancak, gruplar arası gastrik boşalma
yarı zamanları veya gastrik boşalma yüzdeleri arası farklılık saptanmadı. Buna bağlı olarak, yaş gruplardan
bağımsız olarak, GERS değerlendirmesi yapılırken vizüel değerlendirmenin yanı sıra gastrik boşalma yarı
zamanının ve gastrik boşalma yüzdesinin kantifikasyonun tanıya katkıda bulunmayı sağlar.
Anahtar Kelimeler: Gaströzefageal Reflü Sintigrafisi; Gastroözefagial Reflü Hastalığı; Gastrik Boşalma
ABSTRACT
Aim: Our goal was to evaluate the gastric emptying time in either reflux positive and negative children; and
also the first reflux time, the number of reflux episodes in scintigraphy, reflux index (RI), and gastric emptying
half time for liquids in infants and in children who were referred to our department for gastroesophageal
reflux scintigraphy (GERS) with suspicion of gastroesophageal reflux disease (GERD).
Material and Methods: Dynamic GERS images were first evaluated visually and then regions of interests
(ROI) were drawn on esophagus, stomach and background. Time-activity curves were generated and
obtained values were statistically evaluated.
Results: Among 208 patients 38.5 % of the patients were reflux positive (80/208). There was a positive
correlation between degree of reflux and gastric emptying half-time (p<0.001, r= 0.274) and there was
a negative correlation between the degree of reflux and the gastric emptying percentages (p<0.001, r=
-0.259). There were no significant differences between first reflux time and the reflux grades of patients
and also there were no significant differences between RI and reflux grades of patients (p>0.05).
Conclusion: Our results show, in all groups, patients with a high number of reflux episodes have longer
gastric emptying half-time with lower gastric emptying percentages. However, between groups, no
significant difference was found in terms of gastric emptying percentage or gastric emptying half-time.
Consequently, independently of age groups, quantitative analysis of GERS should include both the visual
analysis of the reflux and also the quantification of gastric emptying half time, gastric emptying percentage
which may contribute diagnosis.
Keywords: Gastroesophageal Reflux Scintigraphy; Gastroesophageal Reflux Disease; Gastric Emptying

Kaynakça

  • 1. Yılmaz Ö, Kasırga E, Yüksel H. Çocukluk Döneminde Gastroözofageal Reflü Hastalığı. Turk Klin J Pediatr. 2006;15(2):66–72. 2. Kızılkan NU, Bozkurt MF, Temizel INS, Demir H, Yüce A, Caner B, et al. Comparison of multichannel intraluminal impedance-pH monitoring and reflux scintigraphy in pediatric patients with suspected gastroesophageal reflux. World J Gastroenterol. 2016;22(43):9595. 3. Davies RP, Morris LL, Savage JP, Davidson GP, Freeman JK. Gastro-oesophageal reflux: the role of imaging in diagnosis and management. Australas Radiol. 1987;31(2):157. 4. Puranik AD, Nair G, Aggarwal R, Bandyopadhyay A, Shinto A, Zade A. Scintigraphic scoring system for grading severity of gastro-esophageal reflux on 99mTc sulfur colloid gastro-esophageal reflux scintigraphy: A prospective study of 39 cases with pre and post treatment assessment. Indian J Nucl Med IJNM Off J Soc Nucl Med India. 2013;28(2):79. 5. Vardar R, Keskin M. Indications of 24-h esophageal pH monitoring, capsule pH monitoring, combined pH monitoring with multichannel impedance, esophageal manometry, radiology and scintigraphy in gastroesophageal reflux disease? Turk J Gastroenterol Off J Turk Soc Gastroenterol. 2017 Dec;28(Suppl 1):S16–21. 6. Abell TL, Camilleri M, Donohoe K, Hasler WL, Lin HC, Maurer AH, et al. Consensus recommendations for gastric emptying scintigraphy: a joint report of the American Neurogastroenterology and Motility Society and the Society of Nuclear Medicine. Am J Gastroenterol. 2008;103(3):753. 7. Mariani G, Boni G, Barreca M, Bellini M, Fattori B, AlSharif A, et al. Radionuclide gastroesophageal motor studies. J Nucl Med. 2004;45(6):1004–1028. 8. van der Pol RJ, Smits MJ, Venmans L, Boluyt N, Benninga MA, Tabbers MM. Diagnostic accuracy of tests in pediatric gastroesophageal reflux disease. J Pediatr. 2013;162(5):983–987. 9. Caldaro T, Garganese MC, Torroni F, Ciofetta G, De Angelis P, Di Abriola GF, et al. Delayed gastric emptying and typical scintigraphic gastric curves in children with gastroesophageal reflux disease: could pyloromyotomy improve this condition? J Pediatr Surg. 2011;46(5):863–869. 10. Soykan I, Lin Z, Jones S, Chen J, McCallum RW. Gastric myoelectrical activity, gastric emptying and correlations with dyspepsia symptoms in patients with gastroesophageal reflux. J Investig Med Off Publ Am Fed Clin Res. 1997;45(8):483–487.

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2, 155 - 163, 28.06.2019

Öz

Kaynakça

  • 1. Yılmaz Ö, Kasırga E, Yüksel H. Çocukluk Döneminde Gastroözofageal Reflü Hastalığı. Turk Klin J Pediatr. 2006;15(2):66–72. 2. Kızılkan NU, Bozkurt MF, Temizel INS, Demir H, Yüce A, Caner B, et al. Comparison of multichannel intraluminal impedance-pH monitoring and reflux scintigraphy in pediatric patients with suspected gastroesophageal reflux. World J Gastroenterol. 2016;22(43):9595. 3. Davies RP, Morris LL, Savage JP, Davidson GP, Freeman JK. Gastro-oesophageal reflux: the role of imaging in diagnosis and management. Australas Radiol. 1987;31(2):157. 4. Puranik AD, Nair G, Aggarwal R, Bandyopadhyay A, Shinto A, Zade A. Scintigraphic scoring system for grading severity of gastro-esophageal reflux on 99mTc sulfur colloid gastro-esophageal reflux scintigraphy: A prospective study of 39 cases with pre and post treatment assessment. Indian J Nucl Med IJNM Off J Soc Nucl Med India. 2013;28(2):79. 5. Vardar R, Keskin M. Indications of 24-h esophageal pH monitoring, capsule pH monitoring, combined pH monitoring with multichannel impedance, esophageal manometry, radiology and scintigraphy in gastroesophageal reflux disease? Turk J Gastroenterol Off J Turk Soc Gastroenterol. 2017 Dec;28(Suppl 1):S16–21. 6. Abell TL, Camilleri M, Donohoe K, Hasler WL, Lin HC, Maurer AH, et al. Consensus recommendations for gastric emptying scintigraphy: a joint report of the American Neurogastroenterology and Motility Society and the Society of Nuclear Medicine. Am J Gastroenterol. 2008;103(3):753. 7. Mariani G, Boni G, Barreca M, Bellini M, Fattori B, AlSharif A, et al. Radionuclide gastroesophageal motor studies. J Nucl Med. 2004;45(6):1004–1028. 8. van der Pol RJ, Smits MJ, Venmans L, Boluyt N, Benninga MA, Tabbers MM. Diagnostic accuracy of tests in pediatric gastroesophageal reflux disease. J Pediatr. 2013;162(5):983–987. 9. Caldaro T, Garganese MC, Torroni F, Ciofetta G, De Angelis P, Di Abriola GF, et al. Delayed gastric emptying and typical scintigraphic gastric curves in children with gastroesophageal reflux disease: could pyloromyotomy improve this condition? J Pediatr Surg. 2011;46(5):863–869. 10. Soykan I, Lin Z, Jones S, Chen J, McCallum RW. Gastric myoelectrical activity, gastric emptying and correlations with dyspepsia symptoms in patients with gastroesophageal reflux. J Investig Med Off Publ Am Fed Clin Res. 1997;45(8):483–487.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Aylin AKBULUT>

0000-0003-4665-7895


Gökhan KOCA Bu kişi benim


Nur AYDINBELGE Bu kişi benim


Eda Özge YAZGAN Bu kişi benim


Koray DEMİREL Bu kişi benim


Meliha KORKMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip584004, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Yozgat Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, number = {2}, pages = {155 - 163}, title = {İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children}, key = {cite}, author = {Akbulut, Aylin and Koca, Gökhan and Aydınbelge, Nur and Yazgan, Eda Özge and Demirel, Koray and Korkmaz, Meliha} }
APA Akbulut, A. , Koca, G. , Aydınbelge, N. , Yazgan, E. Ö. , Demirel, K. & Korkmaz, M. (2019). İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children . Bozok Tıp Dergisi , HAZİRAN Cilt: 9 Sayı: 2 , 155-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/46461/584004
MLA Akbulut, A. , Koca, G. , Aydınbelge, N. , Yazgan, E. Ö. , Demirel, K. , Korkmaz, M. "İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children" . Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 155-163 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/46461/584004>
Chicago Akbulut, A. , Koca, G. , Aydınbelge, N. , Yazgan, E. Ö. , Demirel, K. , Korkmaz, M. "İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 155-163
RIS TY - JOUR T1 - İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children AU - AylinAkbulut, GökhanKoca, NurAydınbelge, Eda ÖzgeYazgan, KorayDemirel, MelihaKorkmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 163 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children %A Aylin Akbulut , Gökhan Koca , Nur Aydınbelge , Eda Özge Yazgan , Koray Demirel , Meliha Korkmaz %T İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Akbulut, Aylin , Koca, Gökhan , Aydınbelge, Nur , Yazgan, Eda Özge , Demirel, Koray , Korkmaz, Meliha . "İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children". Bozok Tıp Dergisi 9 / 2 (Haziran 2019): 155-163 .
AMA Akbulut A. , Koca G. , Aydınbelge N. , Yazgan E. Ö. , Demirel K. , Korkmaz M. İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(2): 155-163.
Vancouver Akbulut A. , Koca G. , Aydınbelge N. , Yazgan E. Ö. , Demirel K. , Korkmaz M. İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(2): 155-163.
IEEE A. Akbulut , G. Koca , N. Aydınbelge , E. Ö. Yazgan , K. Demirel ve M. Korkmaz , "İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Gastroesophageal Reflux Disease Evaluation by Gastroesophageal Reflux Scintigraphy in Infants and in Children", Bozok Tıp Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 155-163, Haz. 2019
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi