Cilt: 8 - Sayı: 4, 15.12.2018

Yıl: 2018

Orjinal Çalışma

Araştırma Makalesi

3. SAKRUM KEMİĞİNİN MORFOMETRİK DEĞERLENDİRİLMESİ Morphometric Evaluation of the Sacrum

Araştırma Makalesi

7. ACİL SERVİSTE DÜZENLENEN ADLİ RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Judical Reports Prepared in the Emergency Department

Araştırma Makalesi

8. ARTER TAMİRİNDE N-BUTİL-2-SİYANOAKRİLAT (HİSTOAKRİL) KULLANIMI The Using of N-butyl-2-cyanoacrylate (Histoacryl) at Artery Mending

Araştırma Makalesi

10. NAZAL SEPTUM PERFORASYON TAMİRİNDE FASYA VE YAĞ DOKUSU KULLANIMI: DENEYSEL TAVŞAN MODELİ Fascia and Fat Tissue Usage in Nasal Septal Perforation Repair: Experimental Rabbit Model

Derleme

Olgu Sunumu

Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi