Amaç

"Bee Studies", Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan bir akademik dergidir. "Bee Studies" dergisi, arıcılık alanındaki araştırma konularında çalışan veya ilgilenen araştırmacılar ve akademisyenlere yöneliktir.

Kapsam

"Bee Studies" dergisinde, uygulamalı ve bilimsel araştırmalar hakkında orijinal araştırma ve derleme makaleleri İngilizce olarak yayınlanır. Dergi aşağıdaki konularda yapılan çalışmalara hitap etmeyi amaçlamaktadır:


• Arı Genetiği ve Yetiştiriciliği
• Koloni Yönetimi
• Ana Arı Yetiştiriciliği
• Arı Hastalıkları ve Zararlıları
• Apiterapi
• Arı Ürünlerinin Üretim ve İşleme Teknikleri
• Arı Ürünlerinde Gıda Güvenliği
• Bölgesel Ballar ve Özellikleri
• Arıcılık Ekonomisi
• Arıcılıkta Mekanizasyon
• Entomoloji
• Tozlaşma