Bee Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2618-6438 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bst


“Bee Studies” is the successor to the Arıcılık Araştırma Dergisi (national journal) which has been published since 2009. Based on the experience and strengths of its predecessor, “Bee Studies” has been developed to create a truly international forum for the communication of studies in bee science.

“Bee Studies” is an academic journal has been published biannually, free of charge and open accessed by Apiculture Research Institute. It covers research and requirements of all works within the areas of bee science and technology.


You can access the journals published by the Research Institutes of TAGEM (General Directorate of Agricultural Research and Policies) via the link below.

download


Bee Studies

ISSN 2618-6438 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bst
Kapak Resmi


“Bee Studies” is the successor to the Arıcılık Araştırma Dergisi (national journal) which has been published since 2009. Based on the experience and strengths of its predecessor, “Bee Studies” has been developed to create a truly international forum for the communication of studies in bee science.

“Bee Studies” is an academic journal has been published biannually, free of charge and open accessed by Apiculture Research Institute. It covers research and requirements of all works within the areas of bee science and technology.


You can access the journals published by the Research Institutes of TAGEM (General Directorate of Agricultural Research and Policies) via the link below.

download


Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Arıcılık Araştırma Dergisi 2146-2720 2009-2020