Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

“Bee Studies” dergisinin etik görev ve sorumlulukları, Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından hazırlanan kılavuz ilkeler ve politikalar ışığında yazılmıştır. Dergimizin editör, hakem ve yazarlarının aşağıda özetlenen etik kurallar ve sorumluluklar çerçevesinde hareket etmeleri beklenmektedir.


Editörlerin Etik Sorumlulukları:

Editörler, derginin yayın ilkelerini, dergi hedeflerini ve uluslararası standartlarını dikkate almakla sorumludur.
Editörler dergiyi sürekli iyileştirmeye ve okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıdır.
Editörler, konularına ve mesleklerine göre hakem seçmelidir.
Editörler, hakemler ve yazarlar arasında çıkar çatışması olmadığından emin olmalıdır.
Editörler kör incelemeye uymalı ve hakemlerin / yazarların kimliklerini gizli tutmalıdır.
Editörler, yayın kurulu üyelerinin ve hakemlerin yazıları tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirmelerini sağlar.
Editörler, yazarın, hakemlerin ve okuyucuların kişisel bilgilerinin korunmasından sorumludur.
Editörler, yayınlanan eserler hakkında kullanıcılardan (hakemler, yazarlar, yayın kurulu, okuyucular vb.) gelen geri bildirimlerini dikkate alır ve gerekli işlemleri yapar.
Editörler, hakemlerden, yazarlardan ve okuyuculardan gelen şikayetlere açık ve aydınlatıcı bir cevap vermekle sorumludur.
Editörler, gerektiğinde düzeltmeleri, açıklamaları, geri çekmeleri ve özürleri yayınlamaya her zaman istekli olmalıdır.


Yazarların Etik Sorumlulukları:

• Yazar (lar) orijinal çalışmalarını dergiye göndermelidir. Bu, çalışmanın ve sonuçların başka bir yerde yayınlanmadığı veya yayınlanmak üzere gönderilmediği anlamına gelir.
• Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye gönderemezler. Her gönderi ancak bir önceki tamamlandıktan sonra yapılabilir.
• Yazarlar çıkar çatışması durumunda makalelerde durumu belirtmek ve açıklamakla yükümlüdür.
• Yazarlar, yazılarındaki alıntı ve atıflarının doğru ve eksiksiz olmasını sağlar.
• Yazarlar makaleyi intihal programları ile kontrol etmeli ve bir benzerlik raporu sunmalıdır.
• Yazıların gözden geçirilmesi sürecinde yazar (lar) dan ham veri sağlamaları istenebilir. Böyle bir durumda yazar (lar) bu tür veri ve bilgileri sunmaya hazır olmalıdır.
• Etik raporlar gerektiğinde yazar tarafından sunulmalıdır.
• Kabul edilen yazıların geri alınmasına izin verilmez.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları:

• Hakemlerden makaleleri ayrıntılı, tarafsız ve gizli bir şekilde incelemeleri istenir.
• Hakemler makaleyi objektif ve sadece içeriği açısından değerlendirmeli ve incelemenin milliyet, cinsiyet, dini ve siyasi inançlar ve ekonomik anlayıştan etkilenmemesini sağlamalıdır.
• Hakemler yazarlarla doğrudan iletişime geçmezler. Yazının inceleme formları ve yorumları editör tarafından yazar (lar) a gönderilir.
• Hakemler, incelemede yapıcı ve nazik bir üslup kullanmalı ve düşmanlık, iftira ve hakaret dahil kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Herhangi bir çıkar çatışması durumunda, hakem editöre bilgi vermeli ve makaleyi incelemeyi reddetmelidir.
• İncelemeye gönderilen eserler, değerlendirme süreci bitene kadar hakemler tarafından herhangi bir amaçla kullanılamaz.
• Hakemler makaleyi zamanında ve yukarıda belirtilen etik kurallara göre değerlendirmelidir.


İntihal Kontrolü

• Tüm çalışmalar etik kurallara uygun hazırlanmalı ve alıntılar metinde belirtilmelidir.
• Yazarlar makaleyi intihal programları ile kontrol etmeli ve bir benzerlik raporu sunmalıdır.


Etik Olmayan Davranış

• Yukarıda belirtilen etik sorumluluklara uymayan etik olmayan bir durum, içerik veya davranışla karşılaşırsanız, lütfen şu adrese e-posta ile bildirin: mailto:

info@beestudies.org