Amaç ve Kapsam

Disiplinlerarası ve karşılaştırmalı çalışmaları teşvik etme, nitelikli ve özgün yayınları bir çatı altında buluşturma,  sosyal bilimler alanında aranan ve tercih edilen  dergiler arasında yer almaktır.

Biri Aralık ayında biri de Haziran ayında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan resmi, akademik, hakemli bir dergidir. Araştırma makalelerinin yanı sıra çeviri, kitap tanıtımı ve derleme türündeki yayınlar da derginin kapsamı içerisinde değerlendirmeye alınmaktadır.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

21076  

21078

21077