Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Rektör Prof. Dr. Orhan UZUN

(Bartın Üniversitesi Adına)

Editör

Prof. Dr. Macit BALIK BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dil Çalışmaları, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Alkan ÜSTÜN BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Türkiye
Çevre Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları, Sosyolojide Niteliksel Yöntemler
Dr. Arş. Gör. Özge ÖZBAY KARA Bartın Üniversitesi Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı

Alan Editörleri

Prof. Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAM BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arkeoloji, Helenistik Dönem Arkeolojisi, Klasik Dönem Arkeolojisi, Yerleşim Arkeolojisi, Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi
Doç. Dr. Sevda KAMAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Doç. Dr. Berna FİLDİŞ BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ Türkiye
Askeri Sosyoloji, Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Cinsiyet Sosyolojisi, Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi, Edebiyat Sosyolojisi, Kadın Araştırmaları, Modernleşme Sosyolojisi, Sanat Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Yaşam Seyrinin Sosyolojisi
Dr. Mehmet Cem ODACIOĞLU Bartın Üniversitesi Türkiye
Çeviribilim
Dr. Öğr. Üyesi Abdül Halim VAROL BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Sanatları, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Savaş KARAGÖZLÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Dr. Öğr. Üyesi İrem ASLAN SEYHAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Bilim Felsefesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Birgül KOÇAK OKSEV (Bartın Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Emrah ÇETİN (Bartın Üniversitesi)

Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Bartın Üniversitesi)

Prof. Dr. Tania TODOROVA (University of Library Studies and Information Technologies)

Prof. Dr. Balkiya KASSYM (Abay Kazak Millî Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Smagulova K. NURGAZIKIZI (El-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Aleksandr TSOI (Lodz Üniversitesi)

Doç. Dr. Galina MİSKİNİENE (Vilinius Üniversitesi)

Doç. Dr. Alemdar CABBARLI (Bakü Devlet Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet ALTAY (Bartın Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayşe Gül ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Fatma AÇIK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan ALKAYA (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Bâki ASİLTÜRK (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞÇI (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Bedrettin AYTAÇ (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Selahaddin BEKKİ (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)
Prof. Dr. Arif BİLGİN (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Nergis BİRAY (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa HİZMETLİ (Bartın Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Yakup ÇELİK (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ (Bitlis Eren Üniversitesi)
Prof. Dr. Abide DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Halûk Harun DUMAN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdülkadir DÜNDAR (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Öztürk EMİROĞLU (Varşova Üniversitesi-Polonya)
Prof. Dr. Hacı Mustafa ERAVCI (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. İlhan ERDEM (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa GENÇER (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Seyfullah KARA (Karabük Üniversitesi)
Prof. Dr. Sefer Yetkin IŞIK (Bartın Üniversitesi)
Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK (Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Zahir KIZMAZ (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KÖÇER (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah KÖK (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhsin MACİT (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Vefa NALBANT (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ORÇAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ÖNAL (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ufuk ÖZDAĞ (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Fatih Sultan Mehmet ÖZTÜRK (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan POYRAZ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilal SAMBUR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Mete TAŞLIOVA (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali TEMİZEL (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Faruk TOPRAK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Salih TUR (Harran Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemal TUZCU (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Sema UĞURCAN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (Kastamonu Üniversitesi)
Prof. Dr. Aslı YAZICI (Bartın Üniversitesi)
Prof. Dr. Sedat YAZICI (Bartın Üniversitesi)
Prof. Dr. Talip YILDIRIM (Uşak Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet AKKAYA (Adıyaman Üniversitesi)
Prof. Dr. Yenal ÜNAL (Bartın Üniversitesi)
Prof. Dr. Alsou KAMALİEVA (Bartın Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüdayar CİHAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Ensar ÇETİN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe DEMİR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Mitat DURMUŞ (Kars Kafkas Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman DÜZGÜN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet EFİLOĞLU (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat ELMALI (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma GÜLSEVİN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Mesut GÜN (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Galip GÜNER (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülsemin HAZER (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Tuğrul KARA (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Akartürk KARAHAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Bilge ÖZKAN NALBANT (Pamukkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman ÖZBEK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Barış SARIKÖSE (Karabük Üniversitesi)
Prof. Dr. Berdi SARIYEV (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Emin ŞEN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacer TOKYÜREK (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Özden YALÇINKAYA ALKAR (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Seyfullah YILDIRIM (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Derya ADALAR SUBAŞI (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat CERİTOĞLU (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. İsa SARI (Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Üyesi İbrahim Ethem ARIOĞLU (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Üyesi Erol KUYMA (Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Üyesi Serpil SOYDAN (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) 

Ön İnceleme ve İletişim

Arş. Gör. Sümeyya ARICAN (Koordinatör ve Dil Kontrolü)

Arş. Gör. Dilan POLAT (İntihal Kontrolü)

Arş. Gör. Hasan ÖZTÜRK  (Dergi Yazım Kuralları Kontrolü)

Arş. Gör. Sema ÜNÜVAR (Gramer ve Dil Kontrolü)


Yabancı Dil Danışmanı

Doç. Dr. Anıl ÇELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türk Dili ve Edebiyatı

Dizgi

Arş. Gör. Sait ÇİL BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ Türkiye
Eski Yunan ve Roma Tarihi

Kapak Tasarımı

 Doç. Dr. Mustafa FİDAN

Doç. Dr. Mustafa FİDAN Bartın University, Education Faculty, Bartın, Turkey Türkiye
Eğitim, Eğitim Programları ve Öğretim

Adres

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 74100 Bartın‐TÜRKİYE

e‐mail: edebiyatdergi@bartin.edu.tr

Tel: (0378) 501 10 00 / Dahili No: 5665

Son Güncelleme Zamanı: 23.05.2024 12:33:26

21076  

21078

21077