Yayın Etiği

Yazarlar İçin Etik Kurallar

Başvurulan makalenin içerik özgünlüğünün olması, atıf veya alıntı yapılan tüm bilgilerin aktarılma biçiminin etik kurallarına aykırı olmaması ve eksiksiz aktarılması yazar tarafından temin edilmelidir.

Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir.

Yazarlar, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken ve çalışmanın bulgularını ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek bir çıkar çakışması alanlarını açıklamakla yükümlüdür.

Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir.

 

Hakemler İçin Etik Kurallar

Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun bilincinde olmalıdır.

Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Hakem yalnızca ilgili oldukları alan ile ilgili başvuru kabul etmelidir.

Değerlendirme yapılan dil rahatsız edici olmamalı ve hakaret içermemelidir, yapıcı ve nezaketli bir dil kullanmak amaçlanmalıdır.

Değerlendirmeye kabul edilen çalışmalar belirtilen zaman ve etik kuralları çerçevesinde incelenmelidir.

Yazarların kimlik bilgilerine ulaşılmamalı ve kimlik bilgisi herhangi bir yolla açığa çıkan yazarın başvurusunun değerlendirme süreci iptal edilmelidir.

İntihal olduğu düşünülen yayın varsa editöre bildirilmelidir.

 

Editör ve Editör Kurulu İçin Etik Kurallar

Editör ve editör kurulu hakem değerlendirme sürecini gizli tutar ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.

Süreci takip eder, işleyişin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar.

Çıkar çatışması veya tartışmalı başvurular konusunda sorumlu davranmalıdır.

Son Güncelleme Zamanı: 21.01.2021 11:18:26

21076  

21078

21077