Yazım Kuralları

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

YAZIM İLKE VE KURALLARI

UYARI: Dergimiz makale süreç işlemleri tamamen DERGİPARK üzerinden gerçekleşmekte olup yazarın makale gönderebilmesi için ORCID'e sahip olması gerekmektedir.

1.         Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların yazar tarafından benzerlik raporu sisteme yüklenmelidir. Yüklenen makalenin tüm işlemleri bittikten sonra dergi tarafından ayrıca İthenticate intihal programı kullanılarak rapor alınır. İntihal (Benzerlik) oranı üst sınırı  %20 olup bir kaynaktan alınan benzerlik oranı en fazla %3 olmak zorundadır. Ancak %20'lik oran intihali kabul edilen oran değildir. toplamda küçük kaynaklar ve benzer ifadelerin oranıdır. Benzerlik oranı ilgili alan editörü tarafından incelenir ve nihai karar ona göre verilir. 

2.         Dergiye gönderilen çalışmalarda ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallar ile araştırma ve yayın etiğine uyum şartı aranır. Ayrıca ICMJE (International Committee of Medcial Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un  “Editörve Yazarlar için Uluslararası Standartlar”ı dikkate alınmalıdır.

3.         Çalışmalarda TDV İslam Ansiklopedisi'nin (DİA) imlâ kaideleri esas alınır.

Başlık:

4.         İçerikle uyumlu olmalı, koyu ve büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Eğer makale Arapça ile yazılmış ise Türkçe ve İngilizce başlık ve özetlerin olması gerekmektedir.

Yazar Bilgisi:

5.         Yazarın adı-soyadı, Ünvanı, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi, ORCID numarası makale başlığının altında yazılmalıdır. (Dikkat: Tezlerden üretilmiş makalelerde danışman ismi kesinlikle ilk sırada yazılmamalıdır. Araştırma etiği gereği Doktora vb çalışmalar bizzat yazarın katkısının yüksek olduğu çalışmalar olarak kabul edildiğinden, danışman ismi, lisansüstü tez sahibinden sonra yazılmak zorundadır).

Özet:

6.         Her makalenin başında, konuyu kısa ve özet biçimde ifade eden, en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan ve 9 punto Palatino Linotype ile yazılan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Arapça ve Osmanlıca özetler 13 punto olmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir.

7.         Özetin altında en az 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet ve anahtar kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Örnek: TR Dizin Anahtar Terimler Listesi, Medical Subject Headings, CAB Theasarus, JISCT, ERIC v.b. gibi kaynaklar kullanılabilir.

8.         Özetin makalenin amaç, yöntem ve içeriğini kapsayan kısa bir özeti olduğuna dikkat edilmelidir.

9.         Özet kelimesi Öz, İngilizcesi Abstract şeklinde, Keywords ise bitişik yazılmalıdır.

Ana Metin:

10.      Yazılar MS Word programında A4 boyutunda yazılmalıdır. Sayfa ölçüsü, yazı karakteri, satır aralığı paragraf aralığı ve girinti şu şekilde olmalıdır: Üst: 5.4 cm; Sol: 4,5 cm; Alt: 5,4 cm; Sağ: 4.5 cm; Karakter: Palatino Linotype (Öz: 9, ana metin: 10, dipnot: 8 punto); Satır aralığı: Tam, Değer: 14 nk (Dipnot: Tam, Değer: 12 nk); Paragraf aralığı: önce: 0 nk; sonra: 3 nk (Dipnot: önce: 0 nk, sonra: 0 nk) kullanılmalıdır. Paragraf başlarında 0,5 cm girinti (Dipnot: Yok) olmalıdır.

11.      Arapça ve Osmanlıca makalelerde Traditional Arabic yazı tipi (Özet: 13, ana metin 14, dipnot 12 punto) kullanılmalıdır. Satır aralığı: Tek (Dipnot: Birden çok, Değer: 0,8), Paragraf aralığı: önce: 0 nk; sonra: 3 nk (Dipnot: Önce: 0 nk, sonra: 0 nk) kullanılmalıdır. Paragraf başlarında 0,5 cm girinti (Dipnot: Yok) olmalıdır. Türkçe makalelerdeki Arapça ibarelerde ise Traditional Arabic yazı tipi (ana metin 14, dipnot 12 punto) kullanılmalıdır.

12.      Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, eğik harflerle yazılmalıdır. Koyu (bold) ya da altı çizili yazılmamalıdır.

13.      Sayfa Numarası 1’den başlamak suretiyle ilk sayfadan verilmelidir.

Bölüm Başlıkları:

14.      Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere harf kullanmadan başlıklar numaralandırılabilir ya da ana, ara ve alt başlıklar şeklinde kullanılabilir. Birincil (ana) başlıklar koyu; ikincil (ara) başlıklar koyu ve italik; üçüncül (alt) başlıklar sadece italik yazılmalıdır. Üçüncü alt başlıklardan sonra gelecek tüm alt başlıklar düz yazı tipi ile yazılmalıdır.

Tablolar, Şekiller ve Resimler:

15.      Varsa yazıdaki tablo, grafik, resim vb. nesnelerin sayfa düzeni genişliği olan 12x18 cm ebadını taşmaması gerekir.

16.      Tablo ve şekillerin numarası ve başlığı bulunmalı ve altta ortalanmış olmalıdır. Başlıklar her sözcüğün ilk harfi büyük olmak üzere italik yazılmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller ise siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır.

17.      Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı (yazının üçte birini) aşmamalıdır.

18.      Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri veya PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapak resmi JPEG formatında eklenmelidir.

19.      Dergiye gönderilen yazıların hacmi kaynakça ve dipnotlarla birlikte 8000 kelimeyi geçmemelidir. Herhangi bir yazının hacminin bu üst sınırı aşması durumunda, editörün vereceği karar geçerlidir.

20.      Dipnot kullanımında yararlanılan kaynaklar ilk geçtiği yerde tam künyesi ile sonraki yerlerde ise uygun biçimde kısaltılarak verilmeli ve ayrıca çalışmanın sonuna kaynak gösterimine uygun olarak kaynakça eklenmelidir.

21.      Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve İSNAD Atıf Sistemine uyulmalıdır.

22.      Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır. Birden çok yazarı ve hazırlayanı olan eserlerde her şahıs isminden sonra virgül konmalıdır.

23.      Âyetler italik karakterle yazılmalı, referansı (sûre adı sûre no/âyet no) sırasına göre verilmelidir. Örnek: el-Bakara 2/10.

24.      Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi kullanılmalıdır. Örnek: Buharî, “İman”, 1.

25.      İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.

26.      Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.

27.      Dergiye gönderilen çalışmaların sonunda “Kaynakça”sı bulunmalı, kaynaklar Latin Alfabesi ile yazılmış olmalı ve ulaşılabilirliğine özen gösterilmelidir.

28.      Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

Kaynakça

29.      Kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır.

30. Kaynakça başlığı "Kaynakça" şeklinde yazılmalıdır.

31. Kaynakçada soyada göre sıralanma yapılmalı ve alfabetik sıra ile gidilmele

32. Arapça yazılan makalelerin sonunda mutlak "Latince" alfabesi ile kaynakça bulunmak zorundadır. 

33. Kaynakça dergipark sistemine yüklenmeli ve yükleme yapıldıktan sonra her kaynağın arasında bir boşluk (ENTER) bırakılmalıdır. 

34. Aynı yazara ait iki ve daha fazla kaynak bulunması halinde ikinci ve sonraki kaynaklarda çizgi (----) kullanılmamalıdır. İlk yazıldığı gibi soyadı ve adı olmalıdır.


Crossref Sponsored Member Badge  Crossref Cited-by logo        13970    13971   13972    13973  13974  

Creative Commons Lisansı
        

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.